Fakta | Neurologi

Epiduralblödning


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är epiduralblödning?

Blodansamling epiduralt

Inne i kraniet är hjärnan täckt av tre hinnor: Innerst finns pia mater (kärlhinnan), i mitten araknoidea och ytterst ligger den kraftiga dura mater. Dura mater sitter fast i kraniet.

Epiduralblödning betyder "blödning utanför dura" och beskriver alltså en blodansamling mellan dura mater och kraniet. Sådana blödningar uppstår som regel på grund av att ett blodkärl i kraniet brister, oftast i samband med huvudskada.

Epiduralblödningar kan uppstå både hos barn och vuxna. Det kan vara ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar inläggning på sjukhus för operation.

Annons
Annons

Vilka symtom ger epiduralblödning?

De flesta som får en epiduralblödning har en skallskada och har varit medvetslösa under en kort stund. Därefter vaknar de upp utan särskilda symtom. Blödningen har dock redan uppstått, och när blodansamlingen växer trycker den ihop hjärnan. Det ökade trycket i hjärnan orsakar symtomen som uppstår efterhand, vanligtvis 1–24 timmar efter skadan.

De första symtomen är som regel huvudvärk, illamående, kräkningar och synrubbningar. Därefter uppstår kraftig yrsel, krampanfall och nedsatt medvetande. Förloppet kan vara mycket snabbt och kan sluta i koma eller i värsta fall död, om inte behandling ges snabbt.

Diagnos

För att fastslå diagnosen måste man som regel göra en DT-röntgen av hjärnan. Med denna metod kan man se var i huvudet blodansamlingen är, så att kirurgen vet var han eller hon ska operera.

Annons
Annons

Behandling

I enskilda fall, om patienten svarar bra på tidiga stabiliserande åtgärder, kan konservativ (avvaktande) behandling vara tillräckligt. I de flesta fall är det dock nödvändigt att göra en öppning i kraniet för att stilla blödningen och minska trycket. Detta görs vanligtvis av en neurokirurg. I undantagsfall, när patientens tillstånd kräver det, kan det vara tvunget att operera patienten på ett lokalt sjukhus. Då måste en vanlig kirurg genomföra proceduren.

I vissa fall är blödningen så pass liten att operation inte behövs.

Prognos

Epidural blödning är ett livshotande tillstånd som vid snabb behandling har en god prognos. De flesta tillfrisknar helt. En del kan få epilepsi och behöver då epilepsimediciner.


Annons
Annons
Annons