Fakta | Neurologi

Hjärntumör – en översikt


Uppdaterad den: 2013-04-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hjärntumör?

Hjärntumör är en tumör som uppstår i hjärnan. Tumörer är cellklumpar med celler som delar sig och växer snabbare än normal vävnad. Tumörer som har spritt sig till hjärnan från andra delar av kroppen tas inte upp här.

Foto: Radiologisk avdelning, UNN

Symtomen varierar beroende på var i hjärnan tumören sitter, och ett eller flera av följande symtom kan upplevas:

  • Huvudvärk som är speciellt framträdande på natten och när man ligger ned.
  • Illamående och kräkningar.
  • Synrubbningar
  • Epileptiska anfall.
  • Tal- och rörelsebesvär.
  • Onormal trötthet.
  • Psykiska förändringar.

Det finns olika typer av hjärntumörer. De delas in olika typer beroende på vilka celler de består av, var de finns och om de är godartade eller elakartade.

Annons
Annons

Hjärntumörer är förhållandevis sällsynt. Årligen drabbas omkring 2 000 personer i Sverige av hjärntumör. Av dessa är omkring 80 barn.

Orsak

Man vet i dag inte helt säkert varför hjärntumörer uppstår, men både arv- och miljöfaktorer tycks spela roll. De flesta symtomen vid hjärntumör beror på ökat tryck i hjärnan och att normal hjärnvävnad förstörs. Vissa hjärntumörer kan också producera hormoner som kan ge olika symtom.

Diagnos

Typiska symtom kan ibland leda till att sjukdomen upptäcks snabbt. I andra fall är förloppet smygande och symtomen dyker upp sent.

Annons
Annons

Vid misstanke om hjärntumör läggs patienten in på sjukhus för vidare utredning. Här genomförs bildundersökningar av hjärnan, med så kallad DT-röntgen och MRI-undersökning. Den här typen av undersökningar ger tydligare bilder av hjärnvävnaden så att en eventuell tumör kan upptäckas. Även röntgen av hjärnan med hjälp av kontrastvätska i blodådrorna kan vara aktuellt.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på många faktorer. Bland annat kommer typ av tumör, plats och storlek vara avgörande, likväl som patientens ålder och generella allmäntillstånd.

Så långt det är möjligt försöker man bota sjukdomen med hjälp av behandling. I vissa fall är det endast aktuellt med lindrande behandling. Behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och/eller cellgifter. Dessa kan användas var för sig eller i kombination.

Prognos

Utvecklingen varierar mycket och är bland annat beroende av vilken typ av tumör det är, var den sitter och andra faktorer. När tumören är borttagen blir en del patienter helt friska, samtidigt som andra kan få komplikationer som synrubbningar, epileptiska anfall, tal- och rörelseproblem eller psykiska förändringar.

I en del fall kan sjukdomen inte botas, och behandlingen riktas då mot att lindra patientens symtom.


Annons
Annons
Annons