Rapport: Fler dör av fallolyckor

Fallolyckor leder till att 70 000 människor årligen skadas så allvarligt i att de måste läggas in på sjukhus. Över 1 000 av dem dör, vilket innebär en fördubbling sedan millennieskiftet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-10-03
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Fyra gånger så många omkommer till följd av fallolyckor i jämförelse med trafikolyckor. Det är en fördubbling sedan år 2000. Främst är det äldre personer som drabbas på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Även läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring är riskfaktorer.

– Vi har också fått ett uppdrag att ta fram en utbildning för personal som jobbar med hälso- och sjukvård och social omsorg om hur man förhindrar fallolyckor. Just nu arbetar vi med utformningen av den utbildningen, säger Eva Entelius-Melin, projektledare för den nationella kampanjen Balansera mera som drar igång i dag.

Nokturi ökar risken

Nokturi, nattkissning, drabbar uppemot hälften av svenskarna över 50 år och i åldersgruppen 70 till 80 år har tre av fyra nokturi. I en debattartikel på NetdoktorPro skriver Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik, om nokturi kopplat till fallskador. ”Sömnbristen kan orsaka skador genom olycksfall i arbetet, trafiken eller i hemmet. Risken för fallolyckor ökar från tio procent till det dubbla för individer med blåstömning tre till fyra gånger per natt. Samtidigt ökar antalet sjukskrivningar med frekvensen nattliga blåstömningar vilket betyder att nokturi medför betydande samhällskostnader.”

Annons
Annons

Sjukdomen nokturi är underdiagnostiserat och underbehandlat vilket gör att många patienter inte får den hjälp de behöver. I Socialstyrelsens rapport lyfter de fram exempel på hur det framgångsrikt går att förebygga fall på individ och befolkningsnivå. Det preventiva arbetet kan vara fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

”Det är också viktigt att läkare aktivt frågar patienten om nokturi eftersom få med sjukdomen tar upp problemet på eget initiativ. Flera undersökningar visar att majoriteten av patienter vill att läkaren ska föra nattkissning på tal, istället för dem själva”, menar Aino Fianu Jonasson.

Här kan du ta del av en rapport om nokturi, nattkissning. Rapporten består av inhämtat material från Netdoktors upplysningskampanj om nokturi (Hardunokturi.se) samt NetdoktorPro:s läkarutbildning om nokturi som vänder sig till sjukvårdspersonal (Vadvetduomnokturi). Öppna rapporten om nokturi här >>

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu