Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut grön starr, akut glaukom

Akut glaukom är ett sällsynt tillstånd där trycket i ögat stiger snabbt. Det sker nästan uteslutande när det är mörkt. Tillståndet kräver snabb behandling för att undvika permanenta ögonskador.


Uppdaterad den: 2019-01-08

Annons

Vad är akut grön starr?

Ögat består av hornhinnan (kornea), främre kammaren, pupillen, regnbågshinnan (iris) bakre kammaren, linsen, glaskroppen och näthinnan (retina) med den gula fläcken (papillen) där synnerven kommer in i ögat. En vit senhinna (sklera) omger ögat. Små muskler som fäster vid sklera gör att man kan röra ögat i olika riktningar.

Utrymmet bakom hornhinnan, den främre kammaren, är fylld av vätska. Det vätskefyllda rummet sträcker sig också genom pupillen och till baksidan av regnbågshinnan. Utrymmet bakom regnbågshinnan kallas för den bakre kammaren. Vätskan i främre och bakre kammaren cirkulerar. Grön starr (glaukom) är ett tillstånd där trycket i ögat är förhöjt. Det höga trycket kan skada nervcellerna i ögat. På fackspråk benämns akut grön starr akut trångvinkelglaukom eller vinkelblockglaukom. Det är anfall med förhöjt tryck i ögat hos patienter med trång kammarvinkel. Tillståndet innebär att ”dräneringen” av vätska i främre kammarvinkeln blockeras, trycket i den främre delen av ögat stiger, vätska ansamlas i den bakre kammaren som trycker fram regnbågshinnan och förstärker blockeringen. Om tillståndet inte behandlas genast kan det uppstå skada på synnerven. Betydande och bestående synbortfall kan inträda inom några timmar.

Akut glaukom är ett sällsynt tillstånd. Det uppträder oftast hos medelålders och äldre personer, men är sällsynt bland personer under 40–50 år. 90 % av patienterna är översynta. 

Annons
Annons

Orsak

I den främre delen av ögat finns det en klar vätska som kallas kammarvätska. Den här vätskan produceras i strålkroppen på insidan av regnbågshinnan och leds bort genom små kanaler på regnbågshinnans framsida.

Normalt är det en jämvikt mellan hur mycket kammarvätska som produceras och hur mycket som dräneras bort. På så sätt hålls trycket i ögat på en lämplig nivå. Vid akut grön starr blir det en blockering i kammarvätskeutflödet. Då blir det ett överskott av vätska i ögat och trycket stiger.

Nervcellerna som fångar upp syninformationen och sänder signaler vidare till hjärnan via synnerven förstörs gradvis efter några timmar om trycket i ögat blir högt. Därför är nedsatt syn och i värsta fall blindhet på det drabbade ögat en fruktad komplikation till akut grön starr.

Ofta kan blockeringen av utflödet vara kopplad till att pupillen är vidgad. Det sker när man vistas i mörker. Därför uppstår akut glaukom nästan alltid på kvällen eller i mörka miljöer.

90 % av dem som drabbas av akut grön starr är översynta. Det har att göra med anatomiska förhållanden och olika form på ögonen hos översynta jämfört med närsynta.

Symtom

Vid akut grön starr stiger trycket inom loppet av några minuter till några få timmar. Akut glaukom debuterar nästan alltid plötsligt och oväntat. Det är annorlunda jämfört med den vanliga kroniska typen av grön starr (glaukom) som kommer smygande utan att patienten märker något förrän efter flera år.

Huvudvärk och kraftiga smärtor i ögat är vanligt vid akut grön starr. Illamående och ibland kräkningar är också typiska. En del kan uppleva att synen blir suddig eller att de ser regnbågsfärgade ringar. Ögat blir ofta rött och tårarna rinner. En attack av akut grön starr förekommer nästan alltid bara på en sida.

Annons
Annons

Diagnos

Eftersom anamnesen är typisk är det oftast enkelt att ställa en diagnos. Om det finns tveksamheter om diagnosen kan läkare få en känsla av trycket genom att klämma på ögongloben, exakt information får man genom att läkaren mäter trycket i ögat med ett enkelt instrument (tonometer).

Om läkaren misstänker akut grön starr remitteras du akut till ögonläkare eller till sjukhusets ögonklinik.

Behandling

Behandlingen sker på sjukhus, men vid lång transporttid till sjukhuset kan det vara aktuellt att börja behandlingen före transporten. Flera typer av behandlingar är aktuella:

  • För att förbättra utflödet av kammarvätskan ges ögondroppar som leder till att pupillen dras ihop. En liten, sammandragen pupill bidrar till att förbättra dräneringen. I början droppas ögonen ofta, sedan mer sällan.
  • Det finns också ögondroppar med andra verkningssätt som kan vara aktuella att använda. Dessa verkar på olika sätt men alla ska bidra till att hålla trycket så lågt att synen inte skadas.
  • Hos vissa är inte behandlingen med ögondroppar tillräcklig. En del måste komplettera med tabletter. I akutfasen måste läkemedel eventuellt också ges direkt i blodet som en injektion.
  • När trycket har stabiliserats kan det vara aktuellt att operera linsen i ögat (ungefär som en operation för grå starr), vilket kraftigt minskar risken för nya attacker.
  • Man kan också göra ett litet hål i regnbågshinnan (så kallad iridotomi). Det gör man i regel med laser, men den kan också tas bort med kirurgi. Syftet med ingreppet är att underlätta passagen för kammarvätskan, så att trycket hålls nere.
  • Ibland kan det också vara aktuellt med linsoperation eller laserbehandling av det friska ögat innan det uppstår en eventuell episod med akut glaukom. Så undviker man att även detta öga drabbas.

Prognos

Utan snabb behandling leder tillståndet till blindhet på det aktuella ögat. Även med behandling är det vanligt med viss skada på synnerven och därmed försvagad syn. Korrekt efterbehandling förebygger nya anfall.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.