Fakta | Neurologi

Hjärnskakning

Hjärnskakning kan uppstå i samband med stötar och slag mot huvudet. Vanliga symtom vid hjärnskakning är att man känner sig illamående och det är heller inte ovanligt med tillfällig medvetslöshet, huvudvärk eller minnesluckor strax efter händelsen.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Vad är hjärnskakning?

Hjärnskakning är ett slags tillfällig påverkan på nervcellerna i hjärnan i samband med ett slag mot huvudet. Detta innebär att delar av hjärnans funktioner, i större eller mindre grad, tillfälligt "kopplas bort".

Symtomen på hjärnskakning är:

  • kortvarig medvetslöshet
  • huvudvärk
  • minnesbortfall
  • man blir oftast illamående och kräks ibland

Nervcellerna blir inte permanent skadade.

Annons
Annons

Hjärnskakning kan ge inre blödning

En vanlig hjärnskakning är inte farlig i sig och kan inte behandlas. Hjärnan ska bara ges tid att återhämta sig igen. Det man är rädd för är att slaget inte bara ger en hjärnskakning, utan också en blödning inne i huvudet.

Blödningen kan sitta direkt innanför skallbenet eller inuti själva hjärnan. I princip behövs det kraftigare våld för att orsaka en blödning, men även ett till synes lindrigt slag mot huvudet kan, om det träffar olyckligt, ge en blödning. Därför kan det ibland vara aktuellt med undersökning med datortomografi.

När ska man söka läkare akut?

  • Om det har förekommit medvetslöshet i samband med slaget mot huvudet.&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
  • Om den skadade, efter att ha vaknat, åter blir sömnig eller okontaktbar.
  • Om den skadade efter återhämtning börjar känna sig sämre igen.

Hur återhämtar man sig efter en hjärnskakning?

Hjärnan behöver lugn och ro tills den har återhämtat sig och därför ska den belastas gradvis. Det innebär att man under den första veckan bör undvika hård fysisk träning, ge sig själv tid att vila och begränsa läsning och TV-tittande.

Annons
Annons

Kan man få varaktiga men efter en hjärnskakning?

Det är vanligt med sena besvär efter hjärnskakning, t ex huvudvärk, sömnstörningar, uttröttbarhet samt koncentrations- och minnessvårigheter. I allmänhet försvinner symtomen gradvis efter några dagar, upp till ett par veckor och de flesta blir fullt återställda.

Om symtomen blir långvariga bör man söka läkare för hjälp.


Annons
Annons
Annons