Forum Neurologi


Forumtråd: "Misstänkt neurologisk sjukdom"?

Är en kvinna 50+, övervikt men i övrigt betraktat mig frisk större delen av mitt liv.
Har diagnosticerad sömnapné typ svår och CPAP-behandling sedan några år.
Blev "sjuk" för dryga året sedan. Utmattad, trött, yr/balansproblem, allt kraftigare andfåddhet, dimsyn, frusenhet, även episoder av hel blindhet under 1-3 minuter vid ett par tillfällen (otäckt). Susande tinnitus och en lite udda bålklåda under dessa perioder.

Undersöktes - hade hb på 80 - svår anemi. Inget avvikande på magnetröntgen på hjärna eller datortomografi. På Ögonmott konstaterades synfältsbortfall (övre kvadranterna) och synnervsinflammation. Inget tryck på ryggmärgsprov. Njurar ingen förändring (rel till nedsatt njurfunktion 25 resp 75%, sedan 30 år). Högt blodtryck så jag går nu på blodtrycksmedicin. Anemi sannolikt pga mina njurar och då att se som livslång järnbristanemi. Fick därför också ferrinject-behandling (järn intravenöst) och upplevde viss förbättring en tid. Nästa dos planerad till mars/april-.

Nu åter försämrad syn, ytterligare synfältsbortfall. Även ökad andfåddhet och trötthet samt frusenhet i fötter. Dock ingen påtaglig yrsel, tinnitus eller klåda som för ett år sedan.

Ögonmott och Neurologen anser båda att uppföljning behövs men av den andra mottagningen, inte deras egen. Symtom på ögon men utan ögonskada enligt Ögonmottagning - hänvisning till Neurologen. Neurologiskt undersökt utan att något hittats, Neurologmott satt diagnosen "misstänkt neurologisk sjukdom" men menar att de inte har mer att undersöka och hänvisar till Ögonmott. Under tiden som de träter har jag ingen uppföljning. Kan tillägga att jag under de fem-sex månader utredningen pågick hann träffa tre ögonläkare och fyra neurologer. Ingen av dem att anse som "ansvarig" för utredningen. (medan min stackars läkare på medicinmottagning kämpar med remisser till ska "specialister").

Någon som känner igen sig i sjukdomsbilden?
Vad kan detta vara?
Vilken av mottagningarna ska jag stångas med? (orkar inte stångas med båda)

Låter som MS faktiskt, med tanke på att du har en synnervsinflammation och alla dina andra symptom.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons