Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Smittsam hjärnhinneinflammation – för föräldrar/vårdnadshavare

När man får veta att någon i barnens skola eller förskola har utvecklat smittsam hjärnhinneinflammation, är det inte konstigt att som förälder bli orolig och osäker på vad man ska göra. Det är bakgrunden till den här informationen.


Publicerad den: 2013-04-16

Annons

Om sjukdomen

Smittsam hjärnhinneinflammation är lyckligtvis förhållandevis sällsynt i Sverige, med cirka 60 fall per år i genomsnitt och med toppar på över 100 fall vissa år. Sjukdomen drabbar oftast barn och ungdomar. Trots namnet anses den inte vara särskilt smittsam och det är mycket ovanligt att flera fall av sjukdomen förekommer i samma förskola/skola eller i samma familj. Det beror på att bakterien som orsakar smittsam hjärnhinneinflammation, meningokockbakterien, normalt finns i halsen hos cirka 10–15 % av befolkningen utan att orsaka sjukdom.

Bakterien kan överföras via droppsmitta från näsa och hals. De flesta som blir smittade märker få symtom och får inte heller hjärnhinneinflammation. Hos vissa går bakterien över i blodet och sätta sig på de hinnor som omger hjärnan. Sjukdomen kan då utvecklas snabbt, och om den sjuka inte snabbt får behandling på sjukhus kan den i värsta fall bli livshotande.

Det finns många olika bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation. Den smittsamma och farligaste typen orsakas av meningokockbakterien, som finns i minst sju olika typer: serogrupp A, B, C, W135, X, Y och Z. I Sverige är grupp B och C vanligast men under de senaste åren har det också förekommit en del fall av grupp Y. Det finns vaccin mot grupp C och ett vaccin som täcker A, C, W135 och Y. För närvarande finns det inget vaccin mot grupp B.

Annons
Annons

När någon i närmiljön insjuknar i hjärnhinneinflammation

När det dyker upp fall av smittsam hjärnhinneinflammation vidtas för säkerhets skull åtgärder för att hindra fortsatt smittspridning i närmiljön. Vid påvisad meningokockbakterie behandlas patientens syskon med antibiotika om de är under 15 år. Förskolan/skolan underrättas så att föräldrar och vårdnadshavare kan informeras och vara uppmärksamma på eventuella symtom hos barnen.

Vaccination av personer som har haft nära kontakt med patienten kan i enstaka fall vara aktuellt när det handlar om grupp A, C, W135 eller Y.

Den viktigaste åtgärden är att föräldrar är särskilt uppmärksamma på sjukdomstecken hos sina barn. Hos större barn och ungdomar kan symtomen vara hög feber, huvudvärk, nackstelhet och hudutslag. Mindre barn kan ha mer diffusa symtom. Det finns en broschyr, bland annat på barnavårdcentralerna som handlar om smittsam hjärnhinneinflammation hos små barn. Kontakta läkare om symtom uppträder eller om du känner dig osäker.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.