Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Körkort och yrkesval vid epilepsi

Det finns några yrkesrestriktioner om man har epilepsi. Patienter med epileptiska anfall kan inte heller ha körkort. Efter minst ett års anfallsfrihet kan de få körkort för personbil.


Uppdaterad den: 2019-05-23

Annons

Yrkesbegränsningar

Personer som har epilepsi och står under god behandling med få eller inga anfall kan fungera utmärkt i de allra flesta yrken. För sin egen och andras säkerhet finns dock några få yrken som man inte kan välja. Detta gäller i huvudsak yrken där ett anfall kan få allvarliga konsekvenser. Det är också viktigt att tänka på att många av de läkemedel som används mot epilepsi (antiepileptika) kan orsaka sömnighet och koncentrationssvårigheter. Det kan därför vara klokt att undvika yrken som kräver stor uppmärksamhet och snabba reaktioner.

Personer med aktiv epilepsi kan inte utöva ett yrke som medför omedelbar risk för personskador om ett anfall skulle uppträda. Också vid tidigare epilepsi eller vid ökad risk för krampstillstånd på grund av andra sjukdomar finns det specifika restriktioner. Dessa personer kan exempelvis inte bli piloter. 

Personer med epilepsi bör heller inte använda verktyg eller maskiner, eller ha något annat arbete där risken för skada är stor vid ett anfall. Därför är hälsokraven strängare för exempelvis sjöbesättning eller järnvägsanställda med säkerhetstjänst.

Annons
Annons

Körkort

Epilepsi och bilkörning kan vara en farlig kombination. Om man kör bil och får ett anfall är risken stor för att man utsätter sig själv och andra för skador.

Utgångsläget är att patienter med epilepsi inte kan ha körkort för bil. Om man har varit anfallsfri i ett år eller mer kan man dock få tillbaka körkort klass BE (personbil). Föreskrifterna anger att kravet om ett års anfallsfrihet är absolut, och man kan inte få dispens.

Alla läkemedel som används mot epilepsi räknas som särskilt trafikfarliga. Efter att ha använt läkemedel under en längre tid och haft god effekt av dessa är det ändå möjligt för många att köra bil igen.

Körkortsföreskrifterna säger att den som har haft anfallsvis uppträdande hjärnfunktionsrubbningar (däribland epilepsi och medvetanderubbningar av annan eller osäker orsak) ska kunna visa ett intyg från specialist i neurologi eller invärtesmedicin. Vid förnyelse av körkort är intyg från den sökandes fasta läkare tillräckligt, om det inte har förekommit anfall sedan körkortet ställdes ut eller förnyades.

För klasserna C, CE, C1 och C1E (minibuss, buss, taxi och utryckningsfordon) finns följande tilläggskrav: Anfallsvis uppträdande hjärnfunktionsrubbningar (däribland epilepsi och medvetanderubbningar av annan eller osäker orsak) får inte ha förekommit och anfallsförebyggande läkemedel får inte ha varit i bruk eller ansetts nödvändigt under de senaste tio åren.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.