Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Inkontinens

Inkontinens påverkar sexlivet

Urininkontinens påverkar sexlivet. Varannan sexuellt aktiv kvinna med urininkontinens känner oro för att läcka urin vid samlag. Det visar en svensk avhandling av Margareta Nilsson, doktorand vid Kvinnokliniken i Umeå.

Publicerad den: 2012-09-25

Annons

Man vet genom tidigare studier att ungefär var fjärde kvinnan läcker urin och var tionde kvinna har dagliga besvär. Men hur påverkar urininkontinens parrelationen?

Margareta Nilssons avhandling visar att en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna och männen anser att urininkontinens har en negativ påverkan på deras relation och gemensamma aktiviteter.

– Hälften av kvinnorna upplevde att deras inkontinens har en negativ inverkan på deras sexliv. Orsakerna till det var att de var oroliga för att läcka vid sex, att det var svårt med spontan intimitet då de måste använda trosskydd eller binda och att de var oroliga för att lukta urin.

Annons
Annons

Denna oro delades i allmänhet inte av deras partner.

– De män som visste att deras partner läckte urin vid sex var mer bekymrade över att deras partner har urininkontinens överhuvudtaget. Det var således inte kopplat till sex egentligen utan kopplat till kvinnans välmående i helhet, säger Margareta Nilsson.

Alla kvinnor i studien läckte inte vid sex. En tredjedel gjorde det och majoriteten av dem tyckte att det var ett problem, däremot tyckte de flesta av männen inte det. Vissa kvinnor läckte vid varje samlagstillfälle, medan andra gjorde det någon gång ibland. Trots det var betydligt fler oroliga för risken att läcka urin i samband med sex. Det var vanligast med urinläckage vid penetration och/eller orgasm.

– Vi fann ingen koppling mellan typ av urininkontinens och när under samlaget läckaget uppkom men vissa studier menar att de som har ansträngningsinkontinens läcker vid penetration och att urinläckage är vanligare för de med trängningsinkontinens vid orgasm. Andra studier har inte funnit någon skillnad och orsakssambandet är fortfarande oklart.  

Annons
Annons

Upplever du att många avstår från sex på grund av risken att läcka?

– Det var ingen direkt fråga i undersökningen men min personliga upplevelse är att det händer. Det finns även andra studier som visar på det. Många kvinnor tycker det är genant att ha urininkontinens. Redan som barn lär man sig att hålla sig från att kissa och bajsa på sig och om de funktionerna havererar som vuxen så upplevs det som jobbigt och pinsamt. Och kanske särskilt under sex som är något intimt och privat.

Har du konkreta tips på hur man kan undvika läckage i samband med samlag?

– Det finns tyvärr inga enkla tips. Men undersökningen visade att många kvinnor kissade innan sex och vissa par vidtog åtgärder som att ha en handduk på sängen eller avbröt samlag för att kvinnan behövde kissa. Ett tips är att testa olika samlagsställningar och försöka hitta någon som inte leder till läckage. Bäckenbottenträning har i tidigare studier visat sig kunna ha en positiv effekt med minskade läckage vid samlag och större tillfredsställelse med sexlivet.

Men många kvinnor vågar inte berätta att de har inkontinensproblem överhuvudtaget. Margareta Nilsson menar att det först och främst är viktigt att kvinnor söker vård för att kunna utredas och sedan behandlas på bästa sätt, många kan då bli av med sin urininkontinens.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.