Fakta | Leversjukdom

Hepatit E


Uppdaterad den: 2014-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hepatit E?

Hepatit E är en leverinfektion med hepatit E-virus (HEV) som överförs fekal-oralt, det vill säga via mat eller dryck som har förorenats med smittsam avföring. Sjukdomen har samma förlopp som hepatit A-infektion, och den blir aldrig kronisk. Akut hepatit efter besök i områden där HEV är utbrett (endemi) och/eller andra kända hepatitvirus är uteslutna, bör man tänka på HEV som en möjlig orsak. HEV upptäcktes först 1983, vid en immunelektronmikroskopi av avföring.

Akut hepatit E är ovanligt i Norden. Tio till sexton nya fall per år har rapporterats till Folkhälsomyndigheten de senaste fem åren. Under 2009–2013 rapporterades totalt 58 fall i Sverige, varav 35 var smittade utomlands. Rapporterade fallen fanns i alla ålderskategorier. Hepatit E drabbar främst personer mellan 15 och 40 år.

Var förekommer hepatit E?

Viruset förekommer i de flesta subtropiska och tropiska utvecklingsländer i Asien, Afrika och Centralamerika. I dessa länder orsakar viruset vattenburna hepatitepidemier, ibland med stora utbrott. De första rapporterade epidemierna var i Somalia, Sudan och Mexico 1985 och 1986. Akut hepatit E förekommer i industriländerna även bland personer som inte har rest till endemiska områden. Hepatit E finns i Sverige och är inte endast en importsmitta, men personer som inte varit utomlands testas sällan för hepatit E, vilket gör sjukdomen svår att upptäcka.

Annons
Annons

Vanligtvis inträffar utbrott när dricksvatten förorenats av avföring, till exempel vid översvämningar. Särskilt i tider av epidemier inträffar enskilda fall som smittats inom dessa områden.

Smitta

Vanligtvis inträffar utbrott när dricksvatten förorenats av avföring på grund av sanitära förhållanden, till exempel vid översvämningar. Särskilt i tider av epidemier inträffar enskilda fall i västländer, hos personer som smittats i dessa områden. Överföring direkt från person till person inträffar inte lika ofta. Endast 1–2 % av andra medlemmar i hushållet påverkas. Smitta från livsmedel finns beskrivet , men verkar i allmänhet vara av mindre betydelse. Överföring mellan mor och barn, och infektion genom blodtransfusion, har också rapporterats i endemiska områden. Flera studier tyder på att hepatit E-virus från svin kan smitta människor. Men det är fortfarande kontroversiellt huruvida hepatit E är en zoonos – det vill säga en sjukdom som överförs från djur.

Inkubationstiden (tiden från smitta till symtomdebut) är 15–60 dagar, i genomsnitt 40 dagar.

Annons
Annons

Vilket sjukdomsförlopp har hepatit E?

Sjukdomen börjar oftast med en influensaliknande sjukdom, med feber och illamående. De flesta patienter med hepatit E blir inte sjuka, men har en så kallad asymtomatisk infektion. Personer med HEV-infektion som blir sjuka har oftast en klinisk bild som inte skiljer sig från bilden vid andra typer av virushepatit, till exempel hepatit A. Vissa patienter utvecklar dock en kolestatisk form, med höga ALP-värden.

Sjukdomens förlopp kan delas in i tre faser: en period med förvarning (prodromalfasen), en period med gulsot och så återhämtningsfasen. Sjukdomen brukar avta efter några veckor, utan att lämna några bestående skador. Till skillnad från hepatit B och C blir infektionen aldrig kronisk.

I prodromalfasen uppkommer allmänna symtom och tecken som muskel- och ledvärk, lätt feber, minskad aptit, viktminskning (2–4 kg) samt uttorkning och ömhet i övre höger sida av magen (en ömhet som förvärras av fysisk aktivitet).

I gulsotsfasen inträffar gulsot. Detta kan vara svårt att upptäcka hos färgade personer, men gulsoten visar sig alltid på den vita delen av ögat (sklera). Under denna period är urinen mörkfärgad och avföringen är ljus/vit. Klåda ingår ofta. Andra symtom kan vara nässelfeber och diarré.

Diagnos

Diagnosen ställs på grundval av medicinsk historia: Har du nyligen har vistats i endemiska områden? Finns det symtom och tecken på smittsam gulsot och blodprov, som bekräftar att orsaken är hepatit E-virus? Ett enkelt blodprov ger de nödvändiga svaren. Folkhälsomyndigheten analyserar de här proverna. I undantagsfall, vid osäkerhet om diagnosen, kan det vara nödvändigt att göra ultraljud av buken.

Behandling

Hepatit E är en självbegränsande infektion som inte behöver särskild behandling. Du kan vara aktiv och den enda begränsningen är vad du själv känner att du inte orkar. Det finns inga bevis för att sängläge påskyndar återhämtningen, utan tvärtemot tycks sängläge fördröja den tid det tar att bli frisk. Inga läkemedel har visat sig förebygga eller lindra sjukdomen.

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att förhindra ytterligare smitta genom att tillhandahålla rent dricksvatten, bra sanitära förhållanden och god personlig hygien.

Förebyggande

Resenärer till smittsamma områden bör undvika att dricka vatten eller andra drycker som kan vara förorenade – och endast använda desinficerade eller industriellt framställda drycker. De bör också undvika att äta råa skaldjur. Kokning av vatten förhindrar infektion, men effekten av klorering är osäker. Det finns idag inget vaccin mot sjukdomen.

Prognos

Nästan alla blir helt friska.

En svår hepatit med dödlig utgång är indicerat för 0,2–4%, men med en mycket speciell situation för gravida kvinnor där den är upp till 10–20% dödlighet och högst i slutet av graviditeten.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons