Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Hur många dör i säsongsinfluensan vs covid-19?

hur många personer dör av vanliga säsonginfluensan/år? blandas de ihop med coronafallen?

Svar:

Hej!
Intressant fråga med statistiken. Angående ihopblandning så beror det på hur man menar. En del patienter på sjukhus är inlagda med något annat, men är också positiva för covid-19. Skulle dessa gå bort räknas de in i covid-19:s statistik. Det är så vi räknar i Sverige, men man gör inte likadant i alla länder. 

Man kan tänka sig att antalet som blir sjuka i influensa är lägre i år än andra år då våra åtgärder mot covid-19 egentligen fungerar för att minska all typ av smittspridning. 

På svar angående statistik klipper jag in vad Folkhälsomyndigheten skrev i sin rapport angående 2019:

”Influensarelaterad dödlighet är svår att mäta eftersom många som insjuknar med influensa inte provtas och finns då inte som laboratorieverifierade fall, och ännu färre noteras med influensa som dödsorsak på dödsattesten. Detta eftersom det ofta är en följdsjukdom såsom bakteriell lunginflammation eller förvärrande av en underliggande sjukdom som orsakar dödsfallen. I många fall kanske personen inte blivit provtagen för influensa eller ett taget prov inte påvisat influensa (vilket kan hända om ett prov tas när patienten varit sjuk länge). Därför använder Folkhälsomyndigheten två olika sätt att följa den influensrelaterade dödligheten, dels antalet dödsfall inom 30 dagar av influensadiagnos och dels genom modeller av så kallad överdödlighet.


Under säsongen 2018-2019 har endast en minimal överdödlighet uppmätts. Enligt modellen FluMoMo når överdödligheten precis gränsen för det väntade antalet dödsfall i åldersgruppen 65 år och äldre under ett fåtal veckor under säsongen. Under vecka 1 2019 sågs en uppgång även i åldersgruppen 15-64 år. Enligt modellen MoMo har överdödligheten varit minimal i samtliga landsdelar, med undantag för en uppgång under vecka 1 2019 i norra Sverige. Dessa data är preliminära.”

Länkhttps://www.icuregswe.org/globalassets/dokument/influensasasongen-2018-2019-sasongssammanfattning-190620.pdf


OBS!
Den här frågan är besvarad 24 april 2020. Kunskapsläget och informationen om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ha förändrats. / Netdoktor-redaktionen 


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Läkaren svarar på frågor om covid-19 och coronaviruset. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan viruset ha funnits i Sverige redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 15:31

av Athena Adeli

Smitta inom familjen

2020-04-24 | 15:13

av Athena Adeli

Varför är personer med diabetes en riskgrupp?

2020-04-24 | 15:02

av Athena Adeli

Blodförtunnande

2020-04-24 | 14:57

av Athena Adeli

Hur många dör i säsongsinfluensan vs covid-19?

2020-04-24 | 14:53

av Athena Adeli

Covid 19 redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 14:52

av Athena Adeli

Yngre i riskgruppen - har diabetes och haft hjärtinfarkt

2020-04-24 | 14:49

av Athena Adeli

Kallsvettig, fryser och andnöd - Symptom på covid-19?

2020-04-24 | 14:41

av Athena Adeli

Vem ska man lita på gällande information om corona?

2020-04-24 | 14:33

av Athena Adeli

Coronasmittan: Vågar jag gå till gymmet?

2020-04-24 | 14:25

av Athena Adeli

Besök hos frisör under coronatider

2020-04-24 | 14:24

av Athena Adeli

När kan man räkna med att vara smittfri?

2020-04-24 | 14:21

av Athena Adeli

Flockimunitet, smitta

2020-04-24 | 14:20

av Athena Adeli

Bröstsmärtor

2020-04-24 | 14:17

av Athena Adeli

Riskgruppen?

2020-04-24 | 14:11

av Athena Adeli


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons