Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud & hår

Test: Har du lindrigt, måttligt eller svårt atopiskt eksem?

Är dina atopiska eksem lindriga, måttliga eller svåra? Att känna till allvarlighetsgraden på sina eksem är viktigt för att du ska veta om den behandling du har idag är optimal eller behöver förändras på något sätt. Här får du veta vad som kännetecknar lindrigt, måttligt respektive svårt atopiskt eksem samt hur du testar dina eksem för att ta reda hur allvarliga de är.


emese gerentser
Publicerad den: 2021-09-16

atopiskt eksem måttlig
Annons

Tecken på att din behandling inte är optimal kan vara att du har besvärande symtom trots att du tar ordinerad behandling enligt läkarens instruktion, eller att du behöver upprepade behandlingar med kortisonkräm utan att få pauser då du är eksemfri.

​​Det saknas en etablerad definition för olika svårighetsgrader av atopiskt eksem, som också kallas atopisk dermatit (AD) och behandlande läkare baserar bedömningen på flera olika parametrar. Ett sätt att klassificera svårighetsgrad är att utgå från patientens egenrapporterade symtom via POEM-testet (se nedan).

Lindrigt atopiskt eksem kan definieras som:

 • Områden med torr hud.
 • Ingen eller bara lite klåda.
 • Ibland små områden med rodnader.
 • Oftast ingen eller liten påverkan på sömnen, vardagliga aktiviteter och psykosocialt välmående.

Måttligt atopiskt eksem AD kan definieras som:

 • Områden med torr hud.
 • Frekvent klåda.
 • Rodnader (med eller utan fjällning och förtjockad hud).
 • Frekvent störd nattsömn.
 • Oftast måttlig påverkan på vardagliga aktiviteter och psykosocialt välmående.

Svårt atopiskt eksem AD kan definieras som:

 • Utbredda områden med torr hud.
 • Ständig klåda. Rodnader (ofta med olika grad av fjällning, förtjockad hud, sprickor, blödande sår, sipprande vätska, pigmentförändringar).
 • Störd sömn varje natt.
 • Oftast stor påverkan på vardagliga aktiviteter och psykosocialt välmående.
 • Eksemen svarar dåligt eller inte alls på standardbehandling med mjukgörare och lokala kortisonpreparat.

Test: Hur allvarliga är dina atopiska eksem? 

POEM-testet (Patient-Oriented Eczema Measure) är ett verktyg som du som patient (eller din läkare) kan använda för att få ett mått på svårighetsgraden av ditt atopiska eksem. Du kan också använda POEM med jämna mellanrum för att följa effekten av en pågående behandling.

Annons
Annons

Om du får 8 poäng eller mer och inte redan behandlas av hudläkare, kan det vara lämpligt att be att få bli remitterad till en hudspecialist. Också du som redan träffar en hudläkare och vid upprepade tillfällen får 8 poäng eller mer, kan behöva göra förändringar i din behandling. Du hittar POEM-testet i Aktiv patient, efter att du lagt till "atopiskt eksem" som diagnos. Klicka här för att komma till testet »

Vill du se bilder på mild, måttlig och svårt atopiskt eksem?

Du hittar bilder, och mycket annat, i patientutbildningen "Atopisk dermatit: Egenvård och behandling". Utbildningen är tillgänglig för dig som har atopiskt eksem och du hittar den i Aktiv patient. Klicka här för att komma till utbildningen »

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.