skakningar och darrningar i händer
Fakta | Neurologi

Skakningar – essentiell tremor

Essentiell tremor är en ofrivillig, rytmisk skakning( tremor) av händer och i vissa fall också av huvudet.


Uppdaterad den: 2019-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är essentiell tremor?

Skakningarna, som kallas tremor, finns ofta inte i vila, men blir tydliga vid aktivitet, till exempel när armar och händer hålls ut från kroppen. Tremorn förvärras vid upphetsning, oro, fysisk trötthet eller försök att hålla kroppsdelen i en viss ställning – till exempel att hålla ett fullt glas i handen. Typiskt är att en liten mängd alkohol ofta gör att skakningarna minskar.

Besvären startar oftast hos vuxna, men kan visa sig redan i barndomen. Tremortendensen är bestående och blir ofta, men inte alltid, långsamt värre med åren. De flesta med essentiell tremor har lindriga besvär. En mindre andel får svårigheter med vissa funktioner och kan få svårt att klara en del arbetsuppgifter. Tremor kan också uppfattas socialt generande. 

Tillståndet är vanligt. Epidemiologiska studier ger olika siffror – tvärsnitt av befolkningen mellan 0,5–6 % har uppgetts. Endast 0,5 % är väsentligt hämmade av tillståndet. I Sverige/Skandinavien är det cirka 0,9 % av den totala befolkningen som uppskattas ha essentiell tremor, vilket motsvarar 9 fall per 1 000 personer. Essentiell tremor blir vanligare ju äldre man blir, cirka 4,5 % hos personer över 65 år har tillståndet.

Annons
Annons

Orsak

Symtomen beror på en felaktig funktion i vissa nervcentra i hjärnan. Ärftliga faktorer spelar stor roll. Sannolikt är det nödvändigt att flera gener samverkar för att tillståndet skall uppstå. Hos cirka 40 % uppträder sjukdomen utan att det föreligger andra fall i familjen. 

Hur diagnostiseras tillståndet?

Många har så lindriga besvär att de inte söker läkare. Diagnosen ställs utifrån patientens sjukdomshistoria och observationer av tremorn, hur den artar sig och när den kommer. I många fall är diagnosen uppenbar eftersom det finns liknande fall i familjen. Det finns inga blodprov eller röntgenfynd som är typiska för tillstånden.

Behandling

Målet med behandlingen är att minska tremorn, som kan vara mycket besvärande. Avslappningstekniker kan vara till hjälp. Det kan också lindra besvären att använda en vikt som är fäst vid handleden. Koffein försämrar besvären och minskat intag av kaffe och andra koffeinhaltiga drycker kan hjälpa vissa.

Annons
Annons

Förstahandsvalet bland läkemedel är betablockeraren propranolol. Detta är egentligen en hjärtmedicin, men den dämpar skakningarna hos cirka 50–70 % av patienterna med essentiell tremor. Läkemedlet är inte farligt att använda såvida man inte har astma eller vissa hjärtsjukdomar. Ofta måste man tillsammans med sin läkare prova sig fram innan man hittar den mest effektiva dosen. Vissa upplever bra verkan i starten, men en del kan efter många års behandling uppleva att verkan blir sämre. Andra betablockerare som också kan användas vid behandling av essentiell tremor är atenolol och sotalol, men dessa har inte utvärderats lika mycket i forskningsstudier.

Om man inte tål betablockerare kan vissa anti-epilepsi mediciner ha god effekt. Gabapentin, och topiramat är två medel som kan prövas. Flera andra läkemedel har undersökts i forskningsstudier, men överlag är effekterna mindre bra. Lugnande medel, kan för vissa vara till hjälp i enskilda, speciella situationer där det är viktigt att dämpa tremorn. Studier visar dock dålig effekt om den lugnande behandlingen ges kontinuerligt över lång tid. Det är viktigt att veta att lugnande medel (bensodiazepiner) är beroendeframkallande, och endast ska användas vid enstaka tillfällen och med försiktighet.

I uttalade fall, där skakningen påverkar livskvaliteten och läkemedelsbehandling misslyckas, kan kirurgisk behandling övervägas. Den kirurgiska behandlingen, DBS, djup elektrodstimulering, innebär att en elektrod opereras in i hjärnan i området där tremorn bildas, och kopplas till en programmerbar strömkälla som placeras under huden på bröstkorgen, likt en pacemaker. DBS behandling är vanligen mycket effektiv mot svåra skakningar.

Prognos

Tillståndet är kroniskt och man bör förvänta sig att skakningen varar livet ut. Många har lite tremor och behöver ingen behandling. För andra kan tillståndet vara funktionshämmande och påfrestande att hantera. Medicinering kan hjälpa och lindra skakningarna och i svåra fall är DBS ett viktigt behandlingsalternativ. Det är viktigt att vara öppen om situationen, så att man slipper vara stressad över att ständigt försöka dölja besvären inför andra.


Annons
Annons
Annons