ADHD-läkemedel verkningsfullt för personer med beroende

Personer som har ADHD och beroende får sällan önskad effekt av ADHD-läkemedel. Nu visar en randomiserad studie från Karolinska Institutet att det är möjligt att uppnå effekt av behandlingen när läkemedlet ges i högre dos.

Publicerad den: 2013-10-16
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

ADHD förekommer betydligt oftare hos personer som använder droger jämfört med befolkningen i stort. ADHD kan behandlas med ett centralstimulerande läkemedel, tidigare studier har dock inte kunnat visa att det är effektivt för att behandla ADHD hos personer med beroende.

I den nya studien undersöktes effekten av läkemedlet på behandling av ADHD hos 54 fängelsedömda män beroende av amfetamin. Dosen var upp till dubbelt så hög jämfört med vad som använts i tidigare studier på personer med beroende. Det visade sig att den grupp som fått läkemedlet hade färre återfall i drogmissbruk, fick minskade ADHD-symtom och stannade kvar längre tid i behandlingen jämfört med den grupp som fick placebo.

– Vi har för första gången visat att det går att behandla de här personernas ADHD. Samtidigt ledde behandlingen till färre återfall i droganvändning, vilket är väldigt betydelsefullt eftersom återfall i kriminalitet ofta är kopplat till själva missbruket i den här gruppen, säger Maija Konstenius vid institutionen för klinisk neurovetenskap och försteförfattare till artikeln.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons