Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nervsystemet

Nervsystemet består av två delar: ett centralt system och ett perifert system.


Publicerad den: 2013-03-19

Annons

Centrala och perifera nervsystemet

Det centrala systemet är hjärnan och ryggmärgen som båda är uppbyggda av nervceller och nervfibrer. Hjärnan är indelad i olika centra med olika uppgifter. Exempelvis styr ett centrum känslor, andra styr rörelser, samordnar rörelser, kontrollerar kroppens hormonkörtlar. Mellan de olika centra finns det nervförbindelser så att signalerna som går ut från hjärnan påverkas från många centra och samordnas. Ryggmärgen förmedlar signalerna till och från hjärnan i kroppen. Ryggmärgen består i hög grad av långa nervbanor som skickar nervimpulserna upp och ned från hjärnan.

Det perifera nervsystemet består av ett omfattande nätverk av nerver som utgår från hjärnan och ryggmärgen. Därifrån går nerverna ut i kroppen och utgör tillsammans det perifera nervsystemet. De perifera nerverna är sammankopplade med ryggmärgen på olika nivåer. Det är genom ryggmärgen informationen från dessa nerver går till och från hjärnan. Genom små hål i skallen går en del perifera nerver direkt ut från hjärnan, de så kallade hjärnnerverna. Dessa nerver betjänar funktioner som syn, ögonrörelser, hörsel, lukt, smak och ansiktsrörelser.

Nervsystemet kontrollerar medvetna aktiviteter och genom automatiska funktioner upprätthålls kroppshållning och rätt spänningsnivå i musklerna.

Annons
Annons

Det autonoma nervsystemet

Människan har också ett annat nervsystem som inte kan kontrolleras med viljan. Det autonoma nervsystemet kontrollerar inre organ, diametern på blodkärlen, hjärtslagen, blodtrycket, kroppstemperaturen och liknande. Det autonoma nervsystemet består av två olika system som balanserar varandra, det sympatiska och det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet.

Sjukdomar i nervsystemet

Nervsystemet kan bli föremål för både sjukdomar och skador. Hjärnan kan skadas av blodpropp och hjärnblödning, huvudskada, gifter, infektioner, åldersförändringar och tumörer. Människan föds med ett bestämt antal nervceller. Om en nervcell förstörs kan den inte ersättas. Andra nervceller kan i begränsad omfattning överta den döda cellens uppgifter. Nervskador ger därför mycket ofta bestående skador.

Eftersom nervsystemet är mycket komplext kan skador på hjärnan, ryggmärgen eller de perifera nerverna innebära mycket olika symtom. Det kan röra sig om huvudvärk, yrsel, förlust av balans eller koordination, svaghet, domning, minnesförlust, svårigheter att förstå och uppfatta, kramper och medvetslöshet.

Annons
Annons

Neurologi:

Neurologi är namnet på den medicinska specialitet som sysslar med sjukdomar och skador på nervsystemet. En läkare som är specialist inom neurologi kallas neurolog.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.