Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Granuloma annulare


Uppdaterad den: 2019-09-16

Annons

Vad är granuloma annulare?

Granuloma annulare. Från American Family Physician

Granuloma annulare är en godartad hudsjukdom som i typiska fall består av papler (lätt upphöjda områden i huden) grupperade i en rund formation (annulärt). 

Man skiljer mellan fyra huvudtyper av granuloma annulare. Vanligast är lokaliserad (avgränsad) sjukdom. Mer ovanligt är utbredd (disseminerad) sjukdom och knutor i underhuden (subkutan). Det finns också en mycket sällsynt form med sårbildning (perforerande).

Granuloma annulare är relativt sällsynt och kan drabba människor i alla åldrar. De flesta fallen av lokaliserad granuloma annulare diagnostiseras hos patienter under 30 år.

Den lokaliserade formen av granuloma annulare utgör 75 % av alla fall.

Sjukdomen är ungefär dubbelt så vanlig hos kvinnor. Cirka 15 % av alla patienter med granuloma annulare har fler än tio områden med utslag (disseminerad typ). Dessa patienter är oftast barn under 10 år eller vuxna över 40 år. Det är säsongsvariation med flest fall på våren och hösten har beskrivits.

Annons
Annons

Symtom

Ringen av papler växer med tiden och diametern blir större. Utslaget kan variera i utseende från hudfärgat till rött. Trots sitt utseende är detta oftast ett symtomfritt tillstånd. Eventuellt kan lätt klåda förekomma. Utslaget kan dyka upp var som helst på kroppen, men är ovanligt i ansiktet och vanligast på sidorna och ovansidorna av händer och fötter.

Det finns som nämnts ovan fyra huvudvarianter av granuloma annulare:

  • Lokaliserad
  • Disseminerad
  • Subkutan
  • Perforerande

Varaktigheten hos utslaget varierar. Hos över hälften av patienterna går utslaget tillbaka av sig själv inom två månader till två år.

Lokaliserad granuloma annulare

Lokaliserad granuloma annulare. Från American Family Physician.

Lokaliserad granuloma annulare börjar som en ring med små, fasta, hudfärgade eller röda utslag, papler.

Allteftersom tillståndet utvecklas kan den centrala delen "normaliseras" och ringen av papler ökar långsamt i storlek från 0,5 till 5,0 cm i diameter.

De enstaka utslagen kan vara isolerade eller flyta samman till större fläckar (plack). De finns oftast på sidan eller ovansidan av händer och fötter.

 Disseminerad eller generaliserad granuloma annulare

Denna form av granuloma annulare liknar den lokala varianten, men är mer utbredd och består av tio eller fler områden med utslag. Paplerna kan smälta samman och forma ringformade utslag över hela kroppen, förutom i ansiktet.

Till skillnad från den lokaliserade formen kan disseminerad granuloma annulare utslag finnas kvar i tre till fyra år eller så lång tid som tio år, till och med i flera tiotals år. Utslagen kan också komma tillbaka efter att ha varit försvunnat en tid.

Subkutan granuloma annulare

Utslaget ger inga besvär och yttrar sig som snabbt växande knutor i underhuden (subkutant) på armar och ben, händer, i hårbotten, på skinkorna, på framsidan av underbenen och runt ögonen.

Sjukdomen kan yttra sig som enstaka utslag eller som många utslag på samma plats. Dessa utslag kan gå tillbaka spontant eller komma tillbaka efter att de försvunnit. Det finns inga rapporter om att tillståndet kan övergå till en generell sjukdom.

Perforerande granuloma annulare

Detta är en sällsynt form av granuloma annulare. Den förekommer oftast hos barn och unga vuxna och är vanligare hos kvinnor. Sjukdomen kan förekomma i såväl lokaliserad som generaliserad form.

Den lokaliserade formen finns på armarna och i bäckenområdet medan den generaliserade formen, som är vanligare, förekommer både på kroppen, armarna och benen. Utslagen är 1–4 mm stora papler med en central nedsänkning eller fjällning. 25 % av patienterna lider av klåda och 25 % av smärta, främst från lokaliserade lesioner (skada eller sjuklig förändring) i handflatorna eller på fotsulorna.

Orsak

Orsaken till granuloma annulare är okänd.

Annons
Annons

Diagnos

Subkutan granuloma annulare diagnostiseras främst hos barn i åldern två till fyra år.

Diagnosen ställs som regel med hjälp av sjukdomshistorien och det typiska utseendet. Om diagnosen är osäker kan läkaren ta ett vävnadsprov (biopsi) som undersöks i mikroskop och visar det typiska utseendet för tillståndet.

Behandling

Detta är en hudsjukdom som försvinner av sig själv. Nackdelen är att det kan ta tid, ibland flera år.

Eftersom lokaliserad granuloma annulare är övergående och inte ger några symtom bortsett från utslaget behövs det oftast ingen behandling. En del patienter önskar behandling av kosmetiska skäl. En lång rad mediciner har prövats och kan ha god verkan. Problemet är att dessa läkemedel kan ge biverkningar som ibland kan vara allvarliga, och de kan orsaka ärr. Experternas råd är därför att man bör acceptera att tillståndet är ofarligt och att det förr eller senare kommer att försvinna helt utan ärr.

Det finns mycket begränsad forskning på effekten av att behandla granuloma annulare. Det mesta av litteraturen om granuloma annulare handlar om individuella patientbeskrivningar och god forskning saknas nästan helt.

Prognos

Det är svårt att säga hur snabbt utslagen försvinner, men de gör det förr eller senare. Endast i ytterst sällsynta fall pågår sjukdomen längre än tio år. Prognosen är därför god.

Vid lokaliserad granuloma annulare går utslaget spontant tillbaka inom två år hos över 50 % av dessa patienter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons