Bipolär sjukdom (manodepressivitet)

En människa som lider av bipolär sjukdom har ofta kraftiga svängningar i humöret, mer än normala uppgångar och nedgångar. Diagnosen präglas av omväxlande episoder med sänkt stämningsläge (depression) och förhöjt stämningsläge (mani).


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Framför allt när man är manisk, men ibland också när man är deprimerad, kan man vara psykotisk. Det betyder att man kan hallucinera eller ha vanföreställningar. Man är då så psykiskt sjuk att man saknar verklighetsuppfattning.

Antalet episoder varierar mycket från en manodepressiv person till en annan, från någon enstaka episod under livet till många, ibland väldigt många. Mellan manierna och depressionerna fungerar den som är bipolär normalt. Ungefär en procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom.

Varför drabbas man av bipolär sjukdom eller manodepressivitet?

Familje- och tvillingstudier har visat att ärftliga faktorer spelar en roll för utveckling av bipolär sjukdom och manodepression. Det forskas intensivt på att kartlägga vilka gener som bidrar till att vissa får onormala stämningssvängningar. Mycket pekar på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan (bland annat serotonin, noradrenalin och dopamin) är förändrad hos personer som lider av bipolär sjukdom. Den medicinska behandlingen verkar därför genom att stabilisera dessa signalsubstanser.

Annons
Annons

Symtomen på bipolär sjukdom

Sjukdomsbilden vid depression (sänkt stämningsläge) är följande:

 • Man känner sig djupt håglös, orkeslös.
 • Man är hämmad i sin mimik och sitt tal.
 • Man förringar betydelsen av sig själv.
 • Tankarna kretsar ofta kring döden.

I de maniska perioderna är sjukdomsbilden den rakt motsatta - man präglas av handlingskraft och livslust.

De viktigaste symptomen vid mani (förhöjt stämningsläge) är:

 • Uppstämdhet, aggression eller irritabilitet.
 • Ökad energi och förhöjd aktivitetsnivå.
 • Förhöjd självkänsla.
 • Man pratar mer, stämman är kraftigare än vanligt och talet är snabbt.
 • Nedsatt sömnbehov.
 • Ohämmat och okritiskt beteende, impulsivitet.

Hallucinationer

Om den som har en bipolär diagnos även är psykotisk kan det uppträda hallucinationer. Exempelvis kan man höra röster som säger negativa saker. Notera att det inte betyder att man skulle vara schizofren! Det kan uppträda vanföreställningar (som att tarmarna har ruttnat eller att man är utvald av Gud) och dessa är som regel färgade av det aktuella stämningsläget. Hallucinationer uppfattas av den som är drabbad som helt verkliga. Det betyder, att det inte är möjligt för den drabbade att skilja dessa ljud och känslor från det som sker i verkligheten.

Vad kan man göra själv som manodepressiv?

 • Lära sig allt man kan om sin bipolära sjukdom
 • Söka hjälp när symptomen börjar ge sig till känna

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen bipolär sjukdom ställs efter vilka symptom som föreligger - det finns inga labprover man kan ta. Sjukdomsbilden med sina extrema svängningar i stämningsläget är så karaktäristisk att läkaren eller anhöriga sällan behöver tvivla på diagnosen. I samband med den första episoden kan det självfallet finnas viss osäkerhet, men ofta får man hjälp på vägen genom att ta reda på om det finns liknande sjukdomstillfällen bland den drabbades nära släktingar.

Annons
Annons

Hur är utsikterna i framtiden?

Många återinsjuknar genom åren. Men som tur är finns det effektiva behandlingsmöjligheter för såväl depressioner som mani. Förebyggande behandling för att minska risken för återinsjuknande finns också att tillgå.

Hur behandlas bipolär sjukdom?

Hur man behandlar de depressiva och maniska perioderna beror på symptomens svårighetsgrad. Vid lättare depressioner kan det vara tillräckligt med samtalsterapi. Men ofta finns det behov av antidepressiv medicinering mot depression och antimanisk medicinering vid olika grader av mani. Det viktigaste är dock att finna en bra humörsstabiliserande medicinering i samråd med sin läkare. Det är vetenskapligt bevisat att både litium och olika antiepileptiska mediciner stabiliserar humöret vid manodepressivitet. Dessa mediciner har dels antimanisk effekt, dels håller de stämningsläget på en lagom nivå och förhindrar nya sjukdomsepisoder från att bryta ut. Det finns alltså flera olika medicinska alternativ som man kan prova tills man finner ett bra läkemedel som dels verkligen fungerar, dels har så lite biverkningar som möjligt. Med korrekt behandling kan de flesta bipolärt sjuka människor leva ett helt normalt liv.


Annons
Annons
Annons