Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Essentiell tremor (ofrivilliga skakningar)

Essentiell tremor är en ofrivillig, rytmisk rörelse (skakningar) av händer och i vissa fall också av huvudet. Oftast blir tremorn mer framträdande vid aktivitet, och kan vara helt frånvarande vid vila. Hos många som har essentiell tremor så förvärras rörelsen vid trötthet, oro eller när man är uppvarvad.


Uppdaterad den: 2020-07-08

Skakningar i händer (darrhänt)
Annons

Vad är essentiell tremor?

Tremor betyder skakning, och essentiell betyder i detta fall att skakningarna inte beror på någon underliggande orsak utan uppträder av sig självt.

Tremorn finns ofta inte i vila, men blir tydliga vid aktivitet, till exempel när armar och händer hålls ut från kroppen. De ofrivilliga skakningarna förvärras vid upphetsning, oro, fysisk trötthet eller försök att hålla kroppsdelen i en viss ställning – till exempel att hålla ett fullt glas i handen. Typiskt är att en liten mängd alkohol ofta gör att tremorn minskar.

Besvären brukar börja när man är vuxen, men kan visa sig redan i barndomen. Skakningarna brukar inte försvinna med tiden, snarare tvärtom. De flesta med essentiell tremor har lindriga besvär. En mindre andel får svårigheter med vissa funktioner och kan få svårt att klara en del arbetsuppgifter. Tremor kan också vara jobbigt på ett socialt plan.

Tillståndet är vanligt. Epidemiologiska studier ger olika siffror, men runt en halv procent av befolkningen verkar ha besvären. Av dessa är endast 0,5 procent är väsentligt hämmade av tillståndet. I Sverige/Skandinavien är det cirka 0,9 procent av den totala befolkningen som uppskattas ha essentiell tremor, vilket motsvarar 9 fall per 1 000 personer. Essentiell tremor blir vanligare ju äldre man blir, cirka 4,5 procent hos personer över 65 år har tillståndet.

Annons
Annons

Orsak

Varför essentiell tremor uppstår är inte helt känt. Man har sett tendenser på att vissa specifika områden i hjärnan ser annorlunda ut hos personer med essentielll tremor. Ärftliga faktorer spelar troligtvis också stor roll. Sannolikt är det nödvändigt att flera gener samverkar för att tillståndet skall uppstå. Hos cirka 40 % uppträder sjukdomen utan att det föreligger andra fall i familjen. 

Diagnos

Många har så lindriga besvär att de inte söker läkare. Diagnosen ställs utifrån patientens sjukdomshistoria och observationer av tremorn, hur den artar sig och när den kommer. I flera fall är diagnosen uppenbar eftersom det finns liknande fall i familjen. Det finns inga blodprov eller röntgenfynd som är typiska för tillstånden.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att minska tremorn, då den kan besvära individen. Avslappningstekniker kan vara till hjälp. Det kan också lindra besvären att använda en vikt som är fäst vid handleden. Koffein försämrar besvären och minskat intag av kaffe och andra koffeinhaltiga drycker kan hjälpa vissa.

Förstahandsvalet bland läkemedel är betablockeraren propranolol. Detta är egentligen en hjärtmedicin, men den dämpar skakningarna hos cirka 50–70 procent av patienterna med essentiell tremor. Läkemedlet är inte farligt att använda såvida man inte har astma eller vissa hjärtsjukdomar. Ofta måste man tillsammans med sin läkare prova sig fram innan man hittar den mest effektiva dosen. Vissa upplever bra verkan i starten, men en del kan efter många års behandling uppleva att effekten blir sämre. Andra betablockerare som också kan användas vid behandling av essentiell tremor är atenolol och sotalol, men dessa har inte utvärderats lika mycket i forskningsstudier.

Om man inte tål betablockerare kan vissa mediciner mot epilepsi ha god effekt. Gabapentin, och topiramat är två medel som kan prövas. Flera andra läkemedel har undersökts i forskningsstudier, men överlag är effekterna mindre bra. Lugnande medel, kan för vissa vara till hjälp i enskilda, speciella situationer där det är viktigt att dämpa tremorn. Studier visar dock dålig effekt om den lugnande behandlingen ges kontinuerligt över lång tid. Det är viktigt att veta att lugnande medel (bensodiazepiner) är beroendeframkallande, och endast ska användas vid enstaka tillfällen och med försiktighet.

I uttalade fall, där skakningen påverkar livskvaliteten och läkemedelsbehandling misslyckas, kan kirurgisk behandling övervägas. Den kirurgiska behandlingen, DBS, djup elektrodstimulering, innebär att en elektrod opereras in i hjärnan i området där tremorn bildas, och kopplas till en programmerbar strömkälla som placeras under huden på bröstkorgen, likt en pacemaker. DBS behandling är vanligen mycket effektiv mot svåra skakningar.

Prognos

Tillståndet är kroniskt och man bör förvänta sig att tremorn varar livet ut. Många har lite tremor och behöver ingen behandling. För andra kan tillståndet vara funktionshämmande och påfrestande att hantera. Medicinering kan hjälpa och lindra skakningarna och i svåra fall är DBS ett viktigt behandlingsalternativ. Det är viktigt att vara öppen om situationen, så att man slipper vara stressad över att ständigt försöka dölja besvären inför andra.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.