Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Ryggmärgsprov

Jag undrar hur ett prov på ryggmärgsvätskan går till mer exakt? Jag vet att man sticker in en nål mellan två kotor. Jag tänker förberedelser, något man bör tänka på/ veta om innan provet tas, hur lång tid tar det, efteråt - är man kvar för vila, får man ett sår alltså syns det på huden efter? Vad kan man utläsa från provet? För vilka sjukdomar tas provet? Stämmer det att det tar en månad för provsvar?

Svar:

Diagnostisk lumbalpunktion görs för analys av cerebrospinalvätskan (likvor). Denna bildas till största delen av plexus choroideus, en speciell vävnad i hjärnans centrala vätskefyllda håligheter. Den totala mängden cerebrospinalvätska är ca 160 ml men omsättningen, d.v.s. nybildning och återupptag av vätskan, är betydligt större.

Vätskan passerar ut från hjärnans centrala håligheter och omger hjärna och ryggmärg. Indikationen till en diagnostisk lumbalpunktion är vanligtvis misstanke om infektion, inflammation eller subaraknoidalblödning (orsakad av ett brustet kärl) men provtagningen kan också användas vid demensdiagnostik eller vid utredning av andra neurodegenerativa sjukdomar.

Lumbalpunktionen genomförs oftast i liggande med benen uppdragna, kutande rygg och med huvudet nedböjt. Huden skall steriltvättas och ofta läggs lokalt bedövningsmedel innan lumbalpunktionen genomförs. En smal nål som är ca 0,4-0,7 mm och 70-90 mm lång förs in mellan 2 kotutskott, oftast mellan utskotten på ländkota 3 och 4. Eftersom ryggmärgen hos vuxna slutar vid ländkota 1 och 2 så är det ingen risk för skada på nervsystemet.

Ibland kan en utstrålande smärta uppstå då man kommer åt någon av nervrötterna. Man tömmer ut ca 10 ml cerebrospinalvätska. Vid lumbalpunktionen kan trycket mätas i subaraknoidalrummet (utrymmet där vätskan finns), antalet röda och vita blodkroppar räknas, ibland analyseras proteiner som frigörs vid blödningar, nivån av immunoglobuliner analyseras och ibland även andra proteiner.

Man kan också ibland ha nytta av att mäta glukos, laktat och göra bakterie- och virusdiagnostik på vätskan. Lumbalpunktionen tar ca 20-30 minuter. Ofta ligger man och vilar 1 timma efter provtagningen. Rutinen är en kvarleva då man tidigare trodde att vila förhindrade att man fick huvudvärk efter provtagningen.

Det har emellertid visat sig att risken för huvudvärk är 10% oavsett om man vilar eller inte efter provtagningen. Denna huvudvärk, sannolikt orsakad av ett mindre läckage av cerebrospinalvätska, utvecklas inom något dygn efter lumbalpunktionen, förvärras vid uppresning och lindras i liggande, samt upphör vanligtvis spontant efter något-några dygns vila. Vissa analyser av cerebrospinalvätska kan genomföras inom någon timma efter provtagningen (t.ex. cellräkning) medan andra analyssvar dröjer upp till 1-2 veckor.

Hälsningar
Jan Lycke


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg