Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Inkontinens

Sök hjälp mot läckage i tid

Nästan hälften av alla kvinnor, och var tionde man, som besöker en distriktssköterska eller läkare har besvär med urinläckage. Att hjälpa människor med blåsbesvär tillhör därför vårdpersonalens vardag.

Publicerad den: 2011-05-02
Författare: Redaktionen, Netdoktor

Annons

Det kan emellertid vara svårt att själv berätta om sitt urinläckage, så för att underlätta för patienten bör vårdpersonalen ställa både öppna och riktade frågor kring läckaget. Först och främst bör man reda ut vilken typ av inkontinens patienten har för att kunna ge adekvat behandling, men det är även viktigt att utesluta eventuella bakomliggande orsaker.

Den som till exempel har överaktiv blåsa rekommenderas förmodligen någon form av medicinering. Om besvären uppstår vid ansträngning eller beror på prostataförstoring är behandlingen en annan. Oavsett vilken orsaken är, finns det numera effektiva behandlingsformer.

Uroterapeuter - en viktig resurs i vården

De flesta som söker vård på grund av inkontinensbesvär är nöjda med det omhändertagande och den behandling de får. Det beror bland annat på att många sjuksköterskor samt en del sjukgymnaster och läkare har specialutbildning inom inkontinens och är så kallade uroterapeuter.

De har fördjupade kunskaper i utredning och behandling av urininkontinens och har därför god kännedom om hur man kartlägger blåsproblem samt kan förklara hur de har uppstått och vad man kan göra åt besvären. Uroterapeuterna har således särskilda kunskaper när det gäller utprovning, förskrivning och utvärdering av hjälpmedel för inkontinens.

Vad kan urologen?

Många tror att en urolog är för män vad gynekologen är för kvinnor, men så är det inte riktigt. En urolog är en läkare med specialistkompetens inom njurarnas, urinvägarnas och de manliga könsorganens kirurgiska sjukdomar. Med specialistkompetens om urinvägarna och njurarna tar således urologen även emot kvinnliga patienter. Kvinnor med urininkontinens kan således komma att behandlas av en urolog - men de kan även behandlas av gynekologer.

Källa: Sinoba

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons