Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Råd till gravida

Samtliga gravida kommer att erbjudas möjlighet att vara bland de första att vaccineras eftersom de riskerar att få svårare influensasjukdom än icke gravida.
Annons

Vaccination innebär inte någon känd risk för fostret eller kvinnan under någon del av graviditeten. Vaccination kan därför ske under hela graviditeten och kvinnan kan även vaccinera sig om hon ammar.

I nuläget rekommenderas ingen vaccination för små barn under 6 månaders ålder. Erfarenhet från vaccination mot säsongsinfluensa saknas nämligen i denna åldersgrupp. Kliniska studier med pandemivaccinet kommer att utföras för att utvärdera vaccindos och immunsvar.&nbsp

Så påverkas gravida

Det finns inget som talar för att gravida löper större risk att smittas än andra. För de allra flesta innebär influensa en relativt lindrig sjukdom, men graviditeten innebär att kvinnan får ett sänkt immunförsvar för att minska risken att kroppen ska uppfatta fostret som så främmande att det stöts bort. Rapporter från andra länder visar att det är framförallt i sen graviditet (tredje trimestern) som kvinnor behövt sjukhusvård i samband med att de insjuknat i den nya H1N1-influensan. Det beror sannolikt på att lungorna i bröstkorgen får allt mindre utrymme desto längre graviditeten förlöper och magen växer till.

Annons
Annons

Hur påverkas fostret om kvinnan blir sjuk?

Det är ovanligt att virus överförs till fostret och inget talar för att influensaviruset i sig kan skada fostret. Däremot kan de immunreaktioner som framkallas av en infektion medföra en extra stress för fostret. Gravida som får hög feber av någon orsak, inklusive influensa, rekommenderas därför att ta febernedsättande medicin med paracetamol (typ Alvedon
eller Panodil) för att minska påverkan på fostret.

Kan man amma om man fått influensa?

Ja, bröstmjölk överför inte influensaviruset. Den ger inte heller något säkert skydd specifikt mot influensa, men det finns många andra fördelar med modersmjölk. Det är viktigt att skydda det nyfödda barnet genom att föräldrar och andra närstående vaccinerar sig, att man är väldigt noggrann med handhygien och ser till att det ammande barnet inte blir utsatt för droppsmitta om mamman hostar och nyser.

Annons
Annons

Vaccinets säkerhet

Vaccinet mot den nya influensan A(H1N1) är av samma typ som vaccinet mot årlig säsongsinfluensa och det är testat på samma sätt. Vaccinet överförs inte till fostret över moderkakan, men en vaccination kan ändå ge ett visst skydd till det nyfödda barnet genom en övergång av antikroppar via moderkakan.

Källa: Socialstyrelsen


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.