Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

KOL och dess orsaker


Uppdaterad den: 2016-10-02

Annons

Orsaker till KOL

Rökning

Den viktigaste orsaken till KOL är rökning. Oftast handlar det om cigarettrökning men pipa, cigarr och andra former av tobaksrökning ökar också risken. Kvinnor tycks vara mer känsliga för KOL-utveckling än män som har rökt lika mycket.

Tobaksrök:

 • Svarar för 80 % av risken för att utveckla KOL i västvärlden
 • I allmänhet har det ansetts att 15–20 % av de som röker får klinisk KOL. Men svenska data visar att av rökare i 75-årsåldern har nästan 50 % utvecklat KOL, men de flesta i en mycket lindrig form som sannolikt inte påverkar deras livskvalitet eller mortalitet
 • Åldern när en person började röka, antal cigaretter per dag och aktuell rökstatus har ett samband med död på grund av KOL
 • Risken att utveckla KOL avtar med rökstopp
 • Vid KOL minskar rökstopp försämring i sjukdomen. Rökstopp är den viktigaste behandlingen vid KOL

Tobaksrök innehåller kemiska ämnen som irriterar luftvägarna, förstör lungceller och ökar risken för KOL och lungcancer. Dessutom har rökning en rad andra skadliga effekter på kroppen. 

Långvarig rökning startar en inflammationsprocess som skadar slemhinnan i luftvägarna. Dessutom produceras ofta rikligt med tjockt slem som förvärrar andningen ytterligare, och som medför ökad risk för luftvägsinfektioner. De minsta delarna i luftvägarna, bronkioler och alveoler, som inte hålls utspända av brosk, tappar elasticitet vid rökning och därmed kan emfysem utvecklas.

Film om hur andningen fungerar vid KOL från Riksförbundet HjärtLung

Genetiska faktorer

10–20 % av de som utvecklar KOL har aldrig rökt. Enskilda genetiska faktorer kan göra lungorna mer utsatta för KOL. Sådana ärftliga faktorer kan göra lungorna mer sårbara för sjukdom och skada, så att lungorna lättare skadas av tobak eller dammexponering.

Ärftliga faktorer kan också leda till en ändrad uppbyggnad av lungorna med ökad sjukdomsrisk. Ett viktigt exempel på detta är ett tillstånd med brist på enzymet alfa-1-antitrypsin. Patienter med denna sjukdom kan utveckla emfysem i unga år, även om de inte röker. Orsaken till sjukdomen är ett fel i den gen som bildar alfa-1-antitrypsin, ett viktigt enzym för upprätthållande av normal uppbyggnad av lungvävnaden.

Ärftligt betingad alfa-1-antitrypsinbrist:

 • Är orsak till cirka 1 % av KOL-fallen
 • Rökande personer med brist på detta enzym utvecklar KOL vid yngre ålder än vad som förekommer utan denna brist
 • Även aldrig-rökande individer med denna brist kan utveckla kronisk luftvägsobstruktion
 • Alfa-1-antitrypsin i blod bör mätas om man har KOL och är under 50 år gammal.

Andra orsaker till KOL

Förutom tobaksrökning och andra ovan nämnda genetiska faktorer tilltar förekomsten av KOL med:

 • Stigande ålder
 • Urbanisering
 • Generell luftförorening

Alla som under en längre tid har varit utsatta för giftiga gaser, industriell rök, gruvdamm och andra luftföroreningar har en förhöjd risk att få KOL.

Medvetenheten om astma som en möjlig föregångare till KOL har ökat successivt. Astma innebär en inflammation i luftvägarnas slemhinnor och leder, hos vissa personer, till kroniska förändringar som kan utvecklas till KOL. För den som har astma är det av extra stor betydelse att undvika både aktiv och passiv rökning samt att undvika att arbeta i dammiga omgivningar.

Annons
Annons

Sjukdomar som liknar KOL

Lungcancer

Lungcancer ger vanligtvis inga symtom innan sjukdomen har avancerat långt. Frekventa lunginflammationer hos vuxna personer kan vara det första tecknet på lungcancer. Senare uppstår ofta hosta, ibland blodtillblandad, trötthet, viktförlust och bröstsmärtor.

Bronkiektasier

Vid bronkiektasi är någon del på lungornas mellanstora bronker permanent utvidgad. Det kan ge rikliga upphostningar, blodblandat slem och återkommande luftvägsinfektioner.

Andra tillstånd

Andra tillstånd som kan likna KOL är bland annat astma och cystisk fibros.

 

 

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons