Fakta | Könssjukdomar

Gonorré


Uppdaterad den: 2015-03-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är gonorré?

Gonorré. Bild från US Centers for Disease Control and Prevention

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Symtomen uppstår två till sju dagar efter smitta. Typiska symtom vid gonorré är:

  • Sveda vid vattenkastning och gulgröna flytningar från urinrör och slida.
  • Feber och ibland smärta och svullnad i stora leder.
  • Vid analsex och oralsex kan bakterien smitta till slemhinnan i ändtarmen respektive halsen.
  • Hos kvinnor kan inflammation livmoderhals spridas till äggledarna.
  • I sällsynta fall kan det uppstå en böld (abscess) runt urinröret. Det förekommer även inflammation i bitestiklarna eller i andra körtlar i området, till exempel i prostatan.

Förekomsten av gonorré minskade kraftigt från början på 70-talet till mitten på 1990-talet men har sedan dess ökat igen. Under 2018 anmäldes 2 715 fall av gonorré, vilket är en ökning med 6 % jämfört med 2017

Orsak

Gonokockbakterien överförs sexuellt och leder till inflammation i olika slemhinnor, oftast i slemhinnan i urinröret och på livmoderhalsen. Bakterien kan också sprida sig genom blodet och ge infektion i leder och hudförändringar. Kroppens immunsystem kan bilda så kallade antikroppar mot bakterien och om dessa tar sig till leder eller ögon kan man utveckla Reiters syndrom, som innebär inflammationer i leder och ögon samtidigt med underlivsinfektion.

Annons
Annons

Smitta sker vid oskyddat sexuellt umgänge. Det är en ökad förekomst av gonorré bland personer som har oskyddat sex i utlandet samt hos män som har sex med män.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Mikroskopi av flytning. Visar vita blodkroppar med gonokocker. Bild från US Centers for Disease Control and Prevention

Symtomen uppstår två till sju dagar efter sannolik smitta. Typiska besvär är flytningar från urinröret, hos kvinnor flytningar från urinröret och slidan. Flytningarna är ofta kraftiga.

Läkaren kontrollerar urinrörsöppningen för att leta efter tecken på inflammation. Vid behov undersöks ändtarm och svalg. Dessutom tas prover, på både män och kvinnor, från urinrörsöppningen och eventuellt ändtarm och hals för odling och påvisning av gonokockbakterien. Hos kvinnor tas även prover från livmoderhalsen. Det är vanligt att samtidigt ta prover för påvisning av klamydiabakterien, cirka 15 % av alla med gonorré har också klamydiainfektion.

Annons
Annons

Gonorré lyder under smittskyddslagen och läkaren är skyldig att rapportera alla fall till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Läkaren ansvarar också för att en smittspårning utföres. Det är viktigt att spåra smittkällan för att undvika komplikationer och vidare spridning av smittan.

Klamydiabakterien, som överförs sexuellt, är en mycket vanligare orsak till urinrörsinflammation hos män och underlivsinflammation hos kvinnor än gonorré.

Behandling

Gonorré behandlas med antibiotika. Vilken typ av antibiotika som används beror på vilket antibiotika bakterien är känslig mot, något man kan se vid odlingen. Antibiotika dödar bakterierna. Gonorré definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom i smittskyddslagen. Det innebär att läkarbesök och behandling är gratis. Det gäller också för partner, som alltid ska behandlas.

Alla behöver göra ett återbesök en till tre veckor efter behandlingen för kontroll av behandlingseffekten.

Prognos

Det tar två till sju dagar från det att man har smittats tills symtomen uppträder. Infektionen är symtomfri hos 15 % av patienterna, oftare bland kvinnor än män, men det föreligger ändå risk för komplikationer och smittspridning.

Komplikationer som kan uppstå till följd av gonorré:

  • Infektion och inflammation i olika körtlar i området. Detta är ett övergående tillstånd.
  • Epididymit är en inflammation i bitestikeln som kan uppstå vid bristande behandling och som kan leda till sterilitet.
  • Hos kvinnor kan infektionen sprida sig till äggledarna med risk för senare sterilitet.
  • Reiters syndrom (röda ögon, urinrörsinflammation, ledsmärtor) är ett övergående tillstånd som kan uppträda hos predisponerade individer.
  • Gonokockbakterier i blodet kan leda till ett allvarligt tillstånd. Detta är en sällsynt komplikation.

Prognosen är god vid korrekt behandling.


Annons
Annons
Annons