Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Serotonergt syndrom

Serotonin är ett ämne som kroppen producerar för att överföra nervsignaler. Preparat som höjer serotoninhalten kan i sällsynta fall leda till allvarlig sjukdom.


Uppdaterad den: 2024-01-26

Annons

Vad är serotonergt syndrom?

Serotonergt syndrom kan i sällsynta fall uppstå om man tar två eller flera preparat som på olika sätt höjer nivån av ämnet serotonin i kroppen. Det kan ske vid dosökning av ett läkemedel som påverkar serotonin eller om man börjar med ytterligare ett preparat som påverkar serotoninnivåerna. 

Serotonin är ett kemiskt ämne som kroppen producerar och som behövs för att bland annat nervcellerna och hjärnan ska fungera. Men alltför mycket serotonin skapar problem. Symtom på serotonergt syndrom spänner från skakningar och diarré till allvarligare symtom som medvetandepåverkan, muskelstelhet, feber och kramper.

I Sverige uppskattas att 75–193 personer årligen drabbas av serotonergt syndrom.

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom på serotonergt syndrom uppträder inom några få timmar efter intag av ett nytt läkemedel som påverkar serotoninnivåerna, eller mera sällsynt efter att ha ökat dosen på ett läkemedel som redan används sedan tidigare. Symtom kan vara oro, förvirring, varierande puls och blodtryck, vidgade pupiller, förlust av muskelkontroll, muskelkramper, starka svettningar, diarré, huvudvärk och skakningar.

Allvarligt serotonergt syndrom kan vara livshotande. Tecken på ett allvarligt tillstånd är hög feber, kramper, oregelbunden puls eller medvetslöshet.

Orsak

Nervceller i hjärnan och ryggmärgen producerar serotonin som bidrar till att bland annat reglera uppmärksamhet, beteende och kroppstemperatur. Andra nervceller i kroppen, särskilt i matsmältningskanalen, producerar också serotonin. På andra ställen i kroppen spelar serotonin en viktig roll i regleringen av matsmältning, blodcirkulation och andning. Alltför mycket serotonin förorsakar i sällsynta fall serotonergt syndrom. I engelsk litteratur används ibland begreppet serotonin toxicity, det vill säga serotoninförgiftning.

I sällsynta fall kan serotonergt syndrom uppstå efter intag av ett enda läkemedel som ökar serotoninmängden i kroppen, men oftare uppstår tillståndet efter att vissa läkemedel kombinerats. Vanligast är att antidepressiva ur läkemedelsgruppen MAO-hämmare i kombination med annat antidepressivt läkemedel, till exempel så kallade SSRI- eller SNRI-preparat, utlöser serotonergt syndrom. En annan orsak till uppkomst av serotonergt syndrom kan vara en kombination mellan antidepressiva och vissa läkemedel som används mot smärta, migrän eller infektion som också har serotoninhöjande effekt.

Flera droger kan också öka serotoninet i kroppen och vara orsak till serotonergt syndrom, exempelvis amfetamin, ecstasy och kokain. Dessutom kan kosttillskott som innehåller tryptofan eller oxitriptan bidra till serotonergt syndrom.

Annons
Annons

Diagnos

Det finns inget enskilt test som kan påvisa diagnosen serotonergt syndrom. Diagnosen ställs genom kopplingen till intag av preparat som kan öka serotoninhalten och genom att utesluta andra möjliga förklaringar. Ofta tas prover för att utesluta andra tillstånd eller för att bedöma kroppsfunktioner som kan påverkas av serotonergt syndrom.

Behandling av serotonergt syndrom

Behandling av serotonergt syndrom beror på tillståndets svårighetsgrad. Vid lindriga symtom är det enda man behöver göra, efter att man bedömts inom vården, att sluta med läkemedlet som har utlöst problemet. Om det finns allvarligare symtom blir man inlagd på sjukhus.

Olika slags läkemedel kan användas för att dämpa symtomen vid serotonergt syndrom. Dessutom kan det i allvarliga fall vara nödvändigt med tillförsel av vätska intravenöst och syrgas.

Prognos

Symtomen på serotonergt syndrom går oftast över inom en till två dagar efter att man har slutat använda preparaten som har lett till serotoninökningen, men ibland kan det ta längre tid innan symtomen går över.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.