Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Epilepsi och preventivmedel

Flera antiepileptika och hormonella preventivmedel påverkar varandra. Det är därför viktigt att kvinnor med epilepsi i fruktsam ålder får noggrann information och vägledning om preventivmedel som passar just deras epilepsibehandling.


Uppdaterad den: 2018-11-17

Annons

Ungefär en av fyra patienter med epilepsi är kvinna i fruktsam ålder. Ett säkert preventivmedel är viktigt för att kunna planera och undvika oönskade graviditeter. Flera antiepileptika och hormonella preventivmedel påverkar varandra så att effekten av läkemedlen påverkas. Detta kallas för interaktion. Det är därför viktigt att kvinnor med epilepsi i fertil ålder får noggrann information och vägledning om preventivmedel som passar just deras epilepsibehandling.

Antiepileptika och kombinerade hormonella preventivmedel

Kombinerade hormonella preventivmedel, det vill säga p-piller, p-ring och p-plåster, innehåller både östrogen och gestagen. Vissa antiepileptika och östrogenkomponenten i kombinerade hormonella preventivmedel påverkar varandra.

De antiepileptika som särskilt minskar säkerheten för kombinerade hormonella preventivmedel är:

 • Fenytoin
 • Karbamazepin
 • Oxakarbazepin
 • Eslikarbazepinacetat
 • Fenobarbital
 • Primidon (avregistrerat 2004)
 • Felbamat
 • Rufinamid

Det finns också en interaktion mellan p-piller och antiepileptikum topiramat, men då endast vid höga doser (>200 mg dagligen).

Samtidig behandling av ett antiepileptikum lamotrigin och kombinerade hormonella preventivmedel kan minska koncentrationen av lamotrigin i blodet. Läkemedelsverket rekommenderar att denna kombination ska undvikas.

Det finns också studier som indikerar att koncentrationen i blodet av antiepileptikum valproat minskar vid samtidig användning av p-piller. Rekommendationen från Läkemedelsverket är trots allt att denna kombination kan användas.

Det finns flera antiepileptika som inte påverkar eller påverkas av kombinerade hormonella preventivmedel och som därför går att kombinera med dessa. Dessa antiepileptika är:

 • Zonisamid
 • Levetriacetam
 • Vigabatrin
 • Gabapentin
 • Pregabalin,
 • Lakosamid
 • Tiagabin
Annons
Annons

Antiepileptika och gestagena/östrogenfria preventivmedel

Minipiller, mellanpiller och p-stav

Följande antiepileptika ökar nedbrytningen av gestagener: fenytoin, karbamazepin, oxakarbazepin, eslikarbazepinacetat, fenobarbital, primidon (avregistrerat 2004), felbamat och rufinamid. Man bör undvika dessa antiepileptika vid samtidig behandling med minipiller (lågdoserat gestagen), mellanpiller (mellandoserat gestagen) eller p-stav (mellandoserat gestagen), eftersom den graviditetsförebyggande effekten kan försämras.

Antiepileptika och p-spruta

Om man tillsammans med sin läkare väljer p-spruta (högdoserat gestagen) som preventivmetod kan det bli nödvändigt att minska tiden mellan sprutsättningarna från de vanliga tolv veckorna till åtta–tio veckor på grund av interaktion med antiepileptika.

Antiepileptika och spiral

Hormonspiral och kopparspiral

Både hormonspiral (innehåller gestagen) och kopparspiral kan användas samtidigt som antiepileptika utan att den graviditetsförebyggande eller antiepileptiska effekten påverkas. 

Annons
Annons

Antiepileptika och akutpreventivmedel

Kopparspiral är en effektiv akutpreventivmetod som inte påverkas av antiepileptika. Den kan sättas in upp till 120 timmar efter det oskyddade samlaget.

Du bör inte ta akut-p-piller som innehåller ulipristalacetat (UPA) om du behandlas, eller har avslutat behandling inom 2–3 veckor, med följande antiepileptika: fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, eslikarbazepin, primidon (avregistrerat 2004), felbamat, rufinamid eller topiramat (>200 mg dagligen), eftersom den graviditetsförebyggande effekten kan vara minskad. Det är oklart om akut-p-piller med levonorgestrel har samma graviditetsförebyggande effekten hos kvinnor som behandlas med antiepileptika beskrivna i punkten ovan, som hos kvinnor som inte behandlas med dessa antiepileptika.

Akutpreventivmedel kan användas efter ett oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmedelsanvändning för att förhindra en oönskad graviditet. Akut-p-piller med levonorgestrel ska tas inom 72 timmar (tre dygn) efter samlaget, medan akut-p-piller med UPA har effekt i upp till 120 timmar (fem dygn) efter ett oskyddat samlag. 

Både akut-p-piller med levonorgestrel och UPA är receptfria.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.