Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkartjänster från vän eller familj

Att ha en vän eller en familjemedlem som är läkare, kan innebära fördelar, men det kan inte nödvändigtvis ersätta en konsultation hos en annan läkare.

Uppdaterad den:

Annons

Hälsovården blir ständigt mera komplicerad, mängden medicinsk information växer snabbt och det kan vara svårt att hitta relevant information. Fel och brister i behandling förekommer. Vid sådana tillfällen är det bra att ha någon på "insidan" som är både tillgänglig och som man kan lita på.

De flesta läkare upplever förväntningar och önskemål från familj och nära vänner om läkartjänster. Familj och vänner måste därför också vara uppmärksamma på den risk som är förbundet med detta.

Råd från läkarvän eller läkare i familjen kan inte ersätta annan läkare

Det är viktigt att familj och vänner inser att råd från en läkare i familjen eller vänkretsen inte kan ersätta ett läkarbesök på sjukhus eller läkarmottagning. Formella läkarbesök innebär tillgång till både utrustning och resurser som de flesta läkare inte kan ställa upp med i privata sammanhang. Det vill säga att en vän eller familjemedlem kan riskera att bli långt sämre undersökt om konsultationen sker privat.

Ett problem kan vara inhämtning av patientupplysningar. Vissa upplysningar om egen privat och social situation och hälsa hör hemma på en läkarmottagning, inte i sociala sammanhang. Det kan också vara information man inte önskar att dela med en bekant, vilket blir ett problem om man förväntar att denna bekant också ska fungera som läkare. Det samma gäller fysisk undersökning. Förlägenhet gör att både läkare och patient inte nödvändigtvis vill göra alla de undersökningarna man bör göra för att kunna ställa den rätta diagnosen eller komma med de bästa råden.

Ett viktigt hjälpmedel för läkaren är journalen. Denna hjälper läkaren att sammanfatta de upplysningar som är samlade, och den visar en översikt över var olika händelser hör hemma i ett tidsperspektiv. En läkare som blir kontaktad i privata sammanhang, kommer inte att ha tillgång till detta verktyg, och möjligheten till bra handläggning blir följaktligen sämre.

Annons
Annons

Få läkare klarar att vara objektiva inför sina egna

Band som knyter läkaren till patienten, kan göra det svårt för läkaren att ta de rätta besluten. Om man har gemensam familj eller gemensamma vänner, kommer också de att kunna utöva inflytande på läkarbedömningar. Detta inflytande kan göra det svårt att välja rätt när någon både ska fungera som vän och behandlare. Exempel på detta kan vara bedömningar knutna till att en person skall få behålla/bli av med sitt körkort eller få rätt till ersättning från försäkringskassa eller försäkringsbolag.

Att vara överförsiktig och att bagatellisera är mekanismer som i större grad gör sig gällande när subjektiva förhållanden är med i bilden och påverkar beslutet. Är man vän eller i en nära familjerelation med sin behandlare, är det omöjligt att inte låta sig påverkas av sådana mekanismer.

Dessvärre är det också så att ju allvarligare situationen är, och ju tätare förhållandet med läkaren är, desto svårare är det för både läkare och patient att vara objektiv.

Risksituationer

Det är självklart en rad saker man kan få hjälp med av en vän eller en familjemedlem som är läkare. Som en generell regel är det mycket mindre risk knutet till att bli hänvisad till en annan läkare än bedömningen att det inte föreligger ett behov att uppsöka läkare. Som vän har man en önskan om att lugna, som läkare är det en förutsättning för att kunna lugna att man först gör en grundlig och noggrann bedömning av fallet. En utredning kan vara omfattande och ibland obehaglig. Det är frestande för läkarvännen att hoppa över denna viktiga del av utredningen och istället gå till slutsatsen och behandlingen. Tyvärr kan en sådan praxis leda till fel diagnos och en felaktig behandling, något som i värsta fall försenar behandlingen och förvärrar prognosen.

Annons
Annons

Förfrågningar som innebär låg risk

 • Hjälp att förklara medicinsk information eller sjukdomsmekanismer.
 • Råd från en läkarvän om att uppsöka en annan läkare, eventuellt råd om vilken information som är särskilt viktig att förmedla till en annan läkare.
 • Fördjupad information om läkemedel.
 • Råd om hur man hanterar en skada eller sjukdom.
 • Hjälp att hitta rätt i sjukvårdapparaten, till exempel för att få rätt sorts vård.
 • I vissa fall kan det vara befogat att be läkarvännen om att närvara vid läkarbesök som "tolk" mellan patient och behandlande läkare.

Förfrågningar som innebär måttlig risk

 • Om svaret innebär att man inte har behov för uppföljning/bedömning av annan läkare.
 • Om svaret innebär att man inte har behov att följa upp symtom eller besvär noggrannare.
 • Att ombesörja recept på aktuella läkemedel.
 • Föreslå receptfria läkemedel.

Förfrågningar som innebär hög risk

 • Förskriva läkemedel som inte är föreslagna av behandlande läkare.
 • Förskriva läkemedel som påverkar psyket eller som är vanebildande.
 • Beställa medicinska tester.
 • Kontrollera provsvar.
 • Koordinera behandling.
 • Fatta beslut utan att gå via behandlande läkare.
 • Göra medicinska ingrepp utöver förstahjälpen.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.