Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

Polyarteritis nodosa


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är polyarteritis nodosa?

Polyarteritis nodosa är en sjukdom som angriper små och medelstora blodkärl (arterier) i kroppen. Det är framför allt artärer i njurar, hud, mag-tarmkanal som drabbas. Men även leder, hjärta samt nervsystemet kan bli skadat.

I början är symtomen ofta diffusa. En del upplever feber, viktnedgång och trötthet åtföljt av huvudvärk, ledsmärtor och muskelsmärtor. Olika typer av utslag i huden är vanligt. Många har även magsmärtor. Andra symtom kan vara nedsatt syn eller smärtor i ögonen, andningssvårigheter, bröstsmärtor och blod i urinen.

Hos ett fåtal är det endast huden som drabbas. Den här varianten kallas kutan polyarteritis nodosa och är inte lika allvarlig som den vanliga formen.

Polyarteritis nodosa är en ovanlig sjukdom som kan vara mycket allvarlig om den inte behandlas. De flesta som drabbas är mellan 20 och 60 år, och män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor.

Annons
Annons

Orsak

Polyarteritis nodosa beror på inflammation i kroppens små blodkärl. Inflammationen förstör blodkärlsväggen så att den kan brista. Samtidigt sker det en snabb blodlevring inne i kärlet så att det täpps till.

Det är ännu oklart vad som orsakar detta. Sannolikt rör det sig om en felreaktion i kroppens immunförsvar. Tillståndet kan bero på andra reumatologiska sjukdomar, till exempel reumatoid artrit och systemisk lupus erytematosus. Hos en del kan sjukdomen bero på leverinflammation med hepatit B-virus eller hepatit C-virus.

Diagnos

Eftersom symtomen ofta är diffusa i början kan det vara svårt att ställa diagnosen. När läkaren fattar misstanke om tillståndet tas ofta blodprov. För att säkerställa diagnosen är det även nödvändigt att ta vävnadsprov (biopsi). Detta görs oftast på sjukhus. Utöver vävnadsprov undersöks som regel blodkärlen med röntgenbilder (arteriografi). Datortomografi och magnetkameraundersökning kan också bli aktuellt.

Annons
Annons

Behandling

Syftet med behandlingen är att dämpa inflammationsprocessen och förhindra att allvarlig skada på organ som njurar, hjärta och lungor uppstår. (Kortison) och cellhämmande läkemedel används. Därutöver kan det krävas olika mediciner för att hjälpa de organ som har drabbats av sjukdomen.

Prognos

Polyarteritis nodosa är en sjukdom som kan bli livshotande om den inte behandlas. Men med de behandlingsmöjligheter som finns i dag blir de flesta patienter friska igen. Återfall efter genomförd behandling förekommer sällan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons