Fakta | Hud & hår

Läkemedelsutslag

Läkemedelsutslag är biverkningar vid läkemedelsbehandling som visar sig som hudreaktioner.

Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är läkemedelsutslag?

Det är inte möjligt att identifiera vilket läkemedel som är orsaken till ett utslag utifrån utslagets utseende. Utslagen kan visa sig i form av runda, röda ringar, små prickar, röda svullnader, fläckvisa blödningar med mera. Allergiska läkemedelsreaktioner är nästan alltid symmetriska. Man kan se alla möjliga olika varianter av utslag.

Omkring 10–20 % av patienter på sjukhus, och 1–5 % av patienterna i primärvården får biverkningar vid läkemedelsbehandling. Hudreaktioner utgör 15 % av dessa biverkningar.

Penicillin är den vanligaste orsaken till reaktion på läkemedelsbehandling i form av utslag. Hos vissa ger kombinationen av läkemedelsbehandling och solexponering en kraftig hudreaktion.

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren gör en grundlig utfrågning om läkemedelsanvändning, både när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel. Det är allra troligast att det är ett läkemedel man precis har börjat att använda som är orsaken till allergiutvecklingen.

Vid misstanke om allergi mot penicillin kan man ta en blodprov där man analyserar antikroppar mot detta.

Behandling

Intag av läkemedlet ska avbrytas. Vid förekomst av allvarlig allergi med svullnader i ansikte eller svalg, med anafylaktisk reaktion, är det mycket viktigt att förhindra att den drabbade utsätts för samma läkemedel eller en liknande kemisk substans senare. Vid måttliga utslag kan det ibland vara motiverat att behandla utslaget och fortsätta med läkemedlet, om det är viktigt för behandlingen av ett annat tillstånd. Om symtomen blir värre måste man emellertid avbryta behandlingen. Vid klåda och nässelfeber är det vanligast att använda antihistaminer, som minskar svullnaden i huden och lindrar klådan. Vid mer allvarliga reaktioner används ofta kortisonpreparat i tablettform.

Annons
Annons

Prognos

Utslag kan utvecklas två veckor efter insatt behandling och ibland flera veckor efter avslutad läkemedelsanvändning. Risken för en kraftig reaktion med utveckling av chock ökar med återupptagen användning av ett läkemedel. Vid allergiska reaktioner kan symtomen vara från tre dagar till flera veckor. Vid utveckling av allergi bedöms man som allergisk på livstid.

Komplikationer vid en allergisk reaktion på läkemedel kan vara:

  • Utveckling av en anafylaktisk reaktion med andningssvårigheter och blodtrycksfall som är ett livsfarligt tillstånd.
  • Utveckling av röd hud över hela kroppen, vilket ger en dålig temperaturreglering, är en belastning för hjärtat och kan vara farligt för försvagade personer.