Grå starr


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är grå starr?

Grå starr är en sjukdom där linsen i ögat blir grumlig och ogenomskinlig. Grå starr ger först och främst nedsatt syn, ”dimsyn”, både på långt och nära håll. Vissa upplever att de ser bättre när ljuset inte är för starkt. Det är för att pupillen är större i mörkret och en större del av linsen släpper igenom ljusstrålarna. Det drabbade ögat kan bli mer och mer närsynt. Det är vanligt att dubbelseende finns kvar även om det andra ögat stängs eller täcks för.

Symtomen kan komma gradvis och nästan omärkligt, eller förvärras snabbt och ge märkbara förändringar på några få veckor. Besvären börjar ofta på det ena ögat men med tiden drabbas i regel båda ögonen. Grå starr ger inte smärtor, sveda eller klåda i ögonen. Om förändringarna är måttliga behöver inte grå starr ge några besvär överhuvudtaget.

Grå starr är mycket vanligt bland äldre. Bland 75-åringar har hälften grå starr och nästan alla människor i 80-årsåldern har grumlingar i linsen i större eller mindre grad, även om många inte märker av det.

Annons
Annons

Grå starr kan vara medfött, men det är mycket sällsynt. Hos yngre människor förekommer sjukdomen oftast på grund av skador eller andra sjukdomar i ögat.

Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Åldersbetingad grå starr står för 48 % av all blindhet i världen, vilket motsvarar 18 miljoner människor.

Animering av grå starr

Orsak

Grå starr är i regel ett resultat av åldrandet. Men man vet inte i detalj hur den process ser ut som leder till att linsen grumlas. I de flesta fall drabbas båda ögonen efter hand, men det kan gå många år emellan.

Annons
Annons

Grå starr kan också uppstå på grund av annan sjukdom eller skada i ögat. Mer sällan utgör den ett led i en allmän sjukdom eller en komplikation till behandling med vissa läkemedel.

Vissa sjukdomar och yttre orsaker ökar risken för att utveckla grå starr:

  • Diabetes mellitus typ 1 eller typ 2och andra ämnesomsättningssjukdomar. Behandling med stora doser kortison under långa tider (gäller även ögondroppar med kortison).
  • Mycket höga doser röntgenstrålning, infraröd strålning eller ultraviolett strålning.
  • Skador på ögonen och upprepade inflammationer på regnbågshinnan.
  • Förändringar i ögats blodförsörjning.
  • Sjukdomar hos mamman under graviditeten, till exempel röda hund, ökar risken för att barnet föds med grå starr.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Hur diagnostiseras tillståndet?

Sjukdomshistorian är typisk. Det är särskilt viktigt för läkaren att känna till eventuella riskfaktorer, till exempel dem som nämnts ovan.

Tillståndet påvisas genom att läkaren undersöker ögat och linsens klarhet med speciella instrument, bland annat ett oftalmoskop. Grumlingar i linsen ses som mörka partier i det röda ögat.

Om det blir aktuellt att operera remitteras du till en ögonspecialist. Förutom en grundlig ögonundersökning bedömer läkaren också ditt allmänna hälsotillstånd för att klargöra att det inte föreligger något som kan skapa problem under ingreppet.

Behandling

Grå starr är i sig själv inte någon farlig sjukdom, men den kan vara besvärande eftersom synen blir sämre. Det är därför din upplevelse av hur stort problemet är för dig som avgör om, hur och när du bör behandlas.

Vissa tycker att det hjälper lite att använda solglasögon eftersom pupillen då inte drar ihop sig så mycket.

Det är fortfarande så att grå starr bara kan avlägsnas genom operation. Man använder modern mikrokirurgisk teknik. I princip går tekniken ut på att avlägsna linsen medan man ofta bevarar kapseln som omsluter den. För att uppnå en bra syn måste man ersätta den avlägsnade linsen. Nu för tiden lägger man i princip alltid in en konstgjord lins vid operationen. Man har gjort betydande framsteg när det gäller den konstgjorda linsens egenskaper. Idag är det i princip möjligt att ”skräddarsy” linsen till dina personliga behov.

Ingreppet sker i de flesta fall med lokalbedövning och som dagkirurgi.

Prognos

De flesta upplever en gradvis försämring av synen allt eftersom linsen blir grumligare. Hur snabbt tillståndet försämras varierar betydligt från person till person. Den typen av grå starr som uppstår efter skada på ögat utvecklas snabbt.

Efter operationen blir de allra flesta helt återställda. Om ögat är normalt i övrigt uppnår över 95 % av patienterna normal eller nästan normal syn. Hos vissa kan det exempelvis finnas samtidiga åldersförändringar i gula fläcken som visar sig först efter att den sjuka linsen har avlägsnats. Det förklarar att vissa inte får fullgod syn efter operationen.

Leva med grå starr

Det finns stora individuella skillnader när det handlar om hur mycket sjukdomen påverkar det dagliga livet och livskvaliteten. En del märker nästan ingenting alls av sin grå starr, medan andra besväras mer.

Synen är ett mycket viktigt sinne för människor, och om man förlorar förmågan att se påverkar det livskvaliteten för de flesta. Nu är det lyckligtvis så att de flesta med grå starr kan opereras och återfå en användbar syn. Man har under senare år fått bättre behandlingsmöjligheter och idag är det mycket få som förlorar synen på grund av grå starr.