Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Nässelutslag

Vid nässelutslag, urtikaria, uppstår myggbettsliknande, kliande utslag. Det behandlas med antihistamin och genom att undvika eventuella triggerorsaker.


Uppdaterad den: 2020-10-07

Annons

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag eller urtikaria är kliande utslag, oftast upphöjda, som kommer och går inom ett dygn. Utslagen är hudfärgade eller blekröda och står ut på huden. De största utslagen kan bli bleka i mitten och får då en rosa ring ytterst. De flesta utslag försvinner inom ett par timmar och istället kan nya dyka upp. De allra flesta nässelutslag går över efter ett par dagar, men det finns även kroniska former.

Det finns flera varianter av urtikaria. Några varar kort tid, andra längre. Ibland är allergi av något slag orsaken, men det finns också icke-allergiska former.

 • Fysikalisk urtikaria är en egen undergrupp:
  • Urtikaria factitia (dermografism) är ett tillstånd där personen får utslag till följd av att man river sig eller kliar på huden. Utslagen varar mellan ett par minuter upp till flera timmar. Normal hudberöring kan ge klåda
  • Vissa personer kan utveckla urtikaria till följd av långvarigt och kraftigt tryck. Detta kallas tryckurtikaria och ger ofta mer smärtor än klåda
  • Vid köldurtikaria utlöses utslagen när personen blir nerkyld.
  • Solurtikaria uppstår vid solning, och är en förhållandevis sällsynt form av nässelutslag
  • Urtikaria som beror på vatten är ännu mer sällsynt
  • Kolinerg urtikaria utlöses av svett och ansträngning
 • Kontakturtikaria kan antingen bero på allergi eller orsakas av en direkt kontakt med något, till exempel brännässlor. Vid kontakturtikaria börjar klådan på en gång och huden får upphöjda utslag efter ett par minuter.

Nässelutslag är vanliga: cirka 15–20 % av befolkningen får ett utbrott någon gång under livet.  

Annons
Annons

Orsak

Urtikaria beror på att histamin och andra ämnen frisätts från celler i blodet. Hos små barn är den vanligaste orsaken en virusinfektion. Ibland kommer nässelutslagen i samband med en allergisk reaktion mot exempelvis något livsmedel, insektsbett eller läkemedel. Vid livsmedelsallergi har man samtidigt ofta symtom från magen som magont, kräkningar och diarré. 

Yttre påverkan (fysikalisk urtikaria) som köld, värme, tryck, rivsår, sol eller vatten brukar vara lätta att identifiera.

Hos vuxna personer som får kronisk spontan urtikaria, det vill säga kvarstående eller återkommande nässelutslag under mer än sex veckor där man inte hittar någon utlösande faktor, kan det i vissa fall röra sig om en underliggande sjukdom eller kronisk infektion.

Diagnos

Urtikaria.

Nässelutslagens utseende är typiskt och läkaren kan oftast enkelt se vad det rör sig om. Svårigheten brukar vara att hitta en möjlig utlösande orsak.

Vid akuta nässelutslag görs normalt inga särskilda undersökningar, om inte det finns misstanke om att utslagen beror på en sjukdom som kräver vidare utredning. Barn testas ibland för streptokockinfektion i halsen vid akut urtikaria.

Om läkaren misstänker att tillståndet beror på fysikalisk urtikaria kan man försöka att provocera fram utslag genom att utsätta huden för kyla, vatten eller liknande. Vid kronisk urtikaria som inte utlöses av sådana saker gör läkaren ibland ytterligare undersökningar för att se om det finns någon annan möjlig orsak.

Annons
Annons

Behandling

Den viktigaste behandlingen av urtikaria är att avlägsna den utlösande orsaken, förutsatt att denna går att hitta.

Vid måttliga besvär kan man prova antihistaminer. Vid otillräcklig effekt kan dosen ökas successivt till fyra gånger normaldosen fördelat på två till tre doseringstillfällen. Barn kan dubblera normaldosen om det behövs för att få effekt. Om besvären återkommer efter avslutad behandling kan behandlingen påbörjas på nytt. 

Kortisontabletter kan användas under några dagar vid svår akut urtikaria, men bör undvikas vid lättare symtom eftersom det då kan förlänga tiden med besvär.

För att lindra besvären kan det också vara skönt att duscha svalt och använda kylbalsam. 

Prognos

I de flesta fall går urtikaria tillbaka inom två dagar och senast efter två veckor. Om man har nässelutslag i över sex veckor kallas tillståndet kronisk urtikaria.

Prognosen på längre sikt är oförutsägbar. De flesta som drabbas av akuta nässelutslag får bara ett enda eller några få utbrott under livet. Men akut urtikaria kan även hålla i sig och bli kronisk. En studie visade att kronisk urtikaria utan känd orsak hade försvunnit hos hälften och fysikalisk urtikaria hos 16 procent efter 3 år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.