Fakta | Könssjukdomar

Könssjukdom: Gonorré

Gonorré är en könssjukdom, orsakad av bakterien Neisseria gonorrhoeae, som på svenska kallas gonokocker. Antalet gonorréfall i Sverige har sjunkit under många år, även om man på senare tid börjat se en svag ökning igen.


Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Annons

 

Hur får man gonorré?

Gonorr&eacute smittar framför allt vid sexuell kontakt. Mödrar med gonorré kan smitta sina barn under förlossningen. De smittade barnen kan då utveckla en våldsam ögoninflammation.

Vilka är tecknen på gonorré?

Till skillnad mot klamydia, ger gonorré oftast symtom. Framför allt män har nästan alltid besvär. Dock kanske cirka hälften av de smittade kvinnorna är symtomfria. Hos män handlar det om cirka en tredjedel.

Annons
Annons

Hos män är det första symtomet sveda vid vattenkastning. Om symtomen är mycket uttalade kan det kännas som att "kissa taggtråd". Det kommer också flytningar från urinröret. I början är denna flytning sparsam och slemmig, men den blir fort gulvit och riklig.

Hos kvinnor kan symtomen vara blygsamma. Det kan svida vid vattenkastning och man kan få ökade och eventuellt illaluktande flytningar från slidan.

Hos båda könen kan man se en gonorroisk svalginfektion, oftast utan egentliga symtom.

Annons
Annons

Vid analsex kan gonokockerna ge en inflammation i ändtarmen. Graden av obehag kan variera från fullständig symtomfrihet till ett mycket smärtsamt tillstånd med avgång av blodigt var från ändtarmen.

Goda råd?

  • Ha säkert sex - använd kondom.
  • Är du osäker, kontakta din läkare som kan undersöka och behandla dig.

Hur ställer läkaren diagnosen gonorré?

Gonorrébakterien kan påvisas genom mikroskopi av sekret från urinröret och genom odling. Odlingen kan tas från urinröret, livmodershalsen, svalget och ändtarmsöppningen.

Prognos

Behandlas gonorré i tid får man inga men. En obehandlad infektion kan sprida sig och ge äggledarinflammation hos kvinnor och hos män inflammation i bitestiklarna.

Hos kvinnor kan äggledaren på längre sikt blockeras av inflammation så att passagen av det befruktade ägget till livmodern försvåras. I dessa fall är risken för graviditet utanför livmodern och sterilitet större.

Gonorré kan i mycket sällsynta fall spridas till hela kroppen via blodsystemet. Detta kan visa sig genom ledsmärtor, utslag, feber och frossbrytningar.

Gonorré är tyvärr numera ofta mycket svårbehandlad. Ofta behövs speciella, s.k. licensläkemedel. Detta beror på att bakterien blivit resistent mot den vanliga antibiotikan. Detta kan vålla en del problem vid behandlingen. Handläggning av gonorré sköts därför oftast numera vid sjukhuskliniker.

Hur behandlas gonorré?

Först och främst är det viktigt att både du och din/dina partners undersöks och behandlas. Enligt Smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om gonorrésmitta. Dessutom måste man lämna uppgifter på vem/vilka som kan ha smittat dig samt vem/vilka du kan ha smittat. Du kan välja att vara anonym gentemot dessa. Behandlingen är kostnadsfri.

Gonorré behandlas med antibiotika.


Annons
Annons
Annons