Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Pågående projekt | AMD / gula fläcken

Har du åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller diabetesmakulaödem?


Publicerad den: 2021-07-07

Har du åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller diabetesmakulaödem?
Deltagarantalet för detta projekt är uppfyllt och rekryteringen är avslutad. 

Syftet med fokusgruppen är att öka kunskapen om hur det är att leva med den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller med diabetesmakulaödem (DME). Hur har din resa inom vården varit? Och vad skulle man kunna göra för att underlätta och förbättra livet för dig och andra som lever med våt AMD eller DME?

För att kunna delta behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du har antingen den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken, det vill säga diagnosen åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), våt form, eller diabetesmakulaödem (DME).  

  • Du har tillgång till en dator, surfplatta eller telefon med vilken du kan ha videosamtal (med eller utan bild).

  • Du kan tänka dig att bli intervjuad och berätta om hur din vårdresa varit och om hur det är att leva med AMD/DME.

Hur går det till?

Genom att skicka in din intresseanmälan anmäler du ditt intresse för att delta, vilket inte är bindande på något sätt. Om du uppfyller kriterierna kommer vi att kontakta dig och berätta mer om hur fokusgruppen kommer gå till och vad som förväntas av dig.   

Netdoktor sköter rekryteringen och genomförandet av denna fokusgrupp, på uppdrag av läkemedelsföretaget Roche.  

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.