Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Riskgrupper för AMD

Den enskilt största riskfaktorn för att utveckla AMD är ökande ålder. Med detta sagt förekommer sjukdomen även hos yngre men är då också betydligt mera ovanlig.


Uppdaterad den: 2013-04-22
Författare: Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Annons

Olika studier har visat att AMD förekommer hos ca 2 procent av befolkningen i femtioårsåldern medan den hos de över 75 år har ökat till nästan 30 procent.

Vad är det då som orsakar AMD?

Faktum är att vi inte helt säkert vet och då är det också svårt att med säkerhet peka ut riskgrupper. Vi har sett att de med nära anhöriga som utvecklat AMD löper större risk att själva få sjukdomen. Detta talar för att det finns en genetisk koppling men exakt hur denna ser ut vet vi inte idag.

Vi har också kunnat konstatera att de som röker eller har högt blodtryck också utvecklar AMD i större utsträckning än kontrollpersoner. Av den anledningen rekommenderar vi att man slutar röka och att noga följa blodtrycket. Ljushyade, kvinnor och överviktiga har också antytt större risk.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

I olika studier har det visats att kosttillsatser innehållande olika vitaminer och antioxidanter har haft en bevarande effekt på synen vilket några tar som intäkt att rekommendera frukt och grönsaker för att minska riskerna att utveckla AMD. Någon samstämmighet i nyttan av denna behandling finns dock inte.


Annons