Fakta | Neurologi

Körkort och yrkesval vid epilepsi

Det finns några yrkesrestriktioner om man har epilepsi. Patienter med epileptiska anfall kan inte heller ha körkort. Efter minst ett års anfallsfrihet kan de få körkort för personbil.

Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Finns det yrken som jag inte kan välja om jag har epilepsi?

Personer som har epilepsi och står under god behandling med få eller inga anfall kan fungera utmärkt i de allra flesta yrken. För din och andras säkerhet finns dock några få yrken som du inte kan välja. Detta gäller i huvudsak yrken där ett anfall kan få allvarliga konsekvenser för dig eller andra. Det är också viktigt att tänka på att många av de läkemedel som används mot epilepsi (antiepileptika) kan orsaka sömnighet och koncentrationssvårigheter. Det kan därför vara förnuftigt att undvika yrken som kräver stor uppmärksamhet och snabba reaktioner.

Personer med epilepsi kan inte bli piloter. De kan inte heller arbeta som sjöbesättning på internationella farvatten, eller som järnvägsanställda med säkerhetstjänst. Detsamma gäller offentlig persontrafik, till exempel busschaufför. Epileptiker kan inte heller använda verktyg eller maskiner, eller ha något annat arbete där risken för skada är stor vid ett anfall.

Vilka regler gäller för körkort vid epilepsi?

Epilepsi och bilkörning kan vara en farlig kombination. Om du kör bil och får ett anfall är risken stor för att du utsätter dig själv och andra för skador.

Annons
Annons

Utgångsläget är att patienter med epilepsi inte kan ha körkort för bil. Har du dock varit anfallsfri i ett år eller mer kan du få tillbaka ditt körkort klass BE (personbil). Föreskrifterna anger att kravet om ett års anfallsfrihet är absolut, och man kan inte få dispens.

Alla läkemedel som används mot epilepsi räknas som särskilt trafikfarliga. Efter att ha använt läkemedel under en längre tid och haft god effekt av dessa är det ändå möjligt för många att köra bil igen.

Körkortsföreskrifterna säger att den som har haft anfallsvis uppträdande hjärnfunktionsrubbningar (däribland epilepsi och medvetanderubbningar av annan eller osäker orsak) ska kunna visa ett intyg från specialist i neurologi eller invärtesmedicin. Vid förnyelse av körkort är intyg från den sökandes fasta läkare tillräckligt, om det inte har förekommit anfall sedan körkortet ställdes ut eller förnyades.

Annons
Annons

För klasserna C, CE, C1 och C1E (minibuss, buss, taxi och utryckningsfordon) finns följande tilläggskrav: Anfallsvis uppträdande hjärnfunktionsrubbningar (däribland epilepsi och medvetanderubbningar av annan eller osäker orsak) får inte ha förekommit och anfallsförebyggande läkemedel får inte ha varit i bruk eller ansetts nödvändigt under de senaste tio åren.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons