Fakta | Neurologi

Skakningar – essentiell tremor

Essentiell tremor är en ofrivillig, rytmisk skakning(tremor) av händer och i vissa fall också av huvudet.

Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är essentiell tremor?

Skakningen är vanligen frånvarande i vila, men den blir tydlig vid aktivitet, till exempel när armar och händer hålls ut från kroppen. Skakningen förvärras vid upphetsning, oro, fysisk trötthet eller försök att hålla kroppsdelen i en viss ställning – till exempel att hålla ett fullt glas i handen.

Besvären startar oftast hos vuxna, men kan visa sig redan i barndomen. Tremor tendensen är bestående och blir ofta, men inte alltid, långsamt värre med åren. De flesta med essentiell tremor har lindriga besvär. En mindre andel får svårigheter med vissa funktioner och kan få svårt att klara en del arbetsuppgifter. Tremor kan också uppfattas socialt generande. Amerikanska siffror visar att upp till 25 % slutar att arbeta innan pensionen. Intag av en liten mängd alkohol gör ofta att skakningen minskar.

Tillståndet är vanligt. Epidemiologiska studier ger olika siffror – tvärsnitt av befolkningen mellan 0,5–6 % har uppgetts. Endast 0,5 % är väsentligt hämmade av tillståndet. I Sverige/Skandinavien är det cirka 0,9 % av den totala befolkningen som uppskattas ha essentiell tremor, vilket motsvarar 9 fall per 1 000 personer. Essentiell tremor blir vanligare ju äldre man blir, cirka 4,5 % hos personer över 65 år har tillståndet.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken till tillståndet är okänd. Ärftliga faktorer spelar stor roll, men man har ännu inte hittat någon entydig gendefekt som ger den fulla förklaringen. Sannolikt är det nödvändigt att flera gener samverkar för att tillståndet skall uppstå. Hos cirka 40 % uppträder sjukdomen utan att det föreligger andra fall i familjen. Man vet att symtomen beror på en felaktig funktion i vissa nervcentra i hjärnan, thalamus och cerebellum i vissa fall, men det är inte orsaken till den felaktiga funktionen.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Många har så lindriga besvär att de inte söker läkare. Diagnosen ställs enligt patientens sjukdomshistoria och observationer av skakningen, hur den artar sig och när den kommer. I många fall är diagnosen uppenbar eftersom det finns liknande fall i familjen. Det finns inga blodprov eller röntgenfynd som är typiska för tillstånden.

Behandling

Målet med behandlingen är att reducera skakningen, som kan vara mycket besvärande. Det finns emellertid ingen behandling som botar tillståndet. För att minska skakningen kan man lära sig olika avslappningstekniker och andra stressreduktionstekniker som kan vara till hjälp. Det kan också lindra besvären att använda en vikt som är fäst vid handleden. Kaffe försämrar besvären, och minskat koffeinintag kan hjälpa vissa.

Annons
Annons

Förstahandsvalet bland läkemedel är betablockerare, till exempel propranolol och atenolol. Detta är egentligen en hjärtmedicin, men den dämpar skakningen hos cirka 70 % av patienterna med essentiell tremor. Läkemedlet är inte farligt att använda såvida man inte har astma eller vissa hjärtsjukdomar. Ofta måste du tillsammans med din läkare prova dig fram innan du hittar den mest effektiva dosen. Ett medicineringstest bör pågå under ett par månader och med tillräckliga doser för att det skall vara möjligt att bedöma effekterna. Många blir hjälpta av denna medicin, men inte alla. Viktigt att känna till är att alla betablockerare inte har samma effekter. Metoprolol är en betablockerare som mycket ofta förskrivs efter hjärtinfarkt, men denna har ingen tremorminskande effekt. I vissa fall kan man testa att byta till annan typ av betablockerare och få bättre effekt. Vissa upplever bra verkan i starten, men en del kan efter många års behandling uppleva att verkan blir sämre.

Om man inte tål betablockerare kan vissa anti-epilepsi mediciner ha nära nog lika god effekt. Gabapentin, och topiramat är två medel som kan prövas. Om inte tillräckliga effekter uppnås bör man om möjligt kombinera betablockerare och anti-epileptika.Medicineringsförsök bör pågå i 1–2 månader och doserna bör vara tillräckligt höga för att det skall vara möjligt att bedöma deras effektivitet. Primidon (Mysoline, Liskantin), ett anti-epilepsimedel som kan förskrivas av specialister kan ha unika effekter och bör prövas under en period. Lugnande medel, kan för vissa vara till hjälp i tillfälliga, speciella situationer där det är viktigt att dämpa skakningen. Studier visar dock dålig effekt om den lugnande behandlingen ges kontinuerligt över lång tid. Det är viktigt att veta att lugnade medel (bensodiazepiner) är vanebildande, och skall användas tillfälligt och med försiktighet.

I uttalade fall, där skakningen påverkar livskvaliteten och medikamentell behandling misslyckas, kan neurokirurgisk behandling övervägas. Den neurokirurgiska behandlingen, DBS, djup elektrodstimulering, innebär att en elektrod opereras in i hjärnan i området där skakningen bildas, och kopplas till en programmerbar strömkälla som placeras under huden på bröstkorgen, likt en pacemaker. DBS behandling är vanligen mycket effektiv mot svåra skakningar.

Prognos

Tillståndet är kroniskt och man bör förvänta sig att skakningen varar livet ut. Tillståndet kan vara både funktionshämmande och vara påfrestande att hantera för patienter. Medicinering kan hjälpa och lindra. En neurokirurgisk operation är ett viktigt behandlingsalternativ. Det är viktigt att vara öppen om situationen, så att man slipper vara stressad över att ständigt försöka dölja besvären inför andra.


Annons
Annons
Annons