Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Vad kan utlösa eller förvärra psoriasis?


Publicerad den: 2013-02-06

Annons

Klimatet

De flesta personer med psoriasis lägger märke till att tillståndet förvärras vid kallt och torrt väder. Varm, fuktig luft och solljus dämpar sjukdomen och lindrar besvären.

Annons
Annons

Hudskador

Psoriasisplack

Alla skador mot huden kan utlösa psoriasis på det skadade området. Detta gäller även naglar och nagelband, där nagelpsoriasis kan utlösas. Psoriasisfläckarna uppstår när det skadade området håller på att växa och detta kallas för Köbners fenomen.

Därför är det viktigt att du sköter din hud noga och skyddar den mot skador och revor.

Stress och psykiska påfrestningar

Stress och psykiska påfrestningar kan förorsaka plötsliga förvärringar av psoriasis.

Annons
Annons

Infektioner

Vissa infektioner, till exempel halsfluss orsakad av streptokocker, kan utlösa en särskild typ av psoriasis (guttat psoriasis). Det är särskilt barn och ungdomar som är utsatta för denna typ av psoriasisutbrott och ofta är detta första gången som sjukdomen ger sig till känna.

Mediciner

Det finns vissa mediciner som kan utlösa eller förvärra psoriasis. Detta gäller bland annat vissa hjärtmediciner, så kallade betablockare. Det gäller även litium, som bland annat används för behandling av manodepressiv sjukdom, och klorokin, som används mot malaria. Vissa smärtstillande så kallade NSAID-preparat kan också förvärra tillståndet. Psoriasis kan dessutom utlösas efter att man tagit kortikosteroider i tablettform. När du ska börja med en ny medicin bör du alltid tala om för din läkare att du har psoriasis.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.