Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Inkontinens

Hjälpmedel vid inkontinens

Den som besväras av urinläckage eller blåsproblem ska i första hand få möjlighet till en utredning och behandling. Hjälpmedel eller produkter kan komplettera behandlingen.
Annons

Vem får tillgång till produkter?

Produkterna provas ut individuellt efter noggrann utredning. Därefter väljs lämpligt hjälpmedel ut med hänsyn till vilken typ av inkontinens patienten har (droppinkontinens, ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa/trängningsinkontinens eller ständigt flöde), kroppsform (måttagning runt midja, höft, stuss, lår ger bra vägledning) vikt, ålder, kön, aktivitet och rörelseförmåga (fästanordningar och fixeringsbyxor är viktiga).

Behovet ska bedömas vara långvarigt och utprovade produkter kan antingen bli aktuella i väntan på en behandling, som komplement till en behandling eller när bedömning gjorts att ytterligare behandling inte är aktuell. Bedömning, förskrivning och uppföljning av aktuella hjälpmedel görs av en distriktsköterska, uroterapeut eller läkare. Varje landsting har upphandlat produkter som ska täcka de behov som finns.

Vad kostar det?

De flesta landsting tar inte ut någon avgift för produkterna. De är helt skattefinansierade och levereras direkt hem till den adress där användaren av produkterna bor.
Bor man i äldreomsorg eller i annan typ av gruppboende är det kommunen som ansvarar för att hjälpmedel tillhandahålls.

Numera kan man även köpa en del produkter för urinläckage på apotek, via internet eller hos större livsmedelskedjor.

Källa: Sinoba

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons