Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Uppföljning av ryggmärgsskadade


Publicerad den: 2013-05-17

Annons

Arbetsfördelning

Medicinsk kontroll och uppföljning ska planeras och dokumenteras i samband med utskrivningen efter rehabiliteringen på spinalenheten. Det är naturligt att det görs en arbetsfördelning efter behov och kompetens mellan primärvården, sjukhuset på hemorten och spinalenheten.

I praktiken betyder det att allmänna problem, som urinvägsinfektioner och andra infektioner, tas om hand i primärvården. Andra problem som kräver sjukhusinläggning, men som inte är specifika för patienter med ryggmärgsskada, kan tas om hand på sjukhus nära hemorten.

Annons
Annons

Särskilda problem

Särskilda problem, till exempel trycksår, omfattande urinvägsbesvär, smärtproblem av stor omfattning eller av okänd orsak och annat förvärrande av grundsjukdomen ska tas om hand av spinalenheten eller rehabiliteringsklinik på hemorten. Spinalenheten har ansvar som koordinator för den livslånga uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador. Patienten ska kunna kontakta spinalenheten direkt för hjälp och råd.

Hur ofta kontroll?

Det diskuteras hur ofta regelbundna förebyggande kontroller bör göras. Vanligen rekommenderas kontroller var tredje till femte år vid en spinalenhet, men det beror bland annat på när patientens skadats, typ av skada och omfattning av komplikationer.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.