Fakta | Leversjukdom

Hepatit D


Uppdaterad den: 2013-01-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hepatit D?

Hepatit D-virus är ett ofullständigt virus som endast tillsammans med hepatit B-virus kan orsaka leverinflammation. Hepatit D-virus ensamt orsakar inte sjukdom. Som vid hepatit B är infektionen oftast symtomfri, men ibland kan sjukdomen få ett allvarligt förlopp. Vid symtom kan förloppet delas in i tre faser:

  • En till sex månader efter smittotillfället kan du känna dig slö, trött, få minskad aptit, viktminskning, smärta i övre högra delen av buken, ledvärk eller diarré.
  • Efter den första fasen får en del patienter (20 %) gulsot, med gulfärgning av huden och ögonen. Man kan också få ljus avföring och mörk urin.
  • En del patienter kan utvecklas till smittbärare och efter hand få symtom på kronisk hepatit.

Hepatit D är mycket sällsynt.

Vad händer vid hepatit D?

Du får en inflammation i levern som orsakas av dubbelinfektion med hepatit B- och hepatit D-virus. Denna inflammation ger leverskador, som gör att gallpigment ansamlas och efter hand kommer ut i blodet. Gallpigment som kommer ut i kroppen färgar bland annat huden gul, vilket kallas för gulsot.

Annons
Annons

Smitta sprids genom blod eller genom sexuell kontakt. Du är särskilt i riskzonen för hepatit D-virus om du har en hepatit B-infektion. Diagnosen ställs med hjälp av de symtom som förekommer och med olika blodprover.

Behandling

För riskgrupper rekommenderas förebyggande behandling med vaccin mot hepatit B-virus. Det ges som tre injektioner under sex månader. 90–95 % får ett gott skydd mot hepatit B (och därmed också mot hepatit D).

Kroniska bärare med svår kronisk hepatit kan behandlas med interferon. Detta är ett ämne som förändrar immunförsvaret och ibland kan leda till förbättring.

Annons
Annons

Vilket sjukdomsförlopp har hepatit D?

Den dubbla infektionen ökar risken för allvarlig leverinflammation – det vill säga akut livshotande inflammation. Hos vissa utvecklas en kronisk leverinflammation med hepatit B och D. Viruset ger inga komplikationer i sig. Läs även om hepatit B.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons