Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Leverencefalopati

Leverencefalopati är ett tillstånd vid leversjukdom där hjärnan funktioner har påverkats.


Uppdaterad den: 2019-04-18

Annons

Vad är leverencefalopati?

Leverencefalopati är ett tillstånd som kan uppstå vid allvarlig leversjukdom eller akut leverskada. Ordet encefalopati betyder inget annat än hjärnsjukdom, och leverencefalopati är därmed en påverkan av hjärnan vid leversjukdom.

Leverencefalopati är ett sällsynt tillstånd, men inte ovanligt vid skrumplever (levercirros). Särskilt lindriga former är vanliga vid skrumplever.  

Annons
Annons

Symtom

Vissa personer med leverencefalopati har inga symtom alls, medan vissa andra kan ha ett livshotande tillstånd. Leverencefalopati är indelat i olika grader. I lindriga fall finns enbart mindre förändringar i minnet, koncentrationen, intellektuella funktioner och koordinationsförmåga. Sömnstörningar, i form av sömnlöshet eller överdrivet behov av sömn, är ofta ett tidigt symtom. Det kan också finnas personlighetsförändringar med kognitiv svikt, mild förvirring, höjd stämning eller depression, minskad uppmärksamhet, minskad förmåga att utföra mentala uppgifter, irritabilitet. Vid allvarligare former av leverencefalopati kan kraftiga skakningar, oro, trötthet, svaghet, stor brist i förmågan att utföra mentala uppgifter, uppenbara personlighetsförändringar, onormalt beteende, övergående förvirring – vanligtvis om tidsuppfattning förekomma. Vid de allvarligaste formerna ses djupare sömnighet (väckbar, aggressivitet), oförmögen att utföra mentala uppgifter, förvirring om tid och plats, märkbar virrighet, minns ingenting och i värsta fall koma, med eller utan respons på smärtstimuli.

Orsak

Man tror att olika mekanismer gör att leverencefalopati uppstår, som till exempel förhöjda ammoniumnivåer i blodet, inflammation, påverkad blod-hjärnbarriär, påverkan av toxiska ämnen för hjärnan och hämmad energimetabolism i hjärnan. 

Annons
Annons

Diagnos

Leverencefalopati uppträder vanligtvis hos patienter med känd levercirros till följd av långvarigt alkoholmissbruk, infektioner i levern, svåra leverskador orsakade av läkemedel eller andra sjukdomar i levern. Det finns inga tillförlitliga diagnostiska tester eller särskilda undersökningar utan diagnosen baseras på en helhetsbedömning. Läkarna måste utesluta andra orsaker till störningar i medvetandet och eventuell koma. En viktig del av diagnostiken är att utesluta andra orsaker till symtomen och tecknen. Det finns ofta en utlösande orsak, som gastrointestinal blödning, förstoppning, infektion, störningar i blodets kemi (elektrolyter och syra-bas) eller uttorkning.

Vid kroppsundersökning kan man hitta tecken på kognitiv svikt såsom oförmåga att säga vilken dag eller säsong det är, personlighetsförändringar, förändrade rörelser i kroppen, sluddrigt tal, påverkade pupillreaktioner, oro, vanföreställningar och förvirring. Ibland ses minskad medvetandegrad och eventuell koma. Grova skakningar i händerna kan uppstå och är relativt typiska för leverencefalopati.

Blodprover kan hjälpa till för att utesluta andra sjukdomar. Tecken på kronisk eller akut leversjukdom kan ses. Ibland görs särskilda tester för att bedöma den kognitiva förmågan. Som regel tas också datortomografi, DT, av huvudet för att utesluta huvudskador. Andra undersökningen, såsom EEG, kan avslöja typiska förändringar i hjärnans elektriska funktion men utförs inte regelmässigt.

Behandling

Målet med behandlingen är att förbättra symtom och förhindra komplikationer, såsom kvarstående neurologiska skador eller död. Först och främst ska de utlösande faktorerna behandlas. 

För att minska mängden ammonium som tas upp i kroppen från tarmarna kan man ge laktulos eller laktitol. Det har visat sig vara en effektiv behandling. I vissa fall kan man ge antibiotika som gör att bakterier i tarmarna som producerar ammonium minskar i antal. 

Trots det att oro och sömnstörningar är vanligt förekommande, ska man undvika att ge läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet – det gäller särskilt bensodiazepiner. I vissa fall kan man ge andra läkemedel, såsom haloperidol eller hydroxyzin.

Att anpassa kosten så man inte får i sig för mycket proteiner har inte visat sig hjälpa vid leverencefalopati. Ofta har personer med leversjukdom ett dåligt näringsstatus och därför kan kontakt med en dietist vara motiverad. 

Prognos

Tillståndet kan ha en dödlig utgång men med rätt behandling kan man återgå till normaltillståndet, även om man har visat att mindre restsymtom kan kvarstå. Leverencefalopati är oftast ett tecken på allvarlig leversjukdom.  


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.