ADHD-läkemedel verkningsfullt för personer med beroende

Personer som har ADHD och beroende får sällan önskad effekt av ADHD-läkemedel. Nu visar en randomiserad studie från Karolinska Institutet att det är möjligt att uppnå effekt av behandlingen när läkemedlet ges i högre dos.

Publicerad den: 2013-10-16
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

ADHD förekommer betydligt oftare hos personer som använder droger jämfört med befolkningen i stort. ADHD kan behandlas med ett centralstimulerande läkemedel, tidigare studier har dock inte kunnat visa att det är effektivt för att behandla ADHD hos personer med beroende.

I den nya studien undersöktes effekten av läkemedlet på behandling av ADHD hos 54 fängelsedömda män beroende av amfetamin. Dosen var upp till dubbelt så hög jämfört med vad som använts i tidigare studier på personer med beroende. Det visade sig att den grupp som fått läkemedlet hade färre återfall i drogmissbruk, fick minskade ADHD-symtom och stannade kvar längre tid i behandlingen jämfört med den grupp som fick placebo.

– Vi har för första gången visat att det går att behandla de här personernas ADHD. Samtidigt ledde behandlingen till färre återfall i droganvändning, vilket är väldigt betydelsefullt eftersom återfall i kriminalitet ofta är kopplat till själva missbruket i den här gruppen, säger Maija Konstenius vid institutionen för klinisk neurovetenskap och försteförfattare till artikeln.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2019-07-2 17:51 (14 månader sen)

    Hej jag är utred för ADHD och fick utredningen efter att jag fått ett kortare straff på ett fängelse där jag pratat med läkaren där som skrev en vårdgaranti åt mig. Jag hade ett amfetamin missbruk då men med hjälp av att jag fick en ganska så hög dos Ritalin klarade jag vara drogfri i 8år utan ett enda återfall!! Men sedan lade den läkare ned sin mottagning som jag gick hos så jag fick söka mig till vuxen psyk Falköping där dom sänkte min dagliga dos till en tredjedel av vad jag hade innan vilket gjorde mig fruktansvärt sjuk och orkeslös med starka självmordstankar till följd av detta !

    Orsaken till denna sänkning var inte av medicinska själ utan av principiella skäl ? Detta gjorde att jag tvingades tillbaka till missbrukar kretsar igen för jag inte skulle ta mitt eget liv de blir bara delvis bättre med amfetamin så mina problem kvarstår men inte lika akuta som innan! Men detta innebär också att jag är helt utan hjälp eller möjlighet att få tillbaka min Ritalin behandling igen eftersom jag är positive på amfetamin ! Så jag har hamnat i ett moment 22 här att jag inte kan få den medicin som gör mig drog fri från amfetamin bara för jag har positive urin prov på amfetamin som jag är tvungen att självmedicinera mig på de bara för jag inte får mitt Ritalin så hur lågt kan sjukvården jävlas med en intelligent?

    Jag kan inte sluta med amfetaminet för jag litar inte på mig själv då jag är så nära att ta mitt eget liv som de är nu skulle jag sluta med amfetaminet så skulle de vara de som gav mig kraften att verkligen göra de ta mitt eget liv ! Och jag har lovat min sambo att inte göra detta för än jag fått hjälp med att få igång en Ritalin behandling igen ! Men detta kostar stora pengar att köpa amfetamin och tack vare jag har kontant köpt vårat hus vi bor i har vi lägre utgifter än vad ett par normalt har kanske så de går runt men inte mer vi kan inte unna oss något alls utöver mat el och telefon kostnader resten går till min självmedicinering med amfetamin i runda slängar 7-10 000 i månaden som jag skulle vilja göra annat för än köpa en medicin som inte funkar särskilt bra på mig men får mig att överleva en dag i taget !

    Och då när de finns en medicine som jag har rätt till men byråkratiska regler gör de omöjligt för mig att få den hjälp den ger mig hur kan de ens vara möjligt att de kan gå till så här? Jag måste väl ha samma rätt som alla andra Svenska medborgare till medicinsk hjälp som dom har? Och här för mitt vidkommande de faktiskt finns en medicin som fungerar ! Jag behöver inga andra mediciner använda när jag har Ritalin men innan har jag sedan 16 års ålder jag är idag 54 år haft mängder med olika bensodiazepiner utskrivit på mig för stävja min adhd med dåligt resultat och när man då äntligen hittar rätt mycket beroende av en ren slump så tar dom ifrån mig min medicin pga principiella orsaker ? Hur kan detta vara möjligt i ett land som Sverige? Där alla har rätten till den mest kompetenta vård som finns att tillgå står de i lagen och de står även att ingen får diskrimineras utifrån sin diagnos men så görs de i allra högsta grad för min del i vilket fall så jag behöver hjälp med var jag kan vända mig för att få hjälp där dom lyssnar på mig och inte skyller på socialstyrelsen för att dom inte hjälper mig för dom har jag också pratat med och dom svär på att dom aldrig lägger sig i vad pat och läk är överens om så var ligger då problemet hoppas på hjälp på något vis här ifrån mvh BJ


Annons
Annons
Annons