Serotoninsyndrom

Serotonin är ett kemiskt ämne som kroppen producerar för att överföra nervsignaler. Förändrad funktion av serotonin kan leda till allvarlig sjukdom.

Uppdaterad den: 2013-01-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är serotoninsyndrom?

Serotoninsyndrom uppstår när en patient tar läkemedel som förorsakar höga nivåer av det kemiska ämnet serotonin i kroppen. Det kan ske när patienten ökar dosen av ett läkemedel som påverkar serotonin eller börjar med ett ytterligare ett läkemedel. Vissa illegala substanser och kosttillskott kan också utlösa serotoninsyndrom.

Serotonin är ett kemiskt ämne som kroppen producerar och som behövs för att nervcellerna och hjärnan ska kunna fungera. Men alltför mycket serotonin skapar problem. Symtom på serotoninsyndrom spänner från skakningar och diarré till allvarligare symtom som muskelstelhet, feber och kramper. Allvarliga serotoninsyndrom kan leda till döden om inte behandling ges. I de flesta fall går ett serotoninsyndrom över av sig självt inom ett dygn om personen slutar ta de läkemedel som orsakar symtomen, och om så behövs tar läkemedel som blockerar serotonin.

Det finns inte mycket kunskap om hur vanliga dessa tillstånden är, men de tycks öka allt eftersom användningen av serotoninpåverkande läkemedel ökar.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Symtom och tecken på serotoninsyndrom

Typiska symtom på serotoninsyndrom uppträder inom några minuter eller några få timmar efter att patienten tagit ett nytt läkemedel, eller efter att ha ökat dosen på ett läkemedel som redan används en period. Symtom och tecken är upprördhet, oro, förvirring, snabb puls, vidgade pupiller, förlust av muskelkontroll, muskelkramper, starka svettningar, diarré, huvudvärk, skakningar, gåshud.

Allvarligt serotoninsyndrom kan vara livshotande.

Tecken på ett allvarligt tillstånd är hög feber, kramper, oregelbunden puls, medvetslöshet.

Annons
Annons

Orsak

Nervceller i hjärnan och ryggmärgen producerar serotonin som bidrar till att reglera uppmärksamhet, beteende och kroppstemperatur. Andra nervceller i kroppen, särskilt i matsmältningskanalen, producerar också serotonin. På andra ställen i kroppen spelar serotonin en viktig roll i regleringen av matsmältning, blodcirkulation och andning. Alltför mycket serotonin förorsakar serotoninsyndrom.

I vissa fall kan serotoninsyndrom uppstå efter intag av ett enda läkemedel som ökar serotoninmängden i kroppen – till exempel ett SSRI-preparat, men oftare uppstår tillstånden efter att vissa läkemedel kombinerats. Till exempel kan serotoninsyndrom uppstå om patienten tar ett antidepressivt medel tillsammans med migränmedicin.

En del receptfria och receptbelagda läkemedel kan leda till serotoninsyndrom, speciellt gäller det antidepressiva medel. Illegala ämnen och kosttillskott kan också orsaka tillståndet.

Diagnos

Det finns inget enskilt test som kan påvisa diagnosen serotoninsyndrom. Läkaren ställer diagnosen genom att utesluta andra möjliga förklaringar. Läkaren klargör tillståndet genom att att ställa frågor om sjukhistorien och vilka läkemedel patienten använder. I vissa fall kan det vara aktuellt att ta blodprov för att analysera mängden läkemedel i blodet, kontrollera ämnesomsättningen och kroppsfunktioner som kan påverkas av serotoninsyndrom.

Det finns många tillstånd som kan ge liknande symtombild.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Behandling

Behandling av serotoninsyndrom beror på tillståndets svårighetsgrad. Vid lindriga symtom är det enda patienten behöver göra är att sluta med läkemedlet som har utlöst problemet. Om det finns allvarligare symtom blir patienten inlagd på sjukhus.

Olika slags läkemedel kan användas för att dämpa symtomen vid serotoninsyndrom. Dessutom kan det i allvarliga fall vara nödvändigt med tillförsel av vätska intravenöst och syrgas.

Symtomen på serotoninsyndrom går oftast över inom 24 timmar efter att patienten har slutat använda läkemedlen som har lett till serotoninökningen, eventuellt behövs det dessutom ges läkemedel som blockerar verkan av serotonin. I vissa fall kan det ta veckor innan symtomen försvinner helt.