Grå starr (katarakt)

Grå starr beror på grumling av ögats lins. Linsen sitter bakom hornhinnan i ögats främre del, och en klar lins behövs för att förmedla en skarp bild till näthinnan i ögats bakre del.

Uppdaterad den: 2011-04-07
Uppdaterare: Per Sandkull, specialistläkare inom ögonsjukdomar, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet

Annons

Grå starr är den vanligaste orsaken till nedsatt syn i världen.

Vad orsakar grå starr?

Den vanligaste orsaken till grå starr är hög ålder. Alla människor utvecklar grå starr, men det går olika fort för olika människor. Man vet inte exakt vad som orsakar grå starr, men det är många faktorer som spelar in och det rör sig om ett komplext samspel mellan många kroppsliga processer. Linsen tillväxer hela livet och nya lager av linsceller läggs på varandra. Detta kan innebära att de inre delarna får sämre ämnesomsättning och därmed försämrad funktion.

Vissa sjukdomar, som diabetes och kronisk djupa ögoninflammationer, och långvarigt bruk av kortison, kan på sikt ge grå starr. Det förkommer också medfödd grå starr.
Slag eller andra typer av våld mot ögat kan också leda till grå starr.

Vilka olika symtom ger grå starr?

Grå starr försämrar synen. Bägge ögonen är vanligen drabbade, men graden av grumlighet kan skilja mellan ögonen. Försämringen kommer ofta gradvis men i vissa fall kan det gå relativt fort. Vissa patienter kan bli mer närsynta medan andra framförallt besväras av bländning och halo-fenomen, det vill säga man ser en aura runt ljuskällor. Man kan också utveckla dubbelseende på ett öga. Avståndsbedömning och djupseende kan också påverkas om det är stora skillnader i mellan ögonen när det gäller utvecklingen av grå starr. Man blir aldrig blind av grå starr, men synen kan i långt gångna fall försämras så mycket att man bara kan skilja mellan ljus och mörker.

Hur konstateras grå starr?

Diagnosen ställs genom att synen prövas samt att ögat undersöks med ett ögonmikroskop av en ögonläkare. Med hjälp av undersökningen kan läkaren bedöma starrens täthet och utbredning.
Kan man undvika grå starr?

Man känner inte till något som kan förhindra uppkomsten av grå starr. Möjligen kan ökad exponering för UV-ljus påskynda utvecklingen. Det finns inga belägg för att viss kost eller brist på vitaminer påskyndar utvecklingen av grå starr nu för tiden.

Hur behandlas grå starr?

Grå starr behandlas genom operation. Man opererar vanligen ett öga i taget och operationen sker i lokal bedövning och tar cirka 15 minuter. Genom ett litet snitt i hornhinnan förs ett ultraljudsinstrument in i ögat och sönderdelar den grumliga linsen, som sedan sugs ut. Därefter placeras en ny lins av plast in. Efter operationen ges ögondroppar i ett par veckor, i övrigt kan man leva som vanligt. Efter ett par veckor sker en ny kontroll hos ögonläkare och sedan kan man beställa nya glasögon vid behov. Genom mätningar innan operationen kan man avgöra vilken typ av lins som skall användas. Man kan medvetet välja en lins som korrigerar eller minskar patientens brytningsfel. Det finns också linser som kan eliminera behovet av läsglasögon, en form av progressiva linser.

Om synen efter ett par år försämras kan det bero på så kallat efterstarr. Detta är inväxt av en tunn cellhinna på den konstgjorda linsen. Detta kan enkelt avlägsnas genom en smärtfri laserbehandling vid ett vanligt mottagningsbesök.

När är det aktuellt med operation?

Operation blir aktuell när synnedsättningen är så stor att den inverkar på det dagliga livet.

Vilka risker finns det med en gråstarrsoperation?

Ingen operation är helt riskfri, men risken vid denna operation måste ändå betraktas som låg. De allvarligaste komplikationerna uppstår om det till följd av operationen uppstår en djup infektion i ögat.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om katarakt på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons