Fråga Doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: yrsel-/öron-kristallsjukan

Kan man bli helt återställd utan operativt ingrepp? I vilket sjukhus i Stockholm finns de modernaste behandlings instrumenten? Är i övrigt frisk. Tack på förhand för svaret!

Svar:

Hej,
Behandling av kristallsjuka sker med hjälp av enkla vridmanövrar av huvudet. Manöverarna är enkla att genomföra och kan också utföras på egen hand. Men före behandlingen behöver man ta reda på vilken typ av kristallsjuka, i vilken båggång och i vilket öra som ska behandlas. En del drabbade utvecklar psykiska pålagringssymtom som ger ytterligare yrselsymtom och i de fallen behövs en bedömning av vilka symtom som beror på fysisk störning och vilka som ska skyllas på psyket.

Eftersom lösa kristaller i de bakre båggångarna är den vanligaste störningen kan man i princip försöka behandla sig själv med en egenmanöver. Man kan också be om hjälp hos en husläkare som känner till hur manövern ska utföras. Fungerar inte det behöver man hjälp med att närmare identifiera var störningen i balansorganet sitter. Då ska man vända sig till en öron-näsa-halsläkare eller hörselläkare med intresse och vana för yrselsjukdomar. Med hjälp av en utrustning som kallas videonystagmoskopi kan yrselstörningen diagnostiseras närmare och rätt behandling utföras.

De allra flesta ÖNH läkare i Stockholm har tillgång till en videonystagmoskopi-utrustning, men intresse och vana för yrselstörningar kan variera. Specialistmottagningarna för yrsel- och balans på Karolinska sjukhuset och på Sabbatsbergs sjukhus har stor vana och kunskap om alla typer av kristallsjuka. Dessvärre har just dessa mottagningar väldigt långa patientköer.

I princip alla patienter med kristallsjuka kan botas med vridmanövrar. Bara några få enstaka fall behövs en operation för att bli av med besvären.

Vårdguidens hänvisning till yrselmottagningar i Stockholm: http://www.vardguiden.se/WaitingTimeList.asp?atgard=63&c=2573

Hälsningar,

Christian Geisler
leg läkare spec. audiologi och ÖNH sjukdomarDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.