Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Könssjukdomar

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom som numera dessvärre är svårbehandlad på grund av resistens mot antibiotika. Hos vissa ger den symtom som sveda och flytningar från urinröret, men en del får inga symtom alls. Oavsett om man märker av sjukdomen eller ej kan den skapa livslånga konsekvenser, exempelvis infertilitet.


Uppdaterad den: 2020-11-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är gonorré?

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Symtomen uppstår två till tio dagar efter smitta.

År 2019 i Sverige anmäldes 3 245 fall av gonorré, vilket motsvarar en incidens på 31 fall per 100 000 invånare. Det var en ökning på 20 % jämfört föregående år.

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom vid gonorré är:

 • Sveda vid vattenkastning och gulgröna flytningar från urinrör och slida.
 • Feber och smärta i stora leder kan också förekomma.
 • Svår ögoninflammation kan också förekomma.
 • Vid analsex och oralsex kan bakterien smitta till slemhinnan i ändtarmen respektive halsen.
 • Hos kvinnor kan inflammation i livmoderhalsen spridas till äggledarna och ge nedre buksmärtor och feber.
 • I sällsynta fall kan det uppstå en böld (abscess) runt urinröret. Det förekommer även inflammation i bitestiklarna eller i andra körtlar i området, till exempel i prostatan.

Orsak

Gonokockbakterien överförs sexuellt och leder till inflammation i olika slemhinnor, oftast i slemhinnan i urinröret och på livmoderhalsen. Bakterien kan också sprida sig genom blodet och ge infektion i leder och hudförändringar. Kroppens immunsystem kan bilda så kallade antikroppar mot bakterien och om dessa tar sig till leder eller ögon kan man utveckla Reiters syndrom, som innebär inflammationer i leder och ögon samtidigt med underlivsinfektion.

Smitta sker vid oskyddat sexuellt umgänge. Det är en ökad förekomst av gonorré bland personer som har oskyddat sex i utlandet samt hos män som har sex med män.

Annons
Annons

Diagnos

Mikroskopi av flytning. Visar vita blodkroppar med gonokocker. Bild från US Centers for Disease Control and Prevention

Symtomen uppstår två till tio dagar eftersmitta. Typiska besvär är flytningar från urinröret hos män, hos kvinnor är flytningar från slidan och urinröret typiskt. Flytningarna är ofta kraftiga. Dock är det en stor andel som inte får några symtom alls.

Test för gonorré görs på lite olika sätt för kvinnor och män. Hos män kan man kontrollera bra med urinprov medan det hos kvinnor också behövs ett prov antingen från livmoderhalsen som en läkare tar eller via en bomullspinne som man själv kan föra in i slidan. 
Har man haft sex på annat sätt, tas prover även från andra ställen såsom halsen eller ändtarmen.

Gonorré lyder under smittskyddslagen och läkaren är skyldig att rapportera alla fall till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Läkaren ansvarar också för att en smittspårning utföres. Det är viktigt att spåra smittkällan för att undvika komplikationer och vidare spridning av smittan.

Klamydiabakterien, som överförs sexuellt, är en mycket vanligare orsak till urinrörsinflammation hos män och underlivsinflammation hos kvinnor än gonorré.

Behandling

Gonorré behandlas med antibiotika. Vilken typ av antibiotika som används beror på vilket antibiotika bakterien är känslig mot, något man kan se vid odlingen. Tyvärr finns det stora problem med gonorré som är resistent mot flera antibiotika.

Gonorré definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom i smittskyddslagen. Det innebär att läkarbesök och behandling är gratis. Det gäller också för partner, som alltid ska behandlas.

Alla behöver göra ett återbesök en till två veckor efter behandlingen för kontroll av behandlingseffekten.

Prognos

Det tar två till sju dagar från det att man har smittats tills symtomen uppträder. Infektionen är symtomfri hos 15 % till 50 % av patienterna, oftare bland kvinnor än män, men det föreligger ändå risk för komplikationer och smittspridning.

Komplikationer som kan uppstå till följd av gonorré:

 • Infektion och inflammation i olika körtlar i området. Detta är ett övergående tillstånd.
 • Epididymit är en inflammation i bitestikeln som kan uppstå vid bristande behandling och som kan leda till infertilitet.
 • Hos kvinnor kan infektionen sprida sig till äggledarna med risk för senare infertilitet.
 • Reiters syndrom (röda ögon, urinrörsinflammation, ledsmärtor) är ett övergående tillstånd som kan uppträda hos predisponerade individer.
 • Gonokockbakterier i blodet kan leda till ett allvarligt tillstånd. Detta är en sällsynt komplikation.
 • Gonorré-bakterier kan ge allvarliga ögoninfektioner.

Prognosen är god vid korrekt behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons