Fakta | Hud & hår

Behandling av lindriga brännskador

Här beskrivs behandling av lindriga brännskador, utförd av sjukvårdspersonal utanför sjukhus.

Publicerad den: 2013-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

En förutsättning för nedanstående behandling är att brännskadans utbredning och allvarlighetsgrad är klarlagd och att den skadade har fått första hjälpen.

Första hjälpen på läkarmottagningen

Om den skadade kommer direkt till läkarmottagningen måste normala första hjälpen-insatser med kylning av brännskadan sättas in om det har gått mindre än 20 minuter sedan skadan inträffade. Den skadade behöver ofta smärtstillande läkemedel. Vårdpersonalens uppgift är att rengöra såret noggrant och lägga förband.

Rengöring av brännskadan

Kom ihåg att en färsk brännskada är praktiskt taget steril. Det är viktigt att hålla den steril för att förhindra sårinfektion och förlängd läkningstid. Sårvård bör utföras med sterildukning. Tvätta såret med 0,1 % klorhexidin. Skölj efteråt med steril 0,9 % koksaltlösning. Mindre blåsor kan lämnas kvar alternativt öppnas och blåsans tak avlägsnas. Det senare är att rekommendera eftersom man annars inte kan bedöma sårets djup eller följa läkningsprocessen. Stora blåsor kan ha spruckit av sig själva och man bör i sådana fall ta bort den lösa huden. Död hud avlägsnas med steril sax eller nål. Generell antibiotikaprofylax skall inte användas.

Annons
Annons

Stelkramps- och difterivaccin

Påfyllningsdos av stelkramps- och difterivaccin ges till dem som inte är fullt vaccinerade eller om det har gått mindre än tio år sedan den senaste vaccinationen.

Bedömning av skadans djup och utbredning

Det är viktigt att skilja mellan ytliga och djupa brännskador eftersom dessa ska behandlas på olika sätt. Den första bedömningen av skadans djup kan ibland vara osäker eftersom skadedjupet kan öka under de första dagarna efter skadetillfället. Det är särskilt svårt att till en början bedöma djupet vid en delhudsskada, men det är ändå viktigt att bilda sig en uppfattning om detta.

Förband

Det finns många sätt att bandagera en brännskada. Viktigast är att säkerställa en fuktig miljö som underlättar läkningsprocessen. Närmast såret läggs oftast ett bandage/nät som är insmort med salva eller vaselin för att förhindra att bandaget fastnar i såret. Utanpå läggs kompress och flera lager absorberande bomull. Ytterst ett elastiskt bandage som håller det hela på plats. Om en arm eller ett ben är brännskadat måste armen/benet hållas högt under de första 48 timmarna för att undvika svullnad som fördröjer sårläkningen.

Annons
Annons

Behandlingen pågår som regel i sju till tio dagar.

Byte av förband

Uppföljningen av brännskador kan variera något. I regel rekommenderas att förbandet kontrolleras efter 24 timmar. Om det inte är genomfuktat låter man det vara ytterligare ett eller flera dygn innan byte sker. Brännskadans djup är då tydligare. Om såret läker utan komplikationer byter man förbandet med tre till fem dagars intervall.

Förbandet bör bytas omedelbart om såret börjar göra ont, luktar illa, patienten får feber, förbandet är genomdränkt av vätska eller har rubbats.

Alla sår som inte har läkt inom två till tre veckor bör kontrolleras av specialist.

Behandling vid olika grader av brännskador

  • Överhudsskada:
    • Läker inom två till tre dagar utan särskild behandling. Huden mår bra av att smörjas med fuktighetskräm
  • Delhudsskada:
    • En ytlig delhudsskada läker på mindre än två veckor. Efterlämnar vid okomplicerad läkning inga eller endast obetydliga ärr. En djup delhudsskada behöver mer än 14 dagar för att läka och kan medföra betydande ärr. En djup delhudsskada bör som regel avlägsnas och slutas alternativt bör hudtransplantation utföras då detta ger mindre problem med ärr
  • Fullhudsskada:
    • Ska avlägsnas. Om skadan är liten kan den slutas direkt. Vid större skador krävs hudtransplantation. Obetydliga fullhudsskador kan behandlas med konventionell sårvård

Mer om behandling av delhudsskada

Vid en delhudsskada är djupet ibland svårbedömt de första dagarna. Vid minsta tveksamhet om djupet måste därför ny bedömning av skadedjupet göras andra och tredje dagen. De första dagarna sker en omfattande sekretion från de skadade ytorna. Det är därför viktigt att välja ett förbandsmaterial med god uppsugningsförmåga, samtidigt som sårytan ska hållas fuktig. I denna fas är oftast olika typer av polyuretanplattor ett bra val. Dessa byts var tredje till fjärde dag beroende på graden av sekretion. När sekretionen från såret minskar kan man antingen välja att fortsätta bandagera med polyuretanplatta eller byta till hydrokolloidplatta.

Läkemedelsbehandling?

I många fall är smärtstillande behandling nödvändig. Förstahandsvalet är paracetamol, som i fulldos ger tillräcklig smärtlindring för de flesta. Ibuprofen är ett annat preparat som ofta används. Till vuxna kan man ge 800 mg omedelbart och sedan fortsätta med 600 mg x 3–4 tills patienten är smärtfri. Till barn ger man 10 mg/kg x 4, eventuellt med något högre startdos. Förutom att verka smärtstillande dämpar detta eller liknande läkemedel den inflammation som alltid uppkommer.

Vid överhudsskada till följd av solbestrålning används hydrokortisonsalva (receptfritt). Vid kraftigare solbrännskada används starkare kortisonsalva som är receptbelagd.

Brännskador i ansiktet

Om det inte rör sig om en bagatellartad brännskada skall denna skada remitteras till specialist som del i rikssjukvård. Ansiktsbrännskador behandlas ofta utan förband eftersom det är svårt att få förbandet att sitta kvar. Såret bör rengöras dagligen med utspädd klorhexidinlösning och kan sedan täckas med en mild lösning, till exempel flytande paraffin. Denna bör påföras upprepade gånger de första dygnen för att undvika sårskorpor. Män bör raka sig dagligen för att minska infektionsrisken. Patienten bör sova med höjd huvudände; endera med flera kuddar under huvudet eller genom att ställa sängens huvudände på "böcker" eller dylikt de första två dygnen för att minska svullnaden i ansiktet.

Brännskador på armar eller ben

Vid brännskador på armar eller ben är det mycket viktigt att stimulera patienten att bevara ledrörligheten. När patienten vilar måste skadad extremitet hållas högt. Dessa åtgärder minskar svullnaden och tendensen till nedsatt rörlighet i leden.

Uppföljning

Alla brännskador bör kontrolleras inom 24 timmar för kontroll av förbandet och efter 48–72 timmar för ny bedömning av djup och utbredning. Brännskador som inte läker inom tre veckor bör remitteras till specialist för bedömning.

De läkta brännskadorna är känsliga och har torr och fjällande hud som eventuellt får pigmentförändringar. Fuktighetskräm bör användas dagligen. Läkta områden bör skyddas med solskyddsmedel i minst sex till tolv månader.

Klåda är ett vanligt problem. Den förvärras av värme, stress och fysisk aktivitet. Massage med vattenhaltig kräm lindrar. Eventuellt kan det bli aktuellt med klådstillande läkemedel som skrivs ut av läkare.

Sårinfektion

Vid klinisk sårinfektion bör det tas en odling från sårkanten. Därefter kan man överväga att ändra omläggningsrutinerna med tätare omläggningar, alternativt att behandla såret "öppet". Om patienten skulle få allmänsymtom med feber bör såret bedömas av sjukhusspecialist.

Prognos

Brännskador kan kompliceras med infektioner och på sikt fula ärr. Överhudsbrännskador läker utan ärrbildning. Ytlig delhudsbrännskada läker inom 10–14 dagar utan ärr om det inte uppstår en infektion. Djupare delhudsbrännskada tar normalt över tre veckor att läka och efterlämnar ärr. Det finns ingen indikation för profylaktisk användning av lokala eller systemiska antimikrobiella medel. Dessa har inte visat sig minska antalet ytliga infektioner, cellulit eller sepsis.

Animation av brännskador

Vilka nya behandlingar finns mot Atopiskt eksem? I Aktiv patient får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »