Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Stomi

Ileostomi

En ileostomi är operativt anlagd öppning (stomi/stoma) i nedre delen av tunntarmen (ileum) som förs ut genom bukväggen till hudytan så att avföring kan tömmas ut. Den kan vara temporär eller permanent.


Uppdaterad den: 2019-01-06

Annons

Vad är en ileostomi?

En ileostomi är operativt anlagd öppning (stomi/stoma) i nedre delen av tunntarmen (ileum) som förs ut genom bukväggen till hudytan så att avföring kan tömmas ut. Ileostomi är ett ingrepp som kan göras vid sjukdomar som ulcerös kolit, Crohns sjukdom, cancer i tjocktarmen, skador och andra tillstånd som gör det nödvändigt att "koppla bort" tjocktarmen.

En ileostomi kan vara temporär eller permanent. När ileostomi anläggs i samband med att hela eller en del av tjocktarmen och ändtarmsöppningen (anus) tas bort är det en permanent behandling. Öppningen för ileostomin placeras vanligen i nedre högra delen av buken.

Känslomässiga reaktioner

Avföringen som töms ut genom en ileostomi är ganska flytande och man har liten eller ingen kontroll över tömningen. Ju längre ned i tarmen stomin sitter, desto fastare blir avföringen (se kolostomi).

Annons
Annons

En ileostomi är ett ingrepp som har psykosociala konsekvenser, och som påverkar både patienten och de närstående. Problemen i samband med sådan kirurgi och de förändringar den medför i självkänsla och i relationer, är något som delas av alla patienter som måste leva med stomi. Det är därför viktigt att i behandlingen uppmärksamma känslomässiga och psykiska faktorer (se stomi).

Stomipåsar

En påse för att samla upp avföringen används hela tiden och töms med fyra, fem timmars mellanrum. Genom ileostomin kommer ett kontinuerligt flöde av flytande avföring. Lukt kan undvikas om påsen är tillverkad enligt föreskrifterna, om den fästs på rätt sätt och om man regelbundet tvättar och rengör runt öppningen. Tillverkare av stomipåsar har tagit fram utförlig information om rengöring och användning av produkterna.

Problem med förstoppning och diarré

Förstoppning och diarré är vanliga problem som man försöker undvika. Förstoppning kan orsakas av mat som absorberar mycket vatten, till exempel hårda nötter, torkad frukt, spannmål (bland annat popcorn) och fiberrik mat. Partiklar från dessa livsmedel är inte tillräckligt små för att passera genom ileostomin och kan därför hindra passagen av avföring och leda till magsmärtor coh kräkningar. För att få bort tilltäppningen kan man behöva tillföra ämnen (enzymer) som påskyndar matspjälkningen, eventuellt milt klysma, och massera magen för att underlätta passagen av det som täpper till. Undantagsvis blir det nödvändigt att operera. Avföringsmedel ska aldrig ges, det bara förvärrar problemet. Patienten ska känna till symtomen på förstoppning, vad han/hon själv kan göra och att det är nödvändigt att kontakta sjukvårdspersonal.

Diarré är betydligt vanligare hos patienter med ileostomi. Det kan medföra rubbningar i vätske- och saltbalansen i kroppen, men det brukar sällan bli något stort problem. Patienter med ileostomi lär sig med tiden vilken konsistens avföringen normalt har och kan upptäcka när konsistensen är tunnare, som vid diarré.

Annons
Annons

Kostråd

Bortsett från mat som kan orsaka förstoppning finns det ingen kost som man varnar speciellt för. Man får ändå ofta rådet att vara försiktig när man börjar äta efter ingreppet. Det kan vara klokt att tillföra olika livsmedel ett och ett för att se hur magen reagerar. Om en typ av mat framkallar ökad gasbildning, magsmärtor och diarré bör man vara försiktig med den typen av livsmedel. Om man äter för snabbt, tuggar maten för dåligt och sväljer luft när man äter, ökar risken för besvär med gasbildning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.