Somatoforma syndrom


Uppdaterad den: 2016-07-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ett somatoformt syndrom?

En annan vanlig beteckning på dessa syndrom är funktionella besvär eller symtom. Besvären kan variera från lindriga symtom som halsbränna till kraftiga symtom som förlamning. Trots att man upplever dessa kroppsliga besvär så kan besvären inte (helt) förklaras av en känd medicinsk sjukdom efter noggrann medicinsk undersökning. Problemen är ofta relaterade till ångest, depression eller konflikter på personligt plan. Inte sällan har patienter med ett somatoformt syndrom även ångest eller depression. Ett somatoformt syndrom kan vara både medvetet och omedvetet. 

Symtom

En betydande andel (10–30 %) av patienterna som uppsöker allmänläkare har ospecifika symtom (smärtor, trötthet, kraftlöshet, rädsla för sjukdom). Beroende på hur man definierar somatoforma syndrom kan man anta att en större eller mindre andel av patienter som söker med sådana ospecifika symtom har ett somatoformt syndrom. Tillståndet diagnostiseras oftare hos kvinnor än hos män. Symtombilden påverkas av kulturella och sociala faktorer. 

Diagnos

Läkaren ställer diagnosen somatoformt syndrom efter en noggrann bedömning om besvären kan komma från kända medicinska sjukdomar. Eftersom det finns ett samband med andra faktorer, som ångest och depression, är det mycket viktigt att läkaren kartlägger händelser som inträffade i patientens liv före och under tiden då besvären debuterade.

Annons
Annons

Vid kroppsundersökningen finner läkaren antingen inte någon förklaring till symtomen eller så står fynden inte i förhållande till de besvär som patienten upplever. Ofta kan man, utan vidare provtagning, då komma fram till att det handlar om ett somatoformt syndrom. Om man, trots en grundlig kroppsundersökning, är tveksam till diagnosen kan man genomföra ytterligare prover och undersökningar, som till exempel röntgen.

Symtomen medför inte sällan upprepade läkarbesök där individer önskar nya bedömningar av sina besvär. Det är inte alltid lätt att acceptera att det inte finns en kroppslig orsak till besvären. Acceptansen är något som kan komma med tiden. Ibland behövs undersökning av psykiater för att bekräfta diagnosen.

Behandling

Oftast består behandlingen av att lära patienter att acceptera att leva med sina symtom eller att hantera de symtom som vederbörande har på ett mer ändamålsenligt sätt. Många upplever att besvären minskar om man ägnar sig åt fysisk eller social aktivitet.

Annons
Annons

Som regel har läkemedelsbehandling begränsad nytta vid syndromet, men vissa personer kan ha nytta av läkemedel mot depression eller ångest. Den som får sådan behandling måste ta medicinen regelbundet.

Samtalsbehandling kan vara ett alternativ och kognitiv terapi är det som är mest aktuellt. Många blir hjälpta av avslappningsövningar, eftersom spänningar i kroppen spelar roll vid besvären. Fysisk rörelseterapi – med vikt vid korrekt användning av kroppen och att bli bekant med kroppens signaler – samt familjebehandling kan bli aktuellt.

Prognos

Tillståndet kan vara från dagar till flera år men oftast varierar intensiteten så att man inte har lika svåra symtom hela tiden. Behandlingskrävande depressiva besvär kan uppstå under förloppet.

Tillvänjning till smärtlindrande och lugnande mediciner förekommer, särskilt vid tillstånd som präglas av smärtor. Besvären kan leda till nedsatt funktionsförmåga och det är vanligt att patienter med somatoformt syndrom blir förtidspensionerade .


Annons
Annons
Annons