Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Sydenham Chorea

Hej! Min syster som är 27 år, har sedan 4 veckor fått en rörelsesjukdom, där hennes kropp rör sig hela tiden ofrivilligt, som om hon dansade. Proverna visar inget och vi misstänker att hon fått Sydenham Chorea eftersom de här rörelsena kom efter en halssfluss. Men eftersom läkarna inte känner till så mycket om den här sjukdomen står de frågande. Jag undrar om ni vet vart eller till vem man skulle kunna vända sig för att få hjälp?

Svar:

Hej!

Ofrivilliga överrörelser hos vuxna kan ha en rad olika orsaker. Om dessa är oregelbundna, repetitiva, snabbt sträckande i fingrar eller tår eller kastande i armar, ben, huvud och bål kallas det chorea eller danssjuka. Ofta förekommer samtidigt ofrivilliga grimaser.

Orsakerna kan variera: ärftliga sjukdomar, autoimmun orsak, ämnesomsättningsrubbningar, läkemedelsutlösta, stroke och kan också vara associerat till graviditet.

Sydenham´s chorea orsakas av en autoimmunmedierad skada i rörelsecentrum (basala ganglierna i hjärnan). Som du angivit är orsaken till den autoimmuna reaktionen en streptokock infektion som också kan ge akut reumatisk feber. Denna chorea form är vanligast i barndomen men kan utlösas också i vuxen ålder.

För att få klarhet i vilken typ av rörelserubbningen detta är bör din syster bedömas och utredas av en neurolog. Om mer avancerad utredning behövs kan det vara nödvändigt att en specialist på denna typ av sjukdomar konsulteras vid universitetssjukhus.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg