Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Är det etiskt försvarbart att pojkar inte ingår i vaccinationsprogrammet mot HPV?

Är det riktigt att göra skillnad mellan flickor och pojkar 2016 och är det etiskt försvarbart att ha ett program för endast flickor? Det är knäckfrågan, säger Ann Lindstrand, chef över enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten när Netdoktor ställer frågan.

D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2016-10-12

Är det etiskt försvarbart att pojkar inte ingår i vaccinationsprogrammet mot HPV?
Annons

– Ur jämlikhetsaspekten är just den frågan en viktig del i Folkhälsomyndighetens utredning och bedömning till regeringen. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till och etik är ett av de tre kriterier som ingår i smittskyddslagen.

Förutom kriteriet om etik och jämlikhetsaspekten ska två kriterier till i smittskyddslagen uppfyllas. Kriteriet om att en vaccination effektivt ska förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen och kriteriet att vaccinationen ska vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.
HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Sedan 2011 blir alla flickor på mellanstadiet erbjudna HPV-vaccination för att få skydd mot livmoderhalscancer och kondylom. Två av de tre vaccinen mot HPV som finns på markanden är godkända för vaccination av pojkar från nio års ålder.

Utredning om HPV-vaccin för pojkar pågår

Om pojkar ska erbjudas HPV-vaccination inom vaccinationsprogrammet ligger just nu hos Folkhälsomyndigheten. Myndighetens utredning bör vara klar första halvåret 2017.

Annons
Annons

– Få länder har infört HPV-vaccination för pojkar men vi ska självklart utreda det för att se om vi i Sverige bör göra det eller inte, säger Ann Lindstrand, chef över enheten för vaccinationsprogram.

Idag vaccineras pojkar mot HPV i Italien, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada. I Norge har Kunskapssenteret (motsvarande svenska SBU) tagit fram två rapporter vad gäller vaccination av HPV-pojkar. Institutionen, som ger sin oberoende rekommendation till Hälsoministeriet drar slutsatsen att vaccinet bör införas även för pojkar.

Bedömningarna bygger på den rapport som specificerar kunskapsbas och hälsovinster genom att införa vaccinet. Argumenten lyder:

 • Det finns en ökande trend i antalet cancerfall som orsakas av HPV hos män. Detta tyder på att både pojkar och flickor bör ges lika möjligheter att individuellt skydd och att både pojkar och flickor ska ha samma ansvar för att skydda andra.
 • Vaccination av både pojkar och flickor kommer att vara det mest effektiva sättet att förhindra HPV-infektion hos pojkar.
 • Vaccinerade pojkar skulle också ge skydd till den grupp av män som har sex med män.

I underlaget till den norska regeringen har två instanser, Nasjonalt råd för prioritering i helse- och omsorgstjenesten och Folkhälsoinstitutett, därför rekommenderat ett införande av HPV vaccinaton för -pojkar. Den norska regeringen har ännu inte fattat ett beslut.

Annons
Annons

– Många länder har gjort bedömningar och inte infört HPV-vaccin på grund av hälsoekonomiska invändningar. Genom en hög vaccinationstäckning bland flickor bidrar det till en hög skyddseffekt även för pojkar, säger Ann Lindstrand.

Men skyddseffekten är inte tillräcklig, enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

– En sådan flockimmunitet gäller endast heterosexuella pojkar och nuvarande befolkningstäckning av HPV-vaccinet bland flickor är för låg för att ge pojkar ett fullgott skydd. Det gäller heller inte män som har sex med män. Priset på HPV-vaccinet har dessutom sjunkit så mycket att de flesta hälsoekonomiska beräkningarna i de länder som inte infört vaccination av pojkar blivit inaktuella, säger Joakim Dillner.

Är det etiskt försvarbart att pojkar inte ingår i vaccinationsprogrammet? Ann Lindstrand på Folkhälsomyndigheten går inte in i en diskussion utan menar att den frågan är under utredning.

– Det är knäckfrågan. Jämlikhetsaspekten är som sagt en viktig etisk aspekt som vi måste ta hänsyn till i vårt underlag till regeringen, säger Ann Lindstrand.

HPV och olika cancerformer

Utöver livmoderhalscancer finns det andra cancerformer med samband till humant papillomvirus, främst analcancer, peniscancer, oropharynxcancer, vulvacancer och vaginalcancer. I en nyligen genomförd studie kunde man se att det finns en koppling mellan HPV och peniscancer. Sambandet varierar mellan olika studier men i ett svenskt material kunde man se att drygt 80 procent av cancertumörerna var infekterade med HPV och förekomsten av HPV typ 16/18 låg på drygt 75 procent.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

HPV har också visat sig ha ett samband med prostatacancer. Skövdeforskaren Neha Signh fann en koppling i en studie hon genomförde i Indien. Nu väntar en ny studie på svenska män med prostatacancer. För första gången ska vävnadsprover som samlats in vid screeningar på över 2500 män studeras i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Alla studier med koppling till HPV kommer givetvis att tas med i beräkningen i underlaget till regeringen. Våra hälsoekonomer kommer att räkna på HPV-vaccination för pojkar den närmaste tiden och då titta på svensk data och svensk vård. De tittar helt enkelt på alla delar av sjukdomsbördan i relation till HPV. Om det blir hälsoekonomiskt försvarbart med ett införande är svårt att föregå, men det är inte omöjligt, avslutar Ann Lindstrand.

Är det etiskt försvarbart att pojkar inte ingår i vaccinationsprogrammet mot HPV år 2016? Vad tycker du? Kommentera direkt under artikeln!

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2016-10-15 03:58 (8 år sen)

  Alla könssjukdomar beror på dålig hygien. Den som tvättar sitt könsorgan före och efter samlag löper väldigt liten risk att drabbas. Och är man själv renlig så undviker man sex med den andra partnern om denne visar sig vara oren,

  Anala samlag visar sig ha stor skuld i smittspridning. Och det säger tom. sunda förnuftet. Också analt mellan heterosexuella. Fördöm och förbjud detta beteende. Om det kunde övervakas så döm till fängelse.

  Men när kåtheten slår till då går vettet ut.
  Så för f-n, kör en spruta i både tjejer och killar. Men lär dom samtidigt hur man håller sig ren. Och med anala grejer så får dom skylla sig själva.

 • Avatar Tidigare användare 2016-10-14 16:27 (8 år sen)

  Är det etiskt försvarbart att offra våra flickor på vaccinindustrins altare?
  Det är den frågan som behöver ställas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.