Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Grundläggande behov

När man ska räkna ut de grundläggande behoven hur räknar man då? Om personen t.ex. har beviljats 22 timmars grundläggande behov (och fått beviljat t.ex. 60 timmars assistans) per vecka och senare ska börja på kortis och vara där varannan helg - räknar man då av de grundläggande behoven personen ifråga får hjälp med på korttidsboendet? Detta skulle ju då kunna innebära att personen missar hela sin assistans pga att föräldrarna behöver avlastning varannan helg. Jag har försökt läsa om detta men inte kommit fram till något. Jag tycker det verkar orättvist att en person med utvecklingsstörning/autism som behöver få vara på korttidsboende ibland ska missa hela sin assistans pga att de grundläggande behoven tillgodoses på kortis några dagar i månaden.

Svar:

Jag håller med dig. De grundläggande behoven som finns under tiden på korttidsboendet borde beaktas när rätten till assistansersättning bedöms, för att sedan enbart räknas av när den tiden beviljas för det totala hjälpbehovet. Tyvärr brukar dock Försäkringskassan räkna av tiden redan när rätten till assistansersättning bedöms. Det finns också visst stöd i vägledande domar från Kammarrätterna att göra på detta sätt. Vi anser att det är fel eftersom assistansersättningen enligt LASS är en statlig insats för att kompensera kommunerna för de kostnader som uppstår på grund av beviljad assistans. Om korttids beviljas tillsammans med assistans så minskar ju egentligen varken hjälpbehovet eller kommunens kostnader. I fall Försäkringskassan drar in assistansersättningen har ni möjlighet att söka personlig assistans enligt LSS hos kommunen. För den person som är berättigad assistans ska det egentligen inte märkas någon skillnad om assistansen är beviljad enligt LSS från kommunen eller enligt LASS från Försäkringskassan. Det är i stort sett samma regler som gäller och kommunen kan och bör alltid bevilja assistans för samma hjälpbehov som Försäkringskassan tidigare har beviljat assistansersättning för (med avdrag för tiden på korttids). Man får fortfarande välja vem som ska anordna assistansen och kommunen betalar då ut ersättning för utförd assistans precis som Försäkringskassan. Det kan även vara så att funktionsnedsättningen och de hjälpbehov som finns medför att det finns särskilda skäl som kan ge rätt till assistansersättning under själva korttidsvistelsen. Särskilda skäl kan exempelvis vara svåra kommunikationsproblem. Personen i fråga ska alltså inte behöva bli av med sin assistans utan den enda skillnaden som eventuellt uppstår blir att kommunen bekostar assistansen. Hör av dig om du har fler frågor! Mvh Christian Källström Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.