Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Råd kring korttidsplatser för dementa

Hej, jag jobbar på ett demensboende och undrar om det verkligen är bra för en dement person att vara på en kortidsplats i 14 dagar och sedan hemma hos anhörig. Jag förstår att de behöver avlastning men tycker att de är väldigt oroliga och vill hem. Ny miljö, nya främmande brukare och personal. Personer med demens behöver ju ha rutiner och kontinuitet. 

Svar:

Hej! Ja demensvård och omsorg är inte lätt att få att fungera bra när man inte kan hålla långsiktiga rutiner. Men det är både personen med demenssjukdom och den anhöriges situation som måste beaktas. Här kanske man vill bo hemma/ vårda hemma men man orkar inte hela vägen - så avlastning behövs. Det handlar då om att tillskapa en miljö i korttidsboendet för den demente som är så trygghetsskapande och så bra för den sjuke som det bara möjligt. Livsberättelsen kan utgöra en grund. Att samma vårdare är på plats hos just denna person vid de återkommande vårdtillfällena etc.


Läs mer om demens »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Frågor och svar om demens 2013. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Min 86 års mor har Alzheimer

2013-04-15 | 12:58

av Wilhelmina Hoffman

BEGYNNANDE DEMENS???????????????

2013-04-15 | 12:31

av Wilhelmina Hoffman

Alzheimers sjukdom

2013-04-15 | 12:19

av Wilhelmina Hoffman

Ingen hjälp fast vi misstänker demens!

2013-04-15 | 12:15

av Wilhelmina Hoffman

Hur fungerar alkoholdemens, kan den sortens demens bli \"bättre\" om man slutar helt med alkohol?

2013-04-15 | 11:27

av Wilhelmina Hoffman

Kommer jag också att få Azheimer?

2013-04-12 | 14:46

av Wilhelmina Hoffman

Generalisera

2013-04-12 | 14:17

av Wilhelmina Hoffman

Ökad risk vid slag

2013-04-12 | 11:58

av Wilhelmina Hoffman

Olika former av demens

2013-04-12 | 11:53

av Wilhelmina Hoffman

Risk för att drabbas

2013-04-12 | 11:25

av Wilhelmina Hoffman

Ang. korttidsplatser

2013-04-12 | 11:25

av Wilhelmina Hoffman

Pappa Dement

2013-04-12 | 11:21

av Wilhelmina Hoffman

Cadasil

2013-04-12 | 09:58

av Wilhelmina Hoffman


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.