Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Hidradenitis suppurativa, HS

De allra flesta med hidradenitis suppurativa, HS, har lindriga besvär men återkommande besvär.


Uppdaterad den: 2023-08-17

Annons

Vad är hidradenitis suppurativa?

Hidradenitis suppurativa, HS, är inflammationer i hårsäckarna som leder till smärtsamma, aknelika knölar och varfyllda bölder. Upprepade inflammationer och bölder kan resultera i fistel- och ärrbildning. Sjukdomen uppträder i hudområden där det finns rikligt med apokrina svettkörtlar (därav har tillståndet tidigare kallats svettkörtelinflammation), men utgår inte ifrån dessa körtlar.

Hidradenitis suppurativa är i de flesta fall ett återkommande eller bestående tillstånd. Tillståndet börjar i 20–30 årsåldern och förekomsten uppskattas till cirka 0,4 procent i Europa. Kvinnor drabbas fyra gånger så ofta som män. 

Annons
Annons

Symtom

Hidradenitis suppurativa ger till en början ömmande knölar som efterhand blir smärtsamma och kvarstår i veckor eller månader utan förändring. Utöver smärta tillkommer svullnader och rodnad. Knölarna kan utvecklas till varbölder som till slut spricker och töms på blodtillblandat var. Detta kan vara plågsamt och varet kan dessutom vara illaluktande.

Inflammationerna uppstår oftast i armhålorna men kan också finnas i ljumskar och insidan av lår, runt könsorganet, på skinkor och kring ändtarmsöppningen. Knölarna kommer ofta tillbaka på samma ställen, om och om igen i flera år, och efter hand uppstår även nya inflammationer. Med tiden kan det uppstå ärr och fistelgångar (kanaler/öppningar i huden från vilka det utsöndras var). 

Uttalad sjukdom påverkar livskvaliteten i hög grad med smärtor och socialt handikappande symtom.

Orsak

Tillståndet beror på att porerna kring de grövre könshåren, i till exempel armhålor eller ljumskar, täpps till och en böld kan bildas (= inflammation). Varför detta sker är oklart. 

Det verkar delvis vara ärftligt, då det i upp till 30 procent av fallen finns flera i familjen som har sjukdomen. Hos kvinnor tycks det dessutom finnas en hormonell komponent – uppblossande inflammationer har hos vissa kvinnor samband med menstruation och menstruationsrubbningar, och tillståndet förbättras ofta efter klimakteriet.

Värme, fukt och friktion ökar risken för att HS ska uppstå. Bland kvinnor har man sett ökad svårighetsgrad av tillståndet med ökad övervikt. Rökning anses vara den viktigaste försämrande faktorn.

Tillståndet beror inte på dålig hygien och är inte smittsamt.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är lätt för läkare att ställa baserat på symtomen.

Behandling

Behandling i tidigt skede kan förebygga försämring av sjukdomen samt fistel- och ärrbildning.

NSAID-tabletter (som till exempel ibuprofen) kan lindra smärtor och dämpa inflammation. Mild till måttlig HS behandlas med kräm eller gel med azelainsyra, en behandling som också används vid akne. Ibland kombineras azelainsyran med en antibiotikalösning.

Vid återkommande måttlig till uttalad sjukdom kan långtidsbehandling med antibiotikatabletter eller immundämpande läkemedel prövas. Om man är kvinna kan man få symtomlindring av samma typ av p-piller som används mot akne. Kirurgi rekommenderas vid återkommande och uttalade besvär.

Det lönar sig sällan att sticka hål på bölden och tömma den. Sådan behandling förebygger inte heller återfall. Att en läkare sprutar en liten mängd kortison i bölden kan lindra i många fall.

Egenbehandling

  • Rökstopp är en viktig del i behandlingen.
  • Viktnedgång vid övervikt.
  • Undvik rakning och annan hårborttagning om det ger hudirritation.
  • Undvik tättsittande plagg som ger friktion mot det angripna området.
  • Kläm inte på bölderna.
  • Dagligt bruk av deodorant/antiperspirant kan verka lindrande, men bör inte användas om det medför hudirritation.
  • Daglig försiktig tvättning med mild tvål kan minska lukt och motverkar infektion.
  • Vid generande lukt rekommenderas dagligt bruk av antiseptiska medel/antibakteriell tvål, för att hämma bakterietillväxt.

Kirurgi

På grund av tendensen till återfall rekommenderas ofta behandling med kirurgi (skalpell eller koldioxidlaser) för den som haft flera episoder med mycket fistelbildningar och ärr. Vid kirurgi tas hela eller delar av det sjuka hudområdet bort. Operationen kan göras i öppenvården och kräver bara i de mest avancerade fallen inläggning på sjukhus och sjukskrivning. Kirurgi kan förväntas bota tillståndet lokalt, men kan inte förhindra att det uppstår nya inflammationer på andra ställen. Goda operationsresultat blir lättast att uppnå om inte alltför stora områden är drabbade.

Även efter operationen krävs ofta fortsatt underhåll med lokalbehandling, åtgärd av nya akuta bölder samt långtidsbehandling med läkemedel.

Prognos

Sjukdomens svårighetsgrad varierar från person till person. Ett fåtal utvecklar snabbt svår sjukdom, medan de allra flesta har lindriga men återkommande besvär. I regel minskar besvären efter 50-årsåldern. Det finns även de som spontant läker ut, åtminstone under långa perioder.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.