Fakta | Hud & hår

Nässelutslag

Vid nässelutslag, urtikaria, uppstår myggbettsliknande, kliande utslag. Många är oroliga för att det är ett uttryck för en allergi. Man har dock sett att det inte är så vanligt.

Uppdaterad den: 2017-03-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag eller urtikaria är kliande utslag, oftast upphöjda, som kommer och går inom ett dygn. Utslagen är hudfärgade eller blekröda och står ut på huden. De största utslagen kan bli bleka i mitten och får då en rosa ring ytterst. De flesta utslag försvinner inom ett par timmar och istället kan nya dyka upp. De allra flesta nässelutslag går över efter ett par dagar, men det finns även en kronisk form.

Det finns flera varianter av urtikaria. Några varar kort tid, andra längre. Ibland är allergi av något slag orsaken, men det finns också icke-allergiska former.

 • En variant av urtikaria är så kallat angioödem. Här är svullnaden ofta mer diffus och sitter oftast i ögonlock, på läppar, könsorgan, tunga eller i de övre luftvägarna. Huden är mindre röd och den kliar inte så mycket. Svullnaden vid angioödem kan vara i upp till tre dygn.
 • Fysikalisk urtikaria är en egen undergrupp:
  • Urtikaria factitia är ett tillstånd där personen får utslag till följd av att man river sig eller kliar på huden. Utslagen varar mellan ett par minuter upp till flera timmar. Normal hudberöring kan ge klåda
  • Vissa personer kan utveckla angioödem till följd av långvarigt och kraftigt tryck. Detta kallas tryckurtikaria och ger ofta mer smärtor än klåda
  • Vid köldurtikaria utlöses utslagen av köld
  • Solurtikaria uppstår efter intensiv solning, och är en förhållandevis sällsynt form av nässelutslag
  • Urtikaria som beror på vatten är ännu mer sällsynt
  • Kolinerg urtikaria utlöses av svett och ansträngning
 • Kontakturtikaria kan antingen bero på allergi eller orsakas av en direkt kontakt med något, till exempel brännässlor. Vid kontakturtikaria börjar klådan på en gång och huden får upphöjda utslag efter ett par minuter.

Nässelutslag är vanliga: cirka 15–20 % av befolkningen får ett utbrott någon gång under livet. Akut allergisk urtikaria är vanligast bland barn. Icke-allergisk kronisk urtikaria är vanligast bland vuxna. Kvinnor får nässelutslag ungefär tre gånger så ofta som män.

Annons
Annons

Hur påverkar din psoriasis ditt liv? Delta i projekt och dela med dig av dina erfarenheter »

Orsak

Man vet fortfarande lite om mekanismerna bakom nässelutslag. Det är troligt att immunsystemet och allergiska reaktioner spelar en viktig roll.

Man kan ofta se ett tydligt samband mellan utbrott av nässelutslag och en viss utlösande faktor, men ibland går det inte att hitta någon säker utlösande orsak. En vanlig form av nässelutslag hos yngre barn är den som beror på en reaktion (allergisk eller icke-allergisk) mot ett ämne, till exempel i maten eller genom att man andas in exempelvis pollen.

Yttre påverkan (fysikalisk urtikaria) som köld, värme, tryck, rivsår, sol eller vatten orsakar 10–20 % av urtikariafallen. Läkemedel som till exempel antibiotika eller NSAID är orsaken i 5–10 % av fallen. Livsmedel är en sällsynt utlösande orsak till nässelutslag hos vuxna, dock kan pollenallergiker oftare reagera med utslag på olika sorters mat.

Annons
Annons

Andra orsaker kan vara dolda virus- eller bakterieinfektioner och andra sjukdomar samt stick och bett från insekter.

Diagnos

Urtikaria.

Nässelutslagens utseende är typiskt och läkaren kan oftast enkelt se vad det rör sig om. Svårigheten brukar vara att hitta en möjlig utlösande orsak.

Vid akuta nässelutslag görs normalt inga särskilda undersökningar, om inte det finns misstanke om att utslagen beror på en sjukdom som kräver vidare utredning. Barn testas ofta för streptokockinfektion i halsen vid akut urtikaria.

Om läkaren misstänker att tillståndet beror på fysikalisk urtikaria kan man försöka att provocera fram utslag genom att utsätta huden för kyla, vatten eller liknande. Vid kronisk urtikaria som inte utlöses av sådana saker gör läkaren ibland ytterligare undersökningar för att se om det finns någon annan möjlig orsak.

Behandling

Den viktigaste behandlingen av urtikaria är att avlägsna den utlösande orsaken, förutsatt att denna går att hitta. Vid måttliga besvär kan man prova antihistaminer. Tabletter som innehåller kortison är effektiva, men ska användas mer sällan och endast kortvarigt vid stora utbrott på grund av de många biverkningarna som kan uppkomma.

Vid kronisk icke-fysikalisk urtikaria kan man prova några veckors behandling med låg dos av andra generationens antihistaminer. Vid otillräcklig effekt kan dosen ökas successivt till fyra gånger normaldosen fördelat på två till tre doseringstillfällen. 

Om besvären återkommer efter avslutad behandling kan behandlingen påbörjas på nytt.

För att lindra besvären kan det också vara skönt att duscha svalt och använda kylbalsam.

Prognos

I de flesta fall går urtikaria tillbaka inom två dagar och senast efter två veckor. När man haft nässelutslag i över sex veckor kallas tillståndet kronisk urtikaria. Hos 70 % av dem som får kronisk urtikaria och 50 % av dem med akut urtikaria går det inte att identifiera någon utlösande faktor. Trots att man hittar en möjlig orsak och avlägsnar den kan det hända att utslagen ändå inte försvinner.

Prognosen på längre sikt är oförutsägbar. De flesta som drabbas av akuta nässelutslag får bara ett enda eller några få utbrott under livet. Men akut urtikaria kan även hålla i sig och bli kronisk. De flesta fallen av kronisk urtikaria försvinner dock efter tre till sex månader.


Annons
Annons
Annons