Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lös relationskrisen

Efter det att den första förälskelsen har lagt sig kan det uppstå problem då vardagen ger sig tillkänna. Men det finns vägar genom problemen för att få en fungerande kärleksfull relation.

Uppdaterad den: 2015-12-09

Annons

När nyförälskelsen har lagt sig, och det har blivit vardag kan det uppstå problem. Under en tidig kris i ett förhållande är frågan om kärleken kan klara av vardagens banala, praktiska uppgifter.

Olikheterna mellan parterna kommer fram i ljuset och det kan upplevas som ett hot att känslomässigt komma så nära en person.

Det kan också skapa ångest att vara tvungen att avslöja vem man är. Kanske kan man inte leva upp till den andres förväntningar. Det kan även vara så att den andra gör en besviken.

En viktig fråga

Om du upplever att du har relationsproblem kan du ställa dig frågan "Varför förälskade jag mig i honom/henne?".

Svaret kan återuppväcka din första syn på din partner. Ibland händer det också att det du förälskade dig i under förhållandets början nu är samma sak som du inte står ut med.

"Han var så glad och optimistisk då, han tog inget på allvar, livet var som en lek", sa en av mina klienter, ”men nu tycker jag bara att han är ansvarslös. Jag hatar den sidan av honom”.

"Hon var alltid så vacker och välorganiserad och hennes kläder var alltid av exklusiv smak." sa en annan klient. Efter att ha bott ihop i två år var han rasande över hennes fåfänga, att hon ägnade så mycket tid framför spegeln och ville lägga så mycket pengar på kläder.

Annons
Annons

Barndomen kan spöka

De ofta så våldsamma reaktionerna, som slutar i bråk, kan också bero på minnen och spöken från barndomen som plötsligt kommer upp till ytan. Det här beror på att man har knutit sig så starkt känslomässigt till den andra personen. Tidigare kanske man bara har upplevt att vara så starkt bunden till sin mor och far, när man var liten.

Oron för nederlag, svek och besvikelse, och kanske minnen av dramatiska situationer som man har upplevt dyker plötsligt upp.

När man ska vänja sig vid varandra, utan att det hotar ens egen identitet, kan man inte undgå att behöva välja och kompromissa.

Sätt stopp för ilskan

"Allt eller inget" är därför inget bra alternativ utan kan mycket lätt leda till ett slut på förhållandet. Vad som gäller är istället att samarbeta och lyssna på sina egna och den andres känslor och tankar och våga säga ett klart ja eller nej.

"Om vårt förhållande ska fortsätta på det här sättet kan vi lika gärna bryta upp nu." är ett annat exempel på ett dåligt sätt att lösa en konflikt. Detta hot kan få den andre att böja sig men priset för att lösa en konflikt på det här sättet kan bli högt.

Då är det bättre att sätta stopp för ilskan. Exempelvis med ett överenskommet ord eller en gest innan bråket eskalerar, eller gå iväg från bråksituationen, ta en promenad eller liknande för att ta upp diskussionen då de ilskna känslorna har svalnat.

Sen är det också viktigt att kunna nå fram till en försoning och hitta tillbaka till det goda i relationen.

Grunden till en bra och varaktig relation är att visa varandra respekt och förmedla trygghet och kärlek.

Annons
Annons

Kommunikation och nya roller

Sättet att kommunicera på och hur vi finner nya roller i en relation avgör hur vi löser de första kriserna i ett förhållande. Här har förmågan att lyssna och vidareutveckla det den andre säger stor betydelse. Det är också viktigt att kunna hålla sig från argumentation eller anklagelser och i stället resonera och tillsammans reda ut problem. Ibland måste man acceptera att den andre har en annan upplevelse av situationen. Som par behöver man även träna upp kompromissförmågan för att hitta gemensamma lösningar.

Många par klarar att hitta kommunikationsvägar som fungerar på egen hand. Men lika många kan vara i behov av professionell samlevnadsrådgivning i form av parterapi, familjeterapi eller individuell terapi.

I vilket fall finns det hjälp att få och många kriser kan lösas utan att relationen ska behöva ta slut. Sök hjälp i tid, innan det kommer in förakt i relationen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.