Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Manlig hälsa

Testosteronbrist

Testosteronbrist är ovanligt, men ökar i förekomst med åldern. Brist på testosteron kan medföra nedsatt sexuell lust och förmåga/impotens samt ökad trötthet och orkeslöshet.


Uppdaterad den: 2018-08-28
Författare: Charlotte Höybye, specialist i intern medicin och endokrinologi, överläkare och docent Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Karolinska universitetssjukhuset
Uppdaterare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

Annons

Orsaker

Testosteron bildas huvudsakligen i testiklarna. Produktionen stimuleras av luteiniserande hormon (LH) från hypofysen, som är en hormonbildande körtel i skallbasen, under hjärnan.

I hypofysen bildas också follikelstimulerande hormon (FSH) som stimulerar spermiebildningen. Produktionen av LH och FSH stimuleras i sin tur av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) från hypotalamus, som är belägen ovanför hypofysen.

Hormonerna ingår i ett komplicerat system och påverkar varandra så att testosteronnivån hålls normal. Under puberteten ökar normalt testosteronnivån och når ”vuxennivå” vid cirka 20 års ålder.

Orsakerna till testosteronbrist kan antingen vara sjukdomar i testiklarna, i hypofysen eller hypotalamus eller en kombination av dessa, vilket ofta ses vid annan samtidig sjukdom (exempelvis lever-, njur-, och blodsjukdomar), medicinering (exempelvis cellgifter och starka smärtstillande mediciner), högt alkoholintag eller undernäring.

Annons
Annons

Symtom på testosteronbrist

Vid brist på testosteron minskar den sexuella lusten och förmågan. Det är också vanligt med trötthet och orkeslöshet. Den psykiska energin avtar, och en del blir nedstämda och lättirriterade.

Muskelmassan minskar medan fettmängden ökar, särskild i buken. På grund av detta kan risken öka för diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter. Vid långvarig brist kan skelettet bli urkalkat. Andra symtom är svettningar och bröstutveckling.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Diagnos och undersökning

Brist på testosteron konstateras genom ett blodprov, som tas på morgonen. Man måste dessutom genomgå en läkarundersökning för allmän kontroll och utredning av orsaken till testosteronbristen.

Annons
Annons

Behandling av testosteronbrist

Testosteronbehandling kan ges om testosteronbrist konstaterats. Målet med behandlingen är att återställa normal testosteronnivå i kroppen och oftast är behandlingen livslång.

Det finns flera olika behandlingssätt:

  1. Testosterongel som används varje dag
  2. Testosteroninjektion (testosteronundekanoat) som vanligtvis injiceras var tredje månad
  3. Hypofyshormoninjektion (gonadotropiner) vid barnönskan

Vilket behandlingssätt som passar bäst diskuteras med behandlande läkare.

Testosteronbehandling kan öka blodvärdet (hemoglobin, Hb) över normalnivån. Dessutom kan blodtrycket stiga. Risken att få prostatacancer har inte visats öka vid testosteronbehandling, men vid redan konstaterad prostatacancer ges denna behandling som regel inte.

Efter påbörjad behandling sker regelbundna kontroller av blodtrycket. Dessutom kontrolleras om blodvärdet och prostata påverkats ogynnsamt av testosteronet.

Övrigt kring testosteronbrist

Överdosering med testosteron ökar inte den sexuella lusten eller förmågan. Aggressiviteten ökar inte heller vid behandling till normala testosteronnivåer.

Hos en del män sjunker testosteronhalten med åldern, men huruvida förändringar i kroppssammansättning och sexualitet är åldersberoende eller orsakat av ett lägre testosteron är inte fullständigt klarlagt. Mera forskning är alltså nödvändig innan det går att säga säkert om fördelarna vid testosteronbehandling överväger nackdelarna i denna åldersgrupp.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons