Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Grå starr, katarakt

Grå starr är vanligt bland äldre. Hos yngre människor är det ovanligt och uppstår oftast på grund av skador eller sjukdom.


Uppdaterad den: 2022-02-18

Annons

Vad är grå starr?

Grå starr, också kallat katarakt, är en sjukdom där linsen i ögat blir grumlig och ogenomskinlig. Tillståndet är mycket vanligt bland äldre. Bland 70-åringar har över hälften grå starr och nästan alla människor i 80-årsåldern har grumlingar i linsen i högre eller mindre grad, även om många inte märker av det.

Grå starr kan vara medfött, men det är mycket sällsynt. Hos yngre människor förekommer sjukdomen oftast på grund av skador eller andra sjukdomar i ögat.

I Europa är grå starr den 3:e ledande orsaken till blindhet och den näst vanligaste orsaken till nedsatt syn.

Annons
Annons

Symtom

Grå starr ger framförallt nedsatt syn, "dimsyn", både på långt och nära håll. Vissa upplever att de ser bättre när ljuset inte är för starkt. Det är för att pupillen är större i mörkret och en större del av linsen släpper igenom ljusstrålarna. Det drabbade ögat kan bli mer och mer närsynt. Det är vanligt att dubbelseende finns kvar även om det andra ögat stängs eller täcks för.

Symtomen kan komma gradvis och nästan omärkligt, eller förvärras snabbt och ge märkbara förändringar på några få veckor. Besvären börjar ofta på det ena ögat, men med tiden drabbas i regel båda ögonen. Grå starr ger inte smärtor, sveda eller klåda i ögonen. Om förändringarna är måttliga behöver inte grå starr ge några besvär överhuvudtaget.

Orsak

Grå starr är i regel ett resultat av åldrandet. Det finns vissa faktorer som kan påskynda utveckling av grå starr, bland annat diabetes, rökning, hög exponering för solljus och långvarig behandling med höga doser kortison. Grå starr kan också uppstå på grund av sjukdom eller skada i ögat.

Annons
Annons

Diagnos

Tillståndet påvisas genom att en optiker eller läkare undersöker ögat och linsens klarhet med speciella instrument, bland annat ett oftalmoskop. Grumlingar i linsen ses då som mörka partier i det röda ögat.

Behandling av grå starr

Patientens upplevelse av hur stort synproblemet är avgör om grå starr behandlas eller inte. För att bli av med synproblemen måste linsen bytas ut. Det görs med mikrokirurgisk teknik. I princip går tekniken ut på att avlägsna linsen medan man ofta bevarar kapseln som omsluter den. Därefter läggs en konstgjord lins in. Man har gjort betydande framsteg när det gäller den konstgjorda linsens egenskaper. Idag är det i princip möjligt att ”skräddarsy” linsen till patientens personliga behov. Ingreppet sker i de flesta fall med lokalbedövning och som dagkirurgi. I Sverige är ungefär hälften av 80-åringarna opererade på ett eller båda ögonen.

Prognos

De flesta upplever en gradvis försämring av synen allt eftersom linsen blir grumligare. Hur snabbt tillståndet försämras varierar från person till person. Den typen av grå starr som uppstår efter skada på ögat utvecklas snabbt.

Efter operation blir de allra flesta helt återställda. Vissa kan ha samtidiga åldersförändringar i gula fläcken som visar sig först efter att den sjuka linsen har avlägsnats och i dessa fall blir synen inte helt återställd efter att linsen har bytts ut.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.