Fakta | Demens

Demens – en översikt

Demens är en kronisk sjukdom i hjärnan med vanligtvis gradvis försämring.  Typiska symtom är minnes- och koncentrationssvårigheter, nedsatt bedömnings-, planerings- och orienteringsförmåga, språksvårigheter och nedsatt funktion i det dagliga livet.

Uppdaterad den: 2019-03-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är demens?

Demens innebär en rad olika sjukdomstillstånd i hjärnan. De kännetecknas av försämring av minnet och andra intellektuella färdigheter, försämrad känslomässig kontroll och svårigheter att hantera vardagliga situationer.

Typiska symtom på demens är:

 • Försämrat minne.
 • Koncentrationsproblem.
 • Försämrad eller försvunnen omdömesförmåga.
 • Minskad förmåga att planera.
 • Minskad förmåga till abstrakt tänkande – personer med demens tolkar saker bokstavligt.
 • Förändrat tal, som lätt blir osammanhängande och repetitivt.
 • Problem med enkla vardagshandlingar, som till exempel att klä på sig.
 • Problem att kontrollera blåsa och tarm.
 • Känslomässig instabilitet, irritabilitet, bristande initiativ och socialt olämpligt uppförande.

I Sverige finns det minst 150 000 åldersdementa. Tillståndet blir vanligare med åldern. I åldersgruppen 60–65 år har 1 % demens, medan andelen bland dem över 90 år har vuxit till 33 %.

Annons
Annons

Orsak

Det finns många orsaker till demens. En del former av demens, bland annat alzheimer, beror på att att hjärnvävnadens funktion och utseende av olika orsaker har förändrats. Andra former kan bero på sjukdomar i hjärnans blodkärl. 

Risken för att utveckla demens är större hos dem som lider av hjärt-kärlsjukdom, ämnesomsättningssjukdomar eller använder läkemedel. Neurologiska sjukdomar eller skadlig påverkan på hjärnan, som epilepsi, huvudskador, alkoholmissbruk och skador av lösningsmedel, ökar också risken för att utveckla tillståndet.

 • En studie publicerad 2015 visar att det finns bevis för samband mellan demens och olika påverkningsbara faktorer:
  • Fysisk aktivitet och åtgärder för att minska hjärt-kärlsjukdom  minskar risken att utveckla demens (särskilt vad gäller personer med diabetes, övervikt och hypertoni)
  • Läkemedel kan påverka risken att utveckla demens
  • Rökning ökar risken att utvecka demens
 • "Använd hjärnan":
  • En annan studie visade även den att äldre personer som deltog i kognitivt stimulerande aktiviteter som diverse spel, läsning och spel av musikinstrument löpte mindre risk att utveckla demens 

Diagnos

Tyngdpunkten ligger i sjukdomshistorien. Läkaren kommer att bedöma patientens symtom och beteende. En allmän läkarundersökning behövs också. Läkaren kommer då att särskilt leta efter tecken på hjärt-kärlsjukdom och neurologisk sjukdom.

Annons
Annons

Därefter görs tester för att bedöma mental funktion och eventuella psykiska sjukdomar, som depression. Olika blodprover kommer att tas för att kartlägga eventuella ämnesomsättningsrubbningar eller andra möjliga orsaker till symtomen. Man tar också ett EKG (elektrisk registrering av hjärtats aktivitet), och som regel görs också en datortomografi eller MR-undersökning av hjärnan.

Behandling

Syftet med behandlingen är att skapa trygghet för patienten och de närstående. Om det finns orsaker till sjukdomen som går att behandla så kommer det att göras. Detta gäller till exempel ämnesomsättningssjukdomar eller bristsjukdomar. Det är viktigt att patienten försöker att träna och upprätthålla intellektuella funktioner så långt det är möjligt. Det är också bra att försöka undvika att bli isolerad och passiv.

Det finns för närvarande inga läkemedel som kan påverka demensutvecklingen. För den som är drabbad av Alzheimers sjukdom finns det dock läkemedel som kan lindra symtomen för vissa. Aggressivitet och utåtagerande kan behandlas med så kallade neuroleptika. Eventuella sömnproblem kan också behandlas.

Annan aktuell behandling är åtgärder för att förbättra livssituationen, bland annat att involvera närstående. Fysisk träning har visat sig kunna ha gynnsam effekt på aktiviteten i det dagliga livet och möjligen också på kognitiva förmågor.

Det finns hjälp att få genom kommun och regionen som hemtjänst, hemsjukvård eller vistelse på särskilt boende för kortare eller längre period. Det finns även patientorganisationer att vända sig till, Demensförbundet och Alzheimerföreningen.

Prognos

Demens utvecklas vanligen långsamt och gradvis, och utvecklingen delas ofta in i tre faser:

 • Fas 1: Minnesproblem, svårigheter att minnas namn på saker och människor.
 • Fas 2: Större språkproblem, koordinationsproblem.
 • Fas 3: Fysisk och motorisk svaghet, urininkontinens.

Tillståndet förvärras gradvis. Allt eftersom försvagas också immunförsvaret och många besväras av infektioner, särskilt lunginflammationer. De flesta som drabbas av demens blir gradvis alltmer vårdkrävande. Mot slutet av sjukdomen får patienten ofta flytta från det egna hemmet till ett särskilt boende.


Annons
Annons
Annons